{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Pasaules ūdens diena. Rāznas ezers',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=369:pasaules-udens-diena-raznas-ezers&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Rāznas ezers
Foto no: www.videsvestis.lv 

     Šogad 22. martā ir Pasaules ūdens diena, kuras atzīmēšanu pasaulē 1992. gadā aizsāka aizsāka Apvienoto Nāciju Organizācija. Ūdens dienas mērķis ir aicināt ikvienu cilvēku pievērst uzmanību ūdens resursiem ne tikai šodienas kontekstā, bet arī domāt par nākamajām paaudzēm.

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītava aicina līdz 31. martam aplūkot izstādi „Pasaules ūdens diena. Rāznas ezers”. 

 

 


     Latvijā pavisam ir 12 500 upju un 2256 ezeri. Ūdeņu bagātību vēl papildina aptuveni 800 mākslīgās ūdenstilpnes. Kopumā mūsu valsts virszemes ūdeņu stāvoklis vērtējams kā labs, tomēr atsevišķos gadījumos dabiskajās ūdenstecēs tiek novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi, kā arī notiek fosfora un slāpekļa savienojumu izskalošanās no lauksaimniecības teritorijām.

 

 

     Rāznas  ezeru, kurš atrodas Rēzeknes novadā, mēs bieži  vien dēvējam par Latgales jūru un pērli vienlaikus. Vēl pirms pārdesmit gadiem šī ezera ūdens pilnībā atbilda dzeramā ūdens normām, tas bija bagāts ar  zivju resursiem un sniedza lielu estētisko baudījumu. Taču ar savu nesaimniecisko rīcību cilvēki daudzus gadus ir darījuši pāri šai unikālajai ūdenstilpnei. Līdz ar sociālistiskās lauksaimniekošanas beigām  ir sākusies ezera pašatlabšana, taču tas ir ilgstošs process. Ekologi un vides speciālisti ir vienisprātis, ka ezeram ir jādod nākotne, nodrošinot harmonisku mijiedarbību starp cilvēkiem un vidi, ainavas ilgspējīgu lietošanu un tūrisma attīstību.

 

 

 

Skaitļi un fakti 
Rāznas ezera platība – 5598,0 ha 
                     maksimālais dziļums – 17,0 m 
                     vidējais dziļums – 8,7 m 
Rāznas ezera salu skaits – 10 
Rāznas nacionālais parks dibināts 2007. gada 1. janvārī. 

 

 

 

 

 

Izmantotā literatūra

· Daba un vēsture 2010. - Rīga: Zinātne, 2009. - 210 lpp.

· Kundziņš M. Ezeru zeme. - Rīga: Zinātne, 1965. - 60 lpp.

· Vides zinātne. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 599 lpp.