Nozaru literatūra

 

Āboltiņš, Ojārs.
    No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai : dabas vides pagātne un tagadne Latvijā / Ojārs Āboltiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 127 lpp. : il., diagr., kartes, kartosh. - Ietver bibliogrāfiju: [124].-127. lpp.
        ISBN 978-9984-452-85-2. - ISBN 978-9984-451-74-9(atcelts).

 

Aulejis anekdoti  : bilingvals izzinis i muoceibu materials : Rēzeknis Augstškolys folklorys ekspedicejis materiali / scenar. Ilga Šuplinska ; foto, video Māris Justs. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rēzekne : Rēzeknis Augstškola, 2010. - 1 DVD.

 

De Bono, Edvards.
    Lieliskais prāts / Edvards de Bono ; no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 224 lpp. - Oriģ. nos.: How to have a beautiful mind.
        ISBN 978-993-401-553-3.

 

Celmiņa, Helēna.
    Sirdsapziņas cietumnieks : savai zemei un tautai reiz runāja Viktors Kalniņš no Ņujorkas / Helēna Celmiņa. - [Rīga] : ARTO-1, [2010]. - 245, [2] lpp. : il., ģīm., faks. - H.Celmiņa stāsta par Viktoru Kalniņu (1938-2001), kurš savu dzīvi ziedoja cīņai par Latvijas brīvību, cīņai pret komunisma režīmu. Viņš kopā ar daudziem Latvijas patriotiem-Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Knutu Skujenieku un citiem izgāja savu Golgātas ceļu-pilnībā izciešot sodu Mordovijas lēģeros.
        Saturā: