Nozaru literatūra

 

Ceipe, Gundars.

    Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918-1940 / Gundars Ceipe ; tekstu angļu valodā tulkojis Jānis Frišvalds. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 319 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [275.]-283. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

        ISBN 9789984452616.

 

Cicerons, Marks Tullijs.
    Par valsti / Marks Tullijs Cicerons ; no latīņu valodas tulkojis Arnis Mazlovskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 124, [2] lpp. - Rādītājs: 119.-[125.] lpp.
        ISBN 9789984407326.

 

Cīrhers, Kristofs.
    Postpadomju kari : nemieri, etniskie konflikti un valstiskums Kaukāzā / Kristofs Cīrhers ; tulkojis latviešu valodā Dainis Poziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 384 lpp, [32] lpp. il. iel. : kartes, tab. - Bibliogr.: 346.-365. lpp. . - Rād.: 366.-383. lpp. - Oriģ. nos.: The post-Soviet wars.
        ISBN 9789934027611.

 

Čuprina, Adriana.
    Šveice : ceļvedis / Adriana Čuprina, Malgožata Omiļanovska, Ulrihs Švendimanis ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva. - 2. papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 328 lpp. : krās. il., ģīm., diagr., kartes. - (Ceļvedis).
        ISBN 9789934008085.

 

Dana, Olga.
    Uzzini par savu veselību, ieskatoties sejā / Olga Dana ; no krievu val. tulk. Lilija Lauce. - Rīga : Vieda, 2012. - 176 lpp. - Oriģ. nos.: Узнай о своем здоровье по лиуц.
        ISBN 9789984782782.

 

Dieva kalps Jānis Pāvils II: (Karols Vojtila, 1920-2005) / redaktore Aija Balode ; teoloģiskais konsultants un ievaddvārdu autors Andris Marija Jerumanis ; no itāļu valodas Tamāra Liseka ; no franču valodas tulkojusi Sanita Sioneka. - [Rīga] : KALA Raksti, 2011. - 164, [4] lpp. : il. (krās.). - (Mieram tuvu grāmata). - Izdevums tapis saistībā ar pāvesta Jāņa Pāvila II beatifikāciju 2011.g. 1. maijā.
        ISBN 9789984871035.

 

Feldmanis, Roberts.
    Latvijas baznīcas vēsture / Roberts Feldmanis ; projekta darba grupa: Guntis Kalme, Ilmārs Rubenis, Jānis Šmits. - 2. izdevums. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2011. - xxxvii, 442 lpp. : il. - Bibliogr.: 419.-424. lpp. un norādes parindēs. - Kopsav. latviešu, angļu un vācu val.
        ISBN 9789984753751.

 

Fērlija, Džozefīne.
    Dabiskā kosmētika : mājās pagatavojami 100 kosmētikas līdzekļi apburošam skaistumam / Džozefīne Fērlija ; no angļu valodas tulkojusi Arita Zaķe ; Ennijas Hansones fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2011. - 153 lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: The ultimate natural beauty book.
        ISBN 9789984389912.

 

Forstere, Mārgareta.
    Dafnes di Morjē noslēpumainā dzīve / Mārgareta Forstere ; no angļu valodas tulkojusi Gita Puriņa. - Rīga : Daugava, [2010]. - 515 lpp. - Oriģ. nos.: Daphne du Maurier.
        ISBN 9789984410456.

 

Franču - latviešu vārdnīca: apmēram 45 000 šķirkļu = Dictionnaire français - letton : environ 45 000 entrèes / proj. vad., red., priekšv. Irēna Auziņa ; papild. izstrād. Inta Šmite ; papild. red. Astra Šmite ; tulk. sagat.: Andrejs Bankavs, Helēna Kalve, Astra Skrābane u. c. ; latv. daļu izstrād. Regīna Beldava. - 2., papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - xii, 1427 lpp. - Teksts franču un latviešu val.
        ISBN 9789934009310.

 

Futbols: spēles noteikumi un tiesāšana / sastādītājs - autors Miķelis Rubenis ; FIFA un UEFA dokumentus no angļu valodas tulkojis Artūrs Saļņikovs. - Rīga : Latvijas Futbola federācija ; Nordik, 2012. - 165 lpp. : il.
        ISBN 9789984854304.

 

Gipenreitere, Jūlija.
    Turpinām saprasties ar bērnu. Vai tā? / Jūlija Gipenreitere ; no krievu val. tulk. Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2012. - 209 lpp. - Oriģ. nos.: Продолжаем общаться с ребенком. Так?.
        ISBN 9789984854373.

 

Grasmane, Maruta.
    Latvieša cimdi / Maruta Grasmane ; iev. sar. Janīna Kursīte ; māksl. Arta un Jānis Jaunarāji ; fotogr. Jānis Deinats. - Rīga : Zelta Grauds ; Senā klēts, 2012. - 436 lpp. : il. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984994550.

 

Gulbe, Madlēna.
    Greznumlietas / Madlēna Gulbe ; māksliniece Laura Akmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 18).
        ISBN 9789934028724.

 

Indija: ceļvedis / no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Andžela Šuvajeva, Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 824 lpp. : krās. il., kartes. - (DK ceļvedis). - Bibliogr.: 820.-821. lpp. . - Alfabētiskais rād.: 784.-815. lpp. - Oriģ. nos.: India.
        ISBN 9789934024313.

 

Itālija: ceļvedis / no angl. val. tulk. Aija Amoliņa, Sabīne Andersone u. c. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 720 lpp. : il., kart. - Alfab. rād. 684. -714. lpp.
        ISBN 9789934003943.

 

Jaunā eponīmu vārdnīca/ sastādītāja Baiba Bankava ; redaktore Inese Treimane. - precizēts un papildināts izdevums. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012. - 191 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 189.-191. lpp.
        ISBN 9789984815565.

 

Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki"/ sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 285, [1] lpp. : il. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu val.
        ISBN 9789984879109.

 

Ķīna: ceļvedis / sastādītāji Donald Bedford u.c. ; no angļu valodas tulkojušas Inese Lielmane un Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 672 lpp. : krās. il., krās. kartes. - (DK ceļvedis). - Rādītājs: 634.-665. lpp.
        ISBN 9789934015229.

 

Kleckins, Ābrams.
    Kino un mūsdienu kultūras likteņi / Ābrams Kleckins. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2012]. - 192 lpp. : il., faks. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs. . - Rādītājs: 190.-192. lpp.
        ISBN 9789984455396.

 

Kligina, Kristīne.
    Dāvināšanas prieks : dāvanu noformējumi taviem svētkiem / teksts un foto: Kristīne Kligina. - Rīga : Jumava, [2012]. - 78, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934111976.

 

Korāns / Imanta Kalniņa Korāna interpretācija no arābu valodas ; māksliniece Iveta Bambere. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. - 638, [1] lpp.
        ISBN 9789984813301.

 

Krimuldas novada vēsture: Ragana, Turaida, Inciems, Eikaži, Lēdurga, Aijaži, Lode / Austra Engīzere u.c. teksts ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2011. - 304, [16] lpp. : il. (arī krās.), kartes (arī krās.), faks., portr. - Bibliogrāfija: [287.]-298. lpp.
        ISBN 9789984389585.

 

Krustiņa, Laura.
    Latviešu zeķu raksti / Laura Krustiņa ; Raimondas Strodes grafiskais nof. ; Kristīnes Lielauses fotogr. - Rīga : Jumava, 2012. - 144 lpp. : ilustr., kr. fotogr., tab.
        ISBN 9789934112225.

 

Kurcs, Martins.
    Iekšējās apdares darbi : grīdas, sienas un griesti : praktiski padomi un piemēri / Martins Kurcs ; no vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta. - Rīga : Jumava, 2009. - 173 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Boden, Wand, Decke.
        ISBN 9789984386188.

 

Laikapstākļi un mēs: veselība, labsajūta, enerģija / sastādījusi Aina Cebura. - [Rīga] : Avots, 2012. - 127 lpp. : il.
        ISBN 9789984859569.

 

Latviešu - poļu vārdnīca : apmēram 48 000 šķirkļu = Slownik lotewsko-polski : okolo 48 000 hasel / Justyna Bociek, Paulina Ciucka, Dorota Demidziuk u. c. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 1551 lpp. - Teksts latviešu un poļu val.
        Saturs: Leksikogrāfiskie avoti ; Saīsinājumi ; Vārdnīcas uzbūve ; Šķirkļa shematiskais paraugs ; Vārdnīca A-Z ; Ģeogrāfiskie nosaukumi (Latvijā, Polijā, citās zemēs) ; Latviešu gramatikas īss apskats.
        ISBN 9789934011146.

 

Latvija, Lietuva un Igaunija: ceļvedis / sastādītāji Howard Jarvis u.c. ; no angļu valodas tulkojušas Andžela Šuvajeva u.c. ; tulkojumu rediģējušas un papildinājušas Aija Balcere un Ilona Ruķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 432 lpp. : il., kartes, plāni. - Oriģ. nos.: Estonia, Latvia and Lituania. - Rādītājs: 410.-423. lpp.
        ISBN 9789934010118.

 

Latvijas leģendas: par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, [2012]. - 190 lpp. : il.

        2. [grāmata].

        ISBN 9789934112805. . - ISBN 9789934112669.

 

Laugale, Velga.
    Lielo burtu lietojums latviešu valodā : ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi / Velga Laugale, Dzintra Šulce. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012. - 87 lpp. : tab. - Bibliogr.: 68.-79. lpp.
        ISBN 9789984815688.

 

Lielogu dzērveņu audzēšana/ Mintauts Āboliņš, Marta Liepniece, Dace Šterne, Līga Vilka, Ilze Apenīte, Rudīte Sausserde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 85, [24] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 85.-[86.] lpp.
        ISBN 9789934030901.

 

Грэй, Джон.
    Марс и Венера: вдохновение на каждый день / Джон Грэй ; пер. с англ. Е. Мирошниченко. - Москва : София, 2012. - 383 с.
        ISBN 9785399003726.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Džeimsa E L.
    Brīvība piecdesmit nokrāsās / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2013. - 564 lpp. - (Piecdesmit nokrāsas ; 3). - Oriģ. nos.: Fifty Shades Freed.
        ISBN 9789984356204.

 

Ilfs, Iļja.

    Divpadsmit krēsli / Iļja Ilfs, Jevgeņijs Petrovs ; no krievu val tulk. Alberts Jansons, Gunta Silakalne. - 2. papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 527, [1] lpp. - Pirmoreiz latviešu valodā necenzēts romāna variants ar komentāriem.

        ISBN 9789934029479.

 

Kempovskis, Valters.
    Viss velti : romāns / Valters Kempovskis ; no vācu val. tulk. un red. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 412 lpp. - Oriģ. nos.: Alles umsonst.
        ISBN 9789934001406.

 

Kļavis, Aivars.
    Viņpus vārtiem / Aivars Kļavis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 470 lpp.
        4. grāmata. Ceļojošā cirka gūstekņi.
        ISBN 9789934028380.

 

Koelju, Paulu.
    Akras manuskripts / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 171, [1] lpp.
        ISBN 9789984234182.

 

Kūlis, Ēriks.
    To stāsti rudenim / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 261, [1] lpp.
        ISBN 9789934006579.

 

Ķuzulis, Jānis.
    Rakstniekos ārpus grāmatu lappusēm : nopietnības un uzjautrinoši gabaliņi / vēstīja Jānis Ķuzulis ; uzklausīja Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, 2010. - 103, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il.
        ISBN 9789984388335.

 

Laksovs, Juris.
    Dzīvības maigais slazds : romāns / Juris Laksovs ; māksl. Eva Mežecka. - Rīga : Opium, 2010. - 207 lpp.
        ISBN 9789984399416.

