Nozaru literatūra

 

Millers, Rasels.
    Artura Konana Doila piedzīvojumi / Rasels Millers ; no angļu valodas tulkojusi Maija Andersone ; atdzejojumi: Jānis Elsbergs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 511, [1] lpp. - Bibliogr.: 488.-493. lpp. . - Rād.: 494.-[512.] lpp. - Oriģ. nos.: The adventures of Arthur Conan Doyle.
        ISBN 9789984847580.

 

Repše, Gundega.
    Pieskārieni : Kurts Fridrihsons / Gundega Repše. - Rīga : Jumava, 2012. - 108 lpp : il.
        ISBN 9789984872469.

 

Misāns, Ilgvars.
    Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām = Klio in Latvia: articles on historiography problems / Ilgvars Misāns. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 158 lpp. : il., faks. - (Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes raksti. Sērija "Vēsture" ; 2. sēj.). - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984455716.

 

Nadziņa, Valija.
    Etnogrāfiskais ornaments / Valija Nadziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 23, [1] lpp. : il. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums ; 2). - Nos. no vāka.
        ISBN 9789934027581.

 

Nadziņa, Valija.
    Jostas un prievītes / Valija Nadziņa. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 32 lpp. : il. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums ; 1). - Nos. no vāka.
        ISBN 9789934022500.

 

Neikena, Ilze.
    Šrilanka. Noslēpumainā ūdensroze Indijas okeānā : bagātīgs uzziņu avots un lielisks palīgs ceļojumā / Ilze Neikena ; Ilzes Neikenas, Jāņa Kreicberga fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 128 lpp. : il., kartes. - Alf. rād.: [127.]-[128.] lpp.
        ISBN 9789934025013.

 

Obama, Baraks.
    Mana tēva sapņi : stāsts par rasi un mantojumu / Baraks Obama ; tulkojums un redaktors Gundars Liepiņš. - Rīga : Sētava, 2011. - 423, [1] lpp. + 1 saloc. lp. - Oriģ. nos.: Dreams from my father.
        ISBN 9789934810138.

 

Osipova, Sanita.
    Ievads tiesību socioloģijā : monogrāfija / Sanita Osipova ; zin. red. un priekšv. aut.: Brigita Zepa, Andrejs Vilks. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2010. - 191 lpp. : tab. - Bibliogr.: 177.-191. lpp. un norādes parindēs. . - Palīgrād.: 160.-176. lpp.
        ISBN 9789984790831.

 

Pavlovičs, Juris.
    Padomju Latvijas ikdiena : mūsu vienīgā vakardiena / Juris Pavlovičs. - Rīga : Jumava, [2012]. - 141, [2] lpp., [52] lpp. : il., gīm.
        ISBN 9789934112119.

 

Židels, Anrī.
    Pikaso : divdesmitā gadsimta dižākā mākslinieka dzīvesstāsts / Anrī Židels ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 381 lpp. - Oriģ. nos.: Picasso.
        ISBN 9789984410326.

 

Kārters, Viljams S.
    Iemīlējies Prusts / Viljams S. Kārters ; no angļu valodas tulkojis Haralds Matulis. - Rīga : Atēna, 2011. - 252, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., portr. - Oriģ. nos.: Proust in love.
        ISBN 9789984343174.

 

Ruduša, Rita.
    Pagrīdes citādība : homoseksuāļi Padomju Latvijā / Rita Ruduša. - Rīga : Mansards, 2012. - 138, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984872360.

 

Rufs, Filips.
    Pa stāvu liesmu debesīs : nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve / Filips Rufs ; no angļu valodas tulkojis Lauris Gundars. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. - 287, [1] lpp., [32] lpp. il. iel. - Bibliogrāfija: nodaļu beigās. - Oriģ. nos.: Towering flame.
        ISBN 9789984887241.

 

Ruka, Elvita.
    Gruzija : sarunas ar dūjām / Elvita Rutka ; Aija Bley, fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 167 lpp. : il. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984887036.

 

Ruka, Elvita.
    Kirgizstāna : Āzijas nepaklausīgā meita / Elvita Rutka ; Aija Bley, fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 95 lpp. : il. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984847795.

 

Ruka, Elvita.
    Tadžikistāna : seifs ar putniņiem / Elvita Rutka ; Aija Bley, fotogrāfijas. - [Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 149, [2] lpp. : il. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984847818.

 

Ruka, Elvita.
    Uzbekistāna : starp zeltu un urānu / Elvita Ruka, stāsti ; Aija Bley, fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 133, [2] lpp. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984847801.

 

Spēles ceļiem tuviem un tāliem/ sastādītāja Inta Kušnere ; zīmējumi: Renāte Zvirgzdiņa. - Rīga : Jumava, [2012]. - 164, [3] lpp. : il. - 5.-6.
        ISBN 9789934111747.

 

Spolskis, Bernards.
    Valodas pārvaldība / Bernards Spolskis ; latviešu valodā tulk. Ina Druviete. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 335 lpp. - Bibliogrāfija: [303.]-335. lpp. - Oriģ. nos.: Language management.
        ISBN 9789984879017.

 

Suvorovs, Viktors.
    Kuzjas māte : dižās desmitgades hronika / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, [2013]. - 310, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Кузькина мать.
        ISBN 9789984887326.

 

Войцеховский, Збигнев.
    Раневская, что Вы себе позволяете? / Збигнев Войцеховский. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 349, [1] с. - (Биографии великих. Неожиданный ракурс).
        ISBN 9785699609505.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kadeģis, Andris.
    Izrakteņi : atmiņas un liecības : XX gadsimts / Andris Kadeģis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 311, [1] lpp., [24] lpp. iel. : il., faks. - Teksts latviešu val., ievads un atsevišķas teksta daļas vācu val.
        ISBN 9789984847900.

 

Kaldupe, Skaidrīte.
    Kviešu vārpu vainags : pasakas / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 182, [2] lpp.
        ISBN 9789934008948.

 

Kārtere, Andžela.
    Gudrie bērni : romāns / Andžela Kārtere ; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Atēna, 2009. - 238, [2] lpp. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties). - Oriģ. nos.: Wise childern.
        ISBN 9789984343396.

 

Makgvaira, Džeimija.
    Brīnišķais neprāts / Džeimija Makgvaira ; no angļu val. tulk. Agija Krasta. - Rīga : The White book, 2012. - 372 lpp. - Oriģ. nos.: Beautiful disaster.
        ISBN 9789934826252.

 

Margēvičs, Tālivaldis.
    Zigfrīda Annas Meierovica sadalītā mīlestība / Tālivaldis Margēvičs. - Rīga : Jumava, [2012]. - 93, [2] lpp., [24] lpp. iel. : il., faks.
        ISBN 9789934110696.

 

Moreino, Sergejs.
    Frāze un līdzsvars : esejas 1990-2010 / Sergejs Moreino, Daniels Moreino ; tulk. no krievu valodas Amanda Aizpuriete u.c. - Rīga : Mansards, 2012. - 215 lpp.
        ISBN 9789984872322.

 

Mortone, Keita.
    Aizmirstais dārzs / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 535, [1] lpp. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: Forgotten garden.
        ISBN 9789934032653.

 

Murakami, Haruki.
    Kafka liedagā : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 524, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Umibe no Kafuka.
        ISBN 9789984406220.

 

Nesbē, Jū.
    Sniegavīrs / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 470, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Snømannen.
        ISBN 9789934031571.

 

Ness, Patriks.
    Briesmoņcilvēki / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 519, [1] lpp. - (Haosa spēle ; 3. grām.). - Oriģ. nos.: Monsters of Men. - Triloģijas "Haosa spēle" 3. grāmata.
        ISBN 9789934031106.

 

Pētersone, Olga.
    Orfejismi = Орфеизмы / Olga Pētersone ; Jeļenas Antimonovas zīmējumi. - Rīga : Mansards, 2012. - 92, [4], 92, [4] lpp. : il. - Teksts latviešu un krievu val. - Grāmata lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsevišķas titullapas.
        ISBN 9789984872315.

 

Rīda, Karmena.
    Manhetenas dārgumi : [romāns] / Karmena Rīda ; no angļu valodas tulkojusi Anna Fridenberga. - Rīga : Kontinents, 2012. - 393,[1] lpp. - Oriģ. nos.: The jewels of Manhattan.
        ISBN 9789984356167.

