Nozaru literatūra

 

Aldersons, Jūlijs.
    Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem / Jūlijs Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 392 lpp. - Ietver rād.: [353.]-392. lpp.
        ISBN 9789934020100.

 

Antiņa, Ināra.
    Spēles radošiem pedagogiem / Ināra Antiņa, Skarleta Mežale. - Rīga : RaKa, 2008. - 172, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: [173]. lpp.
        ISBN 9789984159652.

 

Apsalons, Edmunds.
    Valodas lietojuma loģika : ievads elementārajā loģikā un zinātniskajā argumentācijā. Kultūras zinātnes un filozofija / Edmunds Apsalons ; zinātniskais redaktors Jānis Taurens ; literārā redaktore Zane Seņkova ; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 424 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: 413.-419. lpp. un norādes parindēs. . - Priekšmetu rād.: 420.-424. lpp.
        ISBN 9789934023408.

 

Basinskis, Pāvels.
    Ļevs Tolstojs: bēgšana no paradīzes / Pāvels Basinski ; no krievu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2012. - 636 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984356174. 

 

Bleinijs, Džefrijs.
    Īsa 20. gadsimta vēsture / Džefrijs Bleinijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 472 lpp. : kartes. - Bibliogrāfija: 415.-438. lpp. - Oriģ. nos.: Short history of the 20th century.
        ISBN 9789984847689.

 

Buiķis, Andris.
    Vai tas esi tu vai kāds cits / Andris Buiķis, Lia Guļevska. - Rīga : Madris, [2012]. - 326, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984318066.

 

Butulis, Ilgvars.
    Sveiki, aizsargi! : Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā / Ilgvars Butulis. - Rīga : Jumava, [2011]. - 261, [2] lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
        ISBN 9789984388465.

 

Druviete, Ina.
    Skatījums : valoda, sabiedrība, politika / Ina Druviete. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 239 lpp. : tab. - Bibliogrāfija: rakstu beigās. - Krājumā apkopoti valodnieces I. Druvietes zīmīgākie plašam lasītāju lokam domātie raksti un intervijas, ļaujot atsaukt atmiņā aizvadīto trīsdesmit gadu norises Latvijas sabiedrībā un valodas politikā. - Krājumā apkopoti 1983.-2009.g. publicētie raksti.
        ISBN 9789984451572.

 

Jēruma, Inga.
    No Zentas līdz Zentai / Inga Jēruma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 268, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934028137.

 

Lapsa, Lato.
    Dzīvības un nāves Disnejlendā : Indonēzijā, Filipīnās, Laosā un Kambodžā / Lato Lapsa ; ar aut. fotogr. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 320, lpp., 48 lpp. krās. il.
        ISBN 9789984887210.

 

Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - [Rīga] : Zinātne, 2010. - 242, [1], 285, [1] lpp. - Bibliogrāfija: [rakstu beigās]. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Grāmata lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija.
        Kultūras atmiņas ģenēze un valstiskuma ideja ; Nācija, vadonis un politiskais teātris Latvijā ; Latviešu valoda, kultūra un "citādais" ; Neierāmēts-raksti par etnisko dabā un reliģijā.
        ISBN 9789984808833.

 

Lorenta, Sjū.
    Jūsu bērns mēnesi pēc mēneša : no dzimšanas līdz 2 gadiem / Sjū Lorenta, Pīters Rīders ; no angļu val. tulk. Māris Baltiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 320 lpp. : il. - Noderīgas adreses: 312. lpp. . - Alfabētiskais rād.: 313.-320. lpp.
        ISBN 9789934010934.

 

Makajs, Stīvs.
    Tava ģitāra : iemācies spēlēt bez notīm : apgūsti spēles pamatus pavisam īsā laikā / Stīvs Makajs ; no angļu val. tulk. Andris Irbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 64 lpp. : il. + 1 DVD. - (Ātrā mūzikas apguve). - Pielik.: 1 DVD. - Oriģ. nos.: Simply Guitar.
        ISBN 9789934025846.

 

Mandino, Ogs.
    Panākumu universitāte / Ogs Mandino ; no angl. val. tulk. Renāte Ābeltiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 376 lpp. - Oriģ. nos.: University of success.
        ISBN 9789984372938.

 

Mandino, Ogs.
    Pasaules dižākie panākumi / Ogs Mandino ; no angļu val. tulk. E. Melbārzde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 106, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Greatest Success in the World.
        ISBN 9789984226354.

