G Manteifels egramata

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

Gustavs Manteifelis bija vācbaltu/poļu publicists, vēsturnieks, etnogrāfs, folklorists, izdevējs un mūsu novadnieks. Dzimis 1832. gada 18.novembrī Dricānu muižā pārpoļotu vācu Manteifeļu ģimenē.

Dzīves laikā nodarbojies ar vēstures, etnogrāfijas jautājumu pētīšanu Latgalē, bijis Latgales apgaismotājs.

G. Manteifelis izdeva kalendāru „Inflantu zemes laika grōmota aba kalenders” („Inflantu zemes laika grāmata”), kas bija pirmais un vienīgais regulāri iznākušais izdevums latgaliešu rakstu valodā 19. gadsimtā. Kalendārs bija tautā populārs, rūpīgi sastādīts, ilustrēts un sniedza latgaliešu zemniekiem vērtīgus padomus saimniekošanas, amatniecības, celtniecības un sadzīves jautājumos.

Viņš sagatavoja Latgales baznīcu albumu „Terra Mariana” ( „Māras zeme”), kurš vēstīja par kristīgās ticības izplatīšanos Livonijā, sakārtoja un izdeva vairākas lūgšanu grāmatas, svēto rakstu izlases, kā arī piedalījās un uzstājās daudzos zinātniskos kongresos. Viņu atceramies par vērienīgo darbu Latgales folkloras, tautas tradīciju un vēstures pētniecībā.

Grāmata “Jāšus cauri poļu Inflantijai jeb ceļojums ar Gustavu Manteifelu” interesantā veidā iepazīstinās ar Inflantijas vēsturi - pa tās ceļiem lasītāju vadīs mūsu novadnieks, kura dzīves lielākā aizraušanās bijusi Latgales vēsture un ar to saistītais.
Aicinām lasīt e-grāmatu: https://polonika.pl/upload/2019/inne/konik_lotewski.pdf