Nozaru literatūra

 

Andersons, Nils T.

     Soļi uz brīvību Kristū / Nils T. Andersons ; no angl. val. tulk. Maija Tartare, Betija Jurkšta. - Rīga : Atradums, 2013. - 96 lpp. - (Pieņemiet brīvību Kristū!).
        ISBN 9789984613704.

 

Čukurs, Jānis.

    Inženiergrafika : māc. grām. inženiertehnisko spec. stud. un vid. profesionālās izglītības audzēkņiem / J. Čukurs , V. Indričāns. - Malnava : [b. i.], 2006. - 277 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr.: 277. lpp.

 

Darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un uzticības personām/ PSI "Darba medicīna" SIA. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2009. - 70 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 66.-70. lpp. - Nos. no vāka. . - Autors uzrādīts vāka 2. lpp.

 

Dupate, Kristīne.
    Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās / Kristīne Dupate. - [Rīga] : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2011. - 125, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 81.-[90.] lpp. - Autore uz vāka nav uzrādīta.

 

Forda, Ariela.
    Dvēseļu radniecības noslēpums : atrodiet savu lielo mīlestību, izmantojot pievilkšanās likumu / Ariela Forda ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Azovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 182, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Soulmate secret.
        ISBN 9789934012860.

 

Holtviks, Bernds.
    Grozu pīšana / Bernds Holtviks, Martina Fuksa, Rena Gerullisa ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2013. - 118, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Weidenkorbe Flechten.
        ISBN 9789934113055.

 

Kenfīlds, Džeks.
    Panākumu principi : kā no turienes, kur esat, nokļūt tur, kur vēlaties būt / Džeks Kenfīlds un Dženita Svicere ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 536 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 517.-526. lpp. - Oriģ. nos.: Success principles.
        ISBN 9789934022333.

 

Latvijas Universitātes raksti= Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 112 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.

        765. sēj. Filosofija : apziņa un lieta.

        ISBN 9789984453743.

    ISSN 1407-2157.

 

Lavrovs, N.
    Kaloriju daudzuma tabulas : viss jūsu notievēšanai / N. Lavrovs ; tulkoj. latviešu valodā M. Freija. - Rīga : Vieda ; Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2012. - 105, [1] lpp. : tab.
        ISBN 9789984782799.

 

Prisjolkova, Inese.
    Ieelpo laimi un mīlestību 2 / Inese Prisjolkova. - [Rīga] : [Autorizdevums], [2012]. - 360 lpp.
        ISBN 9789934824760.

 

Replija, Džila.
    Bērna vadīta ēšana : kā piebarošanu padarīt aizraujošu lieliem un maziem / Džila Replija, Treisija Murketa ; no angļu val. tulk Līga Vasara. - Rīga : Muki Buki, 2012. - 224 lpp. - Atsauces: 216.-217. lpp.
        ISBN 9789984495729.

 

Rusmanis, Sigurds.
    Pa vecajiem Latvijas ceļiem / Sigurds Rusmanis. - Rīga : Jumava, [2012]. - 253, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934111341.

 

Rūtenberga, Daiga.
    No saules mācies : dziesmas un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Daiga Rūtenberga. - Rīga : RaKa, 2012. - 103 lpp. : notis.
        Saturā: dziesmu un rotaļu cikls "Raibo pogu šovs".
        ISBN 9789984462257.

 

Saļikovs, Andrejs.
    Nepāla : Bodhisatvas ceļš / Andrejs Saļikovs ; no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 103 lpp., [64] lpp. iel. : il., kartes. - (Zvaigzne travel). - Bibliogrāfija: 102. lpp.
        ISBN 9789934020186.

 

Saulīte, Gundega.
    Marina Zirdziņa / Gundega Saulīte. - Rīga : Laika grāmata, 2012. - 111, [1] lpp. : il., ģīm., faks., notis. - (Laika grāmata).
        ISBN 9789934829635.