 

Maroka: ceļvedis / no angļu valodas tulkojušas: Viktorija Glušina-Butlere, Ruta Svaža, Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 408 lpp. : krās. il., kartes. - (DK ceļvedis). - Alf. rād.: 378.-399. lpp. - Oriģ. nos.: Morocco.
        ISBN 9789934021008.

 

Mesingema Hārta, Ronda.
    Vertikālā dārzkopība : radoši paņēmieni, lai iegūtu lielisku ražu mazā platībā / Ronda Mesingema Hārta ; no angļu val. tulk. Dace Krūtaine. - Rīga : Madris, 2012. - 143 lpp. + il.
        ISBN 9789984316383.

 

Pieaugušo izglītība: rakstu krājums / sastādītāja Kristīne Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2012. - 216 lpp. : il. - Bibliogrāfija: rakstu beigās.
        ISBN 9789984462127.

 

Rancāns, Antons.
    Šaipus, viņpus / Antons Rancāns. - [Rēzeknes novads] : Antons Rancāns, [2012]. - 248 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 248. lpp. - "Partizānu vārdā"... Uz vāka. . - Izdošanas vieta precizēta ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984494845.

 

Remess, Andžils.
    Maestro. Raimonds Pauls / Andžils Remess, Jānis Peters ; sast. Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, [2010]. - 214, [2] lpp. : il., ģīm., faks. - Spilgtākās Raimonda Paula radošās dzīves pieturzīmes: 211.-[215.] lpp.
        ISBN 9789984388359. 9.99

 

Repše, Gundega.
    Rakstnieki ir : gadsimta sākuma skatiens / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 190, [1] lpp.
        ISBN 9789984887098.

 

Ross, Alekss.
    Viss cits ir troksnis : divdesmitā gadsimta mūzikas vēsture / Alekss Ross ; no angļu valodas tulkojušas Selga Lase un Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 565 lpp. - Oriģ. nos.: Rest is noise.
        ISBN 9789984233871.

 

Strods, Heinrihs.
    PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990 : dokumenti un materiāli / Heinrihs Strods. - Rīga : Jumava, 2011. - 392 lpp. : il., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Satura rād. un kopsav. angļu val.
        2. daļa.
        ISBN 9789984388700.

 

Гостиная : коллекция лучших идей журнала Квартирный ответ на квартирный вопрос. - Москва : Салон-Пресс, 2010. - 157, [2] с. : ил., портр., цв. ил., портр. - (Идеи вашего дома). - На авантит.: Суперидеи от лучшего журнала по интерьерам.
        ISBN 9785699447176.

 

Праздничная флористика: флористические техники и приемы, лучшие букеты и композиции, секреты и рекомендации мастеров. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 142, [1] с. : ил. - (Энциклопедии цветовода, дачника).
        ISBN 9785699310739.

 

Рислакки, Юкка.
    Манипуляции фактами : латвийский вариант : четырнадцать острых вопросов и прямых ответов / Юкка Рислакки ; перевод с финского языка Геннадия Муравина. - Рига : Jumava, 2011. - 283, [1] с. : ил. ; 24 см. - Содержит библиографию (с. 273-[280] и в примеч. в конце разделов) и именной указатель (с. 281-[284]). - Ориг. назв.: Tapaus Latvia.
        ISBN 9789984389073.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kota, Laima.
    Mana turku kafija / Laima Kota, teksts un fotogrāfijas ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2012. - 219 lpp. : 8 lp. foto.
        ISBN 9789984887289.

 

Kūlis, Ēriks.
    ...tiem, kas sauli redz / Ēriks Kūlis ; Ināra Helmūta il. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 238 lpp. - (Lata romāns ; 12(162).
        ISBN 9789984878515.

 

Linka, Šarlote.
    Bez pēdām pazudusī / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 373, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Letzte Spur.
        ISBN 9789934033094.

 

Robertsa, Nora.
    Otrā iespēja : triloģija / Nora Robertsa ; no angļu val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2012. - 392 lpp. - Oriģ. nos.: The Next Always. - Triloģijas par Būnsboro viesnīcu pirmais romāns.
        ISBN 9789984356259.

 

Sent-Ekziperī, Antuāns de.
    Dienvidu kurjers / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 151, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Courrier sud.
        ISBN 9789934005053.

 

Sent-Ekziperī, Antuans de.
    Kara lidotājs / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 214, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pilote de guerre.
        ISBN 9789934005060.

 

Stīvotera, Megija.
    Balāde. Feju miriāde : [piedzīvojumu un fantastikas romāns] / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, 2010. - 310, [1] lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Ballad. A Gathering of Faerie.
        ISBN 9789984388151.

