Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2020. gada 28. septembra līdz 2. oktobrim Rēzeknes 2. bibliotēkā būs aplūkojama tematiskā izstāde “Sirmmāmiņa un sirmtētiņš”.

 

     Izstādes veidošanas konteksts: 1990. gadā ANO Ģenerālā asambleja izvēlējās 1. oktobri par Starptautisko Veco ļaužu dienu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves problēmām, grūtībām un vientulībai mūža nogalē. Katru gadu tiek izvirzīti vairāki mērķi, kuriem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Vairāk informācijas Apvienoto Nāciju Organizācijas mājaslapā šeit.

 

     Arī Rēzeknes 2. bibliotēkā strādājošie ar šo izstādi aicina sabiedrību uz starppaaudžu dialogu, savstarpējo sapratni un cieņu, mudinot domāt par cilvēkiem, kas ir blakus.

 

     Sabiedrības vidējais vecums Eiropā, tai skaitā Latvijā, pieaug. Pēc Worldometers tie ir vidēji 42,5 gadi. Tas saistāms ar vairākiem sociāliem faktoriem.

 

     Tradicionāli vecums tiek saistīts ar viedumu un gūtu lielu dzīves pieredzi. Arī sirmā krāsa kā simbols mūsu kultūrā ieņem savu zīmīgu vietu. Ko tad māca mūsu kultūra par ģimeni, godiem un mūža dzīvošanu? Uz kādiem pamatiem balstāma dzīvošana un kā jāveido attiecības ar citiem cilvēkiem?

 

     Atbildes caur dainu analīzi meklē Imanta Ziedoņa grāmatā “Tu dzīvoji dižu darbu” un Irēnas Saprovskas grāmatā “Sapratne”, kurā autore sniedz ieskatu latviskas pasaules redzējumā un tajā, kā kārtojama dzīve un attiecības ar citiem.

 

     Savukārt Taņas Lāces grāmatā “Sociālā atstumtība Latvijā” interesenti var uzzināt par sociālās atstumtības riska grupu problēmām Latvijā, tādējādi mēģinot rast risinājumus un aicinot līdzcilvēkus uz dialogu – ciešākas un iekļaujošākas sabiedrības veidošanai. Aicinot uz starppaaudžu dialogu, izstādē tiks izvietotas vairākas grāmatas kopālasīšanai ģimenes lokā, piemēram, Vitauta Ļūdēna “Sudraba kalējs, tērauda kalējs”, Viktora Lagzdiņa “Indiāņu virsaitis Drošsirdīgais Ķiķāķis”, Ole Lunda Kirkegora “Mēs ar vectēvu un Rūķītis Puks” un citas.

 

     Apmeklējot bibliotēku, ielūkojies izstādē un uzzini šīs viedās mācības, gudrības vai vienkārši  jaunu informāciju, kas slēpjas grāmatu lapaspusēs. Un, kā vienmēr, izstādē eksponētās grāmatas ir iespējams kā rezervēt, tā arī paņemt lasīšanai mājās. Bibliotēka gaida ciemos!