20240112 111725Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

                Vēlamies informēt mūsu lasītājus, ka šogad  bibliotēkā abonēti šādi žurnāli latviešu valodā: “A12”,  “”Dzīvesstāsti”, “Ieva”, “Ievas Stāsti”, “Ievas Veselība”, “Kas Jauns”, “Latvijas noklusētā pagātne”, “Leģendas”, “Mājas Viesis”, “Patiesā Dzīve”,  “100 Labi Padomi”, savukārt krievu valodā būs pieejami izdevumi “”Лилит“ un “Люблю”. Pieejamās periodikas klāstā bērniem būs  “Baltais Valis”, “Donalds Daks”, “L.O.L. Surprise!” Tāpat mūsu lasītāji 2024.gadā varēs lasīt laikrakstu “Diena” ar pielikumiem un “Rēzeknes Vēstis”. Krievu valodā pieejams laikraksts “Суббота” un vietējie izdevumi “Панорама Резекне” un “Резекненские Bести”.

 Jāpiebilst, ka jaunākie žurnāli  un laikraksti pieejami lasīšanai uz vietas, bet pārējie izdevumi tiek izsniegti lasīšanai arī uz mājām.  Lasītavā pieejami arī citi iepriekšējo gadu abonētie žurnāli. Pilnu Rēzeknes 2. bibliotēkā 2023. gadā piedāvātās periodikas klāstu meklējiet šeit.

          Reģistrētiem  lasītājiem pieejami arī laikraksti e-formātā, jo bibliotēkā ir aktīvs LURSOFT Laikrakstu bibliotēkas abonements. Bibliotēkā sniedzam dažādus uzziņu, konsultāciju, interneta un bezvadu lokālā tīkla (wi-fi) pakalpojumus. No bibliotēkas krājuma materiāliem ir iespējams izgatavot kserokopijas un datorizdrukas, kā arī veikt skenēšanu.

            Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt Rēzeknes 2.bibliotēku  un izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus!