Niki Goldsteina
„GirlForce”
GirlForce – tas ir skaistums un stils, mīlestība un savstarpējās attiecības, ticība saviem spēkiem un neizsīkstoša enerģija. Dažādi noderīgi padomi pusaudzēm.
Pārbaudīt pieejamību

 

Linda Rozenbaha
„Gaidības un radības ar prieku”
Šī grāmata sniegs "ceļa norādes" tām ģimenēm, kuras vēlas dabiskas dzemdības, radības bez bailēm, ar prieku.
Pārbaudīt pieejamību

 

Inese Vorončuka
„Personāla vadība”
Grāmata sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas personālvadības procesa plānošanā, organizēšanā un lēmumu pieņemšanā konfliktu situācijās.
Pārbaudīt pieejamību

 

Valērijs Praude
„Finanšu instrumenti” 1.daļa
Pirmajā grāmatas sējumā dots visaptverošs skaidrojums par finanšu instrumentiem un to tirgiem. Aplūkoti arī mūsdienu tirgus attīstības faktori un to valsts regulēšanas sistēma. Apskatīti finanšu instrumentu veidi un kategorijas. Autors raksturo akciju, obligāciju, ķīlu zīmju, valsts finanšu instrumentu, naudas tirgus instrumentu, atvasināto finanšu instrumentu būtību, klasifikāciju, to emisijas un apgrozības principus. Grāmata bagātīgi ilustrēta un papildināta ar piemēriem.
Pārbaudīt pieejamību

 

Aļģimants Vingrs
„Jūsu bērns”
Grāmatā sniegtas atbildes uz jautājumiem, ko autoram - pediatram - uzdevuši vecāki, kuriem ir bērni dažādā vecumā, bet vislielākā uzmanība pievērsta jaundzimušajiem un zīdaiņiem.
Pārbaudīt pieejamību

 

Džeralds Darels
„Dievu dārzs”
Apmeklēt Korfu kopā ar Džeraldu Darelu ir kā baudīt nektāru un dzert putna pienu. Tā ir apburta sala, kur iedzīvotāji ir tikpat jukuši, cik dīvaini ir putni un zvēri un augsne – auglīga. Džeralda Darela Korfu neviena nelaime nav nopietna, nevienas sāpes nevelkas ilgi. Lirisks, asredzīgs, nevaldāmi smējīgs – ar šīm īpašībām viņš uzbur mazā zēna jūsmu, atklājot pasauli ap sevi un pārliecinoties, ka tā ir laba.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Telpaugu grāmata”
Vērtīgi padomi telpaugu audzēšanā un kopšanā.
Pārbaudīt pieejamību

 

Ausma Golubeva, Igors Puškarevs
„Veselības veicināšana skolā”
Mācību līdzeklis topošajiem pedagogiem.
Pārbaudīt pieejamību

 

Pēteris Strubergs
„Trīs pērles Āzijas kaklarotā”
Ceļojuma apraksts par Tibetu, Nepālu un Indiju.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Kalnā bija stalta pils”
Pilskalni ir nozīmīgi gan kā Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas vietas, gan arī kā mentālas ainavas zīmes. Par tiem kopš seniem laikiem ir stāstītas un uzklausītas dažādas teikas un nostāsti, kas atklāj pilskalnu lielo nozīmību tautas uzskatos. Grāmatā ir sniegtas pilskalniem raksturīgās teikas, savienojot tās ar 58 pilskalnu aprakstiem visos Latvijas novados.
Pārbaudīt pieejamību

 

Sergejs Kruks
„Par mūziku skaistu un melodisku!”
Autors monogrāfijā analizē kultūras politiku padomju operā, koncertzālēs un estrādē, kā arī iepazīstina ar kultūras socioloģijas paradigmām. Pētījumā atsevišķā nodaļā ievietoti mūzikas politikas dokumenti. Darbs ar arhīvu materiāliem autoram palīdzējis atklāt un izbaudīt brīnišķīgu padomju mūzikas fenomenu – 20. gadsimta divdesmito gadu krievu avangardu, kuru šeit iztirzātās kultūras politikas iespaidā mūsdienu klausītāji diemžēl joprojām nepazīst.
Pārbaudīt pieejamību

 

Jānis Škapars
„Barjerskrējiens”
Grāmata vēsta par Brežņeva laiku no 1969. līdz 1979. gadam, un tā ir tagadējo zināšanu nekoriģēts iekšskats laikā, ar kuru rēķini nav nokārtoti, kamēr vien šī pagātne nav izzināta, kamēr neatpazīstam tās atspulgus šodienā.
Pārbaudīt pieejamību

 

Laima Ģērķe, Alda Zvingēvica
„Bioloģija. Skaidrojošā vārdnīca”
Grāmata paredzēta skolēniem gan kā palīglīdzeklis labākai mācību satura apguvei pamatskolā, gan intereses radīšanai, gan zināšanu padziļināšanai, gatavojoties konkursiem vai olimpiādēm.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Animācijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbībā”
Metodiskajā līdzeklī apskatīti dažādi animācijas metožu veidi – brīvā laika, rotaļu un spēļu, mūzikas, teātra, muzeju, veselības, terapijas, mācību animācija u. c. Īpaši vērtīgi ir praktiskie piemēri, kā animācijas metodes pielietot mūsu valstī, izmantojot kultūrvēsturisko vidi un dabu.
Pārbaudīt pieejamību

 

 
Aleksandrs Rubanovskis
„Mikroekonomikas teorijas pamati” 1. un 2. daļa
Grāmata sagatavota, ņemot vērā mikroekonomikas kursu studiju programmas un esošo speciālo literatūru latviešu valodā. Pēdējā nodaļā sniegta papildus informācija par Nobela prēmiju, arī par Nobela piemiņas prēmiju ekonomikā.
Pārbaudīt 1. daļas pieejamību
Pārbaudīt 2. daļas pieejamību