 

Sēja, Gundega.
    Latvieša virtuve : kā ēd, svin un priecājas latvieši / Gundega Sēja ; redaktore Aija Balcere ; Vitas Lēnertes dizains ; Māras Alševskas, Ilzes Briģes, Gvido Kajona, Vijas Kilblokas, Vitas Lēnertes, Indras Zeltiņas fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 63 lpp. : il., ģīm., karte.
        ISBN 9789934023354.

 

Sibīrijas latviešu dziesmas= Песни латышей Сибири = Latvian Songs from Siberia : [ latviešu dziesmas un rotaļas, kas pierakstītas Sibīrijas latviešu ciemos no 1975. līdz 2009 g.]. - Augšbebri : UPETT, 2009. - 164 lpp. : il. + 1 skaņu disks(77:55)+ 1 DVD (127:41).

 

"Skroderdienas Silmačos" Druvienā 25/ sastād. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 127 lpp. : il., faks.
        ISBN 9789984835327.

 

Soli pa solim līdz koplīgumam: efektīvs sociālais dialogs darba devēju un darbinieku vajadzību saskaņošanai uzņēmumā / par informatīvā materiāla saturu atbild Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, [2012]. - 135, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 110. lpp.

 

Sondore, Dzidra.
    Suitu dzīvesstāsti un ēdieni / Dzidra Sondore. - [Rīga] : Madris, [2011]. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789984316024.

 

Strelēvica-Ošiņa, Dace.
    Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza? : ieskats preskriptīvisma vēsturē, teorijā un praksē / Dace Strelēvica-Ošiņa ; zinātniskā redaktore Ina Druviete. - 2. izdevums. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2012. - 318, [1] lpp. - Bibliogr.: 290.-[319.] lpp. un norādes parindēs. - Tēzes nobeigumā arī angļu val. - Grāmata izdota Valsts pētījumu programmas "Nacionālā indentitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros.
        ISBN 9789984879352.

 

Tiļļa, Andris.
    Prātarosme : 999 jautājumi vairāk nekā 1000 atbilžu / Andris Tiļļa. - Rīga : Lauku Avīze, 2004. - 159 lpp.
        ISBN 9984542750.

 

Veiss, Mihaēls Noa.
    Psiholoģijas koeficients : PsyQ : atklāj savas personības potenciālu! / M. N. Veiss, L. V. Retlisbergere ; no vācu val. tulk. Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, [2013]. - 127 lpp.
        ISBN 9789934112904.

 

Vīks, Ivars, 1933-2002.
    Latvijas ūdens dzīvinošais spēks / Ivars Vīks. - Rīga : Jumava, 2011. - 159, [1] lpp. : il., kartes.
        ISBN 9789984389295.

 

Volfarte, Kristīne.
    Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam / Kristīne Volfarte. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 293, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 277.-291. lpp. - Oriģ. nos.: Rigaer Letten-Verein und die lettische Nationalbewegung von 1868 bis 1905. - Rādītājs: 292.-[294.] lpp.
        ISBN 9789984451541.

 

Красикова, Ирина Семеновна.
    Осанка : воспитание правильной осанки, лечение нарушений осанки / И. С. Красикова. - Санкт-Петербург : Корона.Век, 2013. - 173 с. : ил.
        ISBN 9785793109284.

 

Раззаков, Федор Ибатович(Федор Ибатович).
    София Ротару и её миллионы / Федор Раззаков. - Москва : Алгоритм, 2012. - 379, [4] с., [8] л. ил., портр. : ил. - (Легенды авторской песни). - Библиогр. в конце кн. . - Фильмогр. в конце кн.
        ISBN 9785443801599.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Grišams, Džons.
    Pelikānu lieta : romāns / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Anita Jirgensone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 527 lpp. - Oriģ. nos.: The Pelican Brief.
        ISBN 9789934032486.

 

Hilla, Melisa.
    Gredzens no Tiffany : romāns / Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2012. - 409 lpp. - Oriģ. nos.: Something from Tiffany's.
        ISBN 9789984356181.