 

Latviešu blēņu stāsti/ redaktors un maketētājs Guntis Feldmanis ; Induļa Bukas zīmējumi. - [Rīga] : Vērtums, 2012. - 152 lpp. : il.
        ISBN 9789984920252.

 

Levins, Dāniels.
    Mūžīgās pilsētas vēstījums / Dāniels Levins ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 411, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Last ember.
        ISBN 9789984355832.

 

Lī, Linda Frānsisa.
    Dūjas ceļš / Linda Frānsisa Lī ; no angļu valodas tulkojusi Inguna Gulbe. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 376, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Dove's way.
        ISBN 9789984355931.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Zobenu vētra : sāgas "Dziesma par ledu un uguni" 3. grāmata / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojuši: Allens Pempers, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2012. - 539 lpp. : il. - Oriģ. nos.: A Storm of Swords.
        3. grām 1. daļa. Tērauds un sniegs.
        ISBN 9789934826276.

 

Murakami, Haruki.
    1Q84 / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 480 lpp.
        3. grāmata. Oktobris - decembris.
        ISBN 9789934033513.

 

Oksanena, Sofi.
    Staļina govis / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, [2013]. - 382, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Stalinin lehmät.
        ISBN 9789934112485.

 

Roulinga, Dž. K.
    Nejaušā vakance / Dž. K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojušas: Ilona Bērziņa u. c. - Rīga : Jumava, [2013]. - 494, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Casual vacancy.
        ISBN 9789934112874.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бушнелл, Кэндес.
    Дневники Кэрри : роман / Кэндес Бушнелл ; пер. с англ.: Майя Балабанова, Дмитрий Александров. - Москва : ACT ; Астрель, 2010. - 444, [1] с.
        ISBN 9785170676545. . - ISBN 9785271283567.

 

Величко, Владимир Михайлович.
    Короче, Склифосовский! : судмедэксперты рассказывают / Владимир Величко. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2012. - 349, [1] с. : ил. - (Акушер-ха! Медицинский роман-бестселлер).
        ISBN 9785699608799.

 

Данилов, Дмитрий Алексеевич.
    Горизонтальное положение / Дмитрий Данилов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 317 с.
        ISBN 9785699424078.

 

Канес, Саша.
    Вороньи игры / Саша Канес. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (Проза Саши Канес). (Страсти женского рода).
        ISBN 9785699594993.

 

Канес, Саша.
    Моя судьба / Саша Канес. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 345, [2] с. - (Проза Саши Канес). (Страсти женского рода).
        ISBN 9785699579891.

 

Кузьмина, Надежда Михайловна.
    Тимиредис. Летящая против ветра / Надежда Кузьмина. - Москва : Эксмо, 2012. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Колдовские Миры).
        ISBN 9785699557134.

 

Ле Карре, Джон.
    Песня для зебры / Джон Ле Карре ; пер. с англ. В. Болотникова. - Москва : Астрель ; Corpus, 2011. - 446, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The mission song.
        ISBN 9785271322846.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Оборванные нити : [роман в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 382 с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        Том 2.
        ISBN 9785699609987.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Оборванные нити : [роман в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 414 с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        Том 3.
        ISBN 9785699619825.

 

Москвина, Марина.
    Гений безответной любви : роман / Марина Москвина. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 319 с.
        ISBN 9785699228560.

 

Платова, Виктория Евгеньевна.
    Купель дьявола : роман / Виктория Платова. - Москва : Астрель, 2013. - 475 с.
        ISBN 9785271404061. . - ISBN 9785271404078.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Загадки истории / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 319, [2] с. ; 21 см. - (Аргументы и факты).
        ISBN 9785971371960. . - ISBN 9785271196218.

 

Романова, Галина Владимировна.
    Тайну хранит звезда : роман / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 320 с. - (Детектив - мелодрама Г. Романовой).
        ISBN 9785699604289.

 

 

Līdzīgi raksti