 

Allans Tīta
„Vai tu pazīsti Somiju”
Pamatinformācija par Somiju – ģeogrāfija, daba, somu dzīvesveids, vēsture, kultūras dzīve, izglītība, rūpniecība u. c.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Klimata pārmaiņas politikas līkločos”
Buklets sagatavots, izmantojot Valsts pētījumu programmas „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” rezultātus.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Vecie Limbaži”
Grāmata par Limbažu vēsturi laika posmā no pirmās apmetnes pilsētas teritorijā līdz 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls”
Starptautiskā metu konkursa „Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls” darbi.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Gaļas liellopi Latvijā”
Grāmatas autoru mērķis – sniegt informāciju, kā iegūt tirgus prasībām atbilstošu liellopu gaļu, īpašu uzmanību pievēršot gaļas tipa liellopu rūpnieciskas audzēšanas attīstībai Latvijas apstākļos.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības lauksaimniekiem Latvijā”
Saturā – vides, dzīvnieku identifikācijas un reģistrēšanas prasības, sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības jomas prasības, kā arī uz savstarpējo atbilstību attiecināmās pārvaldības prasības.
Pārbaudīt pieejamību

 

„XI Latvijas amatierteātru salidojums”
Pārskatāmi apkopota informācija par salidojuma dalībniekiem. – teātra nosaukums, režisors, adrese, vēsture.
Pārbaudīt pieejamību

 

Gints Gabrāns
„Paramirrors”
Fotogrāfijas.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Latvijas Universitātes raksti” 738. sēj.
Pētījumi zinātņu vēsturē un muzejniecībā.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Monetārais apskats” 2/2008
Latvijas Bankas izdevums.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007”
Izdevumā sniegts 2007. gada meteoroloģisko apstākļu raksturojums, kas ir nepieciešams, lai objektīvi varētu izvērtēt katra izmēģinājuma un demonstrējuma rezultātus. Tajā apkopoti arī pētījumu rezultāti par dažādiem laukaugiem – graudaugiem, lopbarības zālaugiem, rapsi un kukurūzu, kas iegūti gan ilggadējos izmēģinājumos, gan arī tādos, kas ir ierīkoti uz vienu  gadu.
Pārbaudīt pieejamību

 

Александр Шлемович Левин
„Самоучитель полезных программ”
Noderīgu datorprogrammu apskats, komplektā CD. 5. izdevums.
Pārbaudīt pieejamību

 

Оксана Владимировна Ларина
„Лечение и восстановление волос”
Grāmata noderēs tiem, kuriem rūp savs ārējais izskats, matu skaistums un to veselība.
Pārbaudīt pieejamību

 

Лариса Владимировна Аксенова
„Целебные растения в вашем доме, квартире, офисе”
Ja esat saslimis, nav obligāti jāsteidzas uz aptieku. Augiem, kuri krāšņo mūsu mājas, piemīt liels dziedinošs spēks. Grāmatā atradīsiet to populārāko istabas augu aprakstus.
Pārbaudīt pieejamību

 

Фиона Джоунс
„Фантазии из бумаги”
Izmantojot dažādas tehnikas, no papīra iespējams pagatavot neparasti skaistus un oriģinālus izstrādājumus. Šī grāmata palīdzēs apgūt dažādās tehnikas un gūt prieku no eksperimentēšanas ar papīru.
Pārbaudīt pieejamību

 

Наталья Васильевна Прохорова
„Камины”
Pilnīga un aktuāla informācija par kamīnu veidiem, to montāžu. Grāmata noderēs gan potenciālajam darbu pasūtītājam, gan speciālistam.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Русская рубленая баня”
Praktiski ieteikumi pirts būvēšanai, projekti, konstrukcijas. Padomi būvmateriālu un instrumentu izvēlē un lietošanā, komunikāciju ierīkošanā, elektrotehniskajos un santehniskajos darbos.
Pārbaudīt pieejamību

 

Валерий Иванович Гришин
„Вырезаем, выпиливаем, вытачиваем из дерева”
Grāmata noderēs tiem, kuri aizraujas ar koka izstrādājumu veidošanu.
Pārbaudīt pieejamību

 

„1000 профессиональных советов по строительству и евроремонту”
Profesionāli ieteikumi mājas būvēšanai, dzīvokļa remontam un dārza noformēšanai. 450 ilustrāciju.
Pārbaudīt pieejamību

 

Мэри Магир
„Плетение из проволоки”
Grāmata palīdzēs apgūt pīšanas paņēmienus, izmantojot drātis. Lasītājs atklās, ka tādā veidā var pagatavot daudzas glītas, oriģinālas un noderīgas lietas, piemēram, tualetes papīra ruļļa turētāju, rāmīšus fotogrāfijām, groziņus u. c.
Pārbaudīt pieejamību

 

Р. Бауэр
„Болезни аквариумных рыб”
Grāmatā uzsvērts tas, ka akvārija zivtiņu veselība ir cieši saistīta ar to turēšanas apstākļiem. Informācija par zivju slimībām noderēs speciālistiem, zivju pārdevējiem, akvāriju īpašniekiem – visiem, kuri interesējas par šo tēmu.
Pārbaudīt pieejamību

 

Šajā izstādē apkopotas tikai nozaru literatūras grāmatas, pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties mājaslapas sadaļā „Jaunieguvumu saraksti”.

Jaunās grāmatas RCB tiek izliktas divas reizes mēnesī – 1. un 16. datumā. Gadījumos, kad šajos datumos ir svētku dienas, jaunieguvumi tiek izlikti pirmajā darbdienā pēc svētkiem.