 

Rīds, Tomass Mains.
    Jātnieks bez galvas / Tomass Mains Rīds ; no angļu valodas tulkojis Z. Inesis ; N. Kočergina ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 500, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7-9. - Oriģ. nos.: Headless horseman.
        ISBN 9789984404288.

 

Rīds, Tomass Mains.
    Kvarterone / Tomass Mains Rīds ; no angļu valodas tulkojusi Erna Sprince. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 429, [2] lpp. - (Piedzīvojumu sērija). - 7-9. - Oriģ. nos.: Quadroon. - "Grāmata sagatavota pēc 1984. gada izdevuma"--Titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789934007156.

 

Rukšāne, Dace.
    Ķīpsalas putni / Dace Rukšāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 148, [3] lpp.
        ISBN 9789984847061.

 

Saviano, Roberto.
    Gomora : patiess stāsts par kamoras noslēpumiem, kas guvis pasaules ievērību / Roberto Saviano ; no itāļu val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Jumava, [2010]. - 318, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Gomorra.
        ISBN 9789984388533.

 

Šiškins, Mihails.
    Vēstulnieks / Mihails Šiškins ; no krievu val. tulk. Maira Asare. - Rīga : Jumava, 2012. - 296 lpp. - Oriģ. nos.: Письмовник.
        ISBN 9789934110788.

 

Vācietis, Ojārs.
    Dzeja : [izlase] / Ojārs Vācietis ; sast.: Ludmila Azarova, Vija Kaņepe, I. Kronta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 610 lpp.
        ISBN 9789934033179.

 

Valdena, Laura.
    Pēdējā moa noslēpums : Jaunzēlandes sāga / Laura Valdena ; no vācu val. tulk. Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 397, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Das Geheimnis des letzten Moa.
        ISBN 9789934027857.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Черный город : роман / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2012. - 361, [1] c. : ил. - (Новый детективъ).
        ISBN 9785815911451.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Ночной кошмар железного любовника : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Иронический детектив). (В мире преступных страстей. Виола Тараканова).
        ISBN 9785699595341.

 

Катценбах, Джон.
    Во имя справедливости : [роман] / Джон Катценбах ; пер. с англ. Дмитрия Сухих. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 509, [1] с. - (Книга-открытие).
        ISBN 9785389022980.

 

Коллинз, Джекки.
    Богиня мщения : [роман] / Джеки Коллинз ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 540 с. - (Джеки Коллинз. Богатые и знаменитые). (Серия романов о Лаки Сантанджело).
        ISBN 9785699591381.

 

Куин, Джулия.
    Полночный вальс : роман / Джулия Куин ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 318, [1] с. - (Очарование).
        ISBN 5170280858. . - ISBN 595781461X.

 

Куксон, Кэтрин.
    Девушка с приданым : роман / Кэтрин Куксон ; пер. с англ. О. Буйвола. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 286 с.
        ISBN 9785991020794. . - ISBN 9789661438834.

 

Мартин, Джордж.
    Битва королей : фантастический роман / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель, 2012. - 799 с. - Ориг. назв.: A clash of kings.
        ISBN 9785271381201.

 

Мартин, Джордж Р. Р.
    Буря мечей : фантастический роман / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель, 2012. - 956 с. - Ориг. назв.: A storm of swords.
        ISBN 9785271404771.

 

Мартин, Джордж.
    Танец с драконами. Искры над пеплом : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : Астрель, 2013. - 540, [2] с. : ил. - Ориг. назв.: A dance with dragons. After the feast.
        ISBN 9785271454134.

 

Михалкова, Елена.
    Котов обижать не рекомендуется : роман / Елена Михалкова. - Москва : Астрель, 2013. - 382 с. - (Настоящий детектив).
        ISBN 9785271457951.

 

Уссон, Поль-Франсуа.
    Кристаль / Поль-Франсуа Уссон ; пер. с фр. Т. А. Источниковой. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 512 с. - (Остров). - Ориг. назв.: Crystale.
        ISBN 9785386026943.

 

 

Līdzīgi raksti