 

Stīvotera, Megija.
    Lamento : feju karalienes viltus :[ romāns] / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, 2010. - 295, [1] lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Lament: the faerie queen's deception.
        ISBN 9789984387567.

 

Strandbergs, Matss.
    Aplis / Matss Strandbergs, Sāra Bargmarka-Elfgrēna ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 544 lpp. - 7.-9. - Sākas raganu medības... Uz vāka.
        [1. grām.].
        ISBN 9789934030086.

 

Šmite, Linda.
    Liedaga bērni / Linda Šmite ; Amandas Balodes zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 191 lpp. - (Lata romāns ; 11(161).
        ISBN 9789984878423.

 

Verns, Žils.
    20 000 ljē pa jūras dzelmi : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Andrejs Upīts. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 493, [1] lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: 20 000 lieues sous les mers. - Grāmata sagatavota pēc 1974. gada izdevuma...Titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789984404271.

 

Verns, Žils.
    Žangada : astoņsimt jūdžu pa Amazoni : [piedzīvojumu romāns] / Žils Verns ; no franču val. tulk. Mirdza Ersa ; Leona Benē il. - Sagat. pēc 1973.g. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 391 lpp. : il. - (Piedzīvojumu sērija). - 7.-9. - Oriģ. nos.: La jangada : huit cents lieues sur L'Amazone.
        ISBN 9789984404264.

 

Vīvegs, Mihals.
    Suniski pasakainie gadi / Mihals Vīvegs ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Rīga : Mansards, 2012. - 269, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Báječná léta pod psa.
        ISBN 9789984872391.

 

Žids, Andrē.
    Ja grauds nemirst / Andrē Žids ; no franču valodas tulkojusi Jana Grostiņa. - Rīga : Atēna, [2012]. - 331, [2] lpp. - (Atēnas bibliotēka). - Oriģ. nos.: Si le grain ne meurt.
        ISBN 9789984344386.

 

Ziedonis, Imants.
    Leišmalīte / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 632 lpp. : il., karte.
        ISBN 9789934030314.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вайнер, Георгий Александрович.
    Умножающий печаль : [роман] / Г. Вайнер. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 444, [1] с.
        ISBN 9785271402272. . - ISBN 9785226049316.

 

Веско, Эди.
    Грейс : роман её жизни / Эди Веско ; пер. с итал. В. М. Николаева. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 350, [1] с. - (Биография - легенда). - Ориг. назв.: Grace.
        ISBN 9785386025533.

 

Гончарова, Марианна Борисовна.
    В ожидании конца света / Марианна Гончарова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315, [1] с. - (Когда все дома).
        ISBN 9785699604449.

 

Линдсей, Джоанна.
    Дикарь и простушка : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2003. - 318 с. - (Очарование).
        ISBN 5170174527.

 

Мэйсон, Конни.
    Верю и люблю : роман / Конни Мэйсон ; пер. с англ. Н. Ф. Орловой. - Москва : АСТ, 2003. - 318, [1] с. - (Очарование).
        ISBN 5170167245.

 

Паттерсон, Джеймс.
    Прыжок Ласки : [роман] / Джеймс Паттерсон ; пер. с англ. Сюзанны Алукард. - Москва : ЭТП, 2002. - 328 с. - (Паук). - Ориг. назв.: Pop goes the weasel.
        ISBN 594106019X.

 

Рой, Олег.

    Шаль : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315, [1] с. - (Капризы судьбы).

        ISBN 9785699606818.

 

Робертс, Джон Мэддокс.
    SPQR I. Королевский гамбит : роман / Джон Мэддокс Робертс ; пер. с англ. Татьяны Кадачиговой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 316, [2] c. : ил., карты. - (Исторический роман). - Ориг. назв.: Roberts, John Maddox. SPQR I. The King's gambit.
        ISBN 9785699468768.

 

Робертс, Джон Мэддокс.
    SPQR II. Заговор в Древнем Риме : роман / Джон Мэддокс Робертс ; пер. с англ. Татьяны Кадачиговой. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 316, [1] c. : ил., карты ; 22 см. - (Исторический роман). - Пер.: Roberts, John Maddox. SPQR II. The Catiline Conspiracy.
        ISBN 9785699468911.

 

Саган, Франсуаза.
    Шелковые глаза / Франсуаза Саган ; пер. с фр. Л. Ефимова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 190 с. - Ориг. назв.: Des yeux de soie.
        ISBN 9785699548880.

 

 

Līdzīgi raksti