 

Klārks, Lindsijs.
    Trojas karš / Lindsijs Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2012. - 445 lpp. - Oriģ. nos.: War at Troy.
        ISBN 9789984356266.

 

Kūlis, Ēriks.
    Diena kā sieviete / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 238, [1] lpp.
        ISBN 9789934029875.

 

Linka, Šarlote.
    Lūriķis / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 390, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Beobachter.
        ISBN 9789934030925.

 

Mīda, Rišela.
    Vampīru akadēmija : romāns / Rišela Mīda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 440 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Shadow Kiss.
        3. grāmata. Ēnu pieskāriens.
        ISBN 9789934032905.

 

Nifenegere, Odrija.
    Laika ceļotāja sieva : [romāns] / Odrija Nifenegere ; no angl. val. tulk. Liana Blumberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 511 lpp.
        ISBN 9789934033001.

 

Estesa, Klarisa Pinkola.
    Sievietes, kuras skrien ar vilkiem / Klarisa Pinkola Estesa ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 640 lpp. - Bibliogrāfija: 616.-624. lpp. un rādītājs: 630.-638. lpp. - Oriģ. nos.: Women who run with the wolves. - "Pirmatnējās sievietes spēku meklējot" - Uz vāka.
        ISBN 9789934032110.

 

Robertsa, Nora.
    Dzīvot vēlreiz : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2013. - 462 lpp. - Oriģ. nos.: Witness.
        ISBN 9789984356358.

 

Stīvotera, Megija.
    Mūžam / Megija Stīvotera ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 415, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Forever.
        ISBN 9789934033278.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бенцони, Жюльетта.
    Бриллиант для короля : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. М. Кожевниковой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 510 с.
        ISBN 9785699575626.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Трепетный трепач / Екатерина Вильмонт. - Москва : Астрель, 2013. - 317 с. : ил.
        ISBN 9785271458873.

 

Макдермид, Вэл.
    Возмездие : [роман] / Вэл Макдермид ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2012. - 639 с. - (Лекарство от скуки).
        ISBN 9785389050716.

 

Пиколт, Джоди.
    Забрать любовь : [роман] / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Елены Боровой. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2012. - 526 с. - Oriģ. nos.: Harvesting the heart.
        ISBN 9785991018395. . - ISBN 9789661427494.

 

Пиколт, Джоди.
    Последнее правило : [роман] / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2011. - 573 с. - Oriģ. nos.: House Rules.
        ISBN 9785991014816. . - ISBN 9789661411721.

 

Ронэ, Татьяна де.
    Ключ Сары ; Сосед : романы / Татьяна де Ронэ ; пер. с фр. Анатолия Михайлова, Виктора Степанова. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 525 с.
        ISBN 9785991020749. . - ISBN 9789661438742.

 

Смит, Лиза Джейн.
    Дневники вампира. Дневники Стефана / Л. Дж. Смит ; пер. с англ. Натальи Горбуновой. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 316 с. ; 17 см. - Ориг. назв.: The Vampire Diaries.
        Книга 4. Потрошитель.
        ISBN 9785271460968. . - ISBN 9785972524273.

 

Соломатина, Татьяна Юрьевна.
    Роддом. Сериал. Кадры 1-13 : [роман] / Татьяна Соломатина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 316 с.
        ISBN 9785699579792.

 

Шпанов, Николай Николаевич.
    Поджигатели. Мюнхенский сговор : [роман] / Николай Шпанов. - Москва : Вече, 2013. - 316 с. ; 21 см. - (Военные приключения).
        ISBN 9785444406175.

 

Эссекс, Карин.
    Лебеди Леонардо : [роман] / Карин Эссекс ; пер. с англ. М. Коваленко. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 427, [2] с. : ил. - (Королевы любви).
        ISBN 9785699481828.

 

 

Līdzīgi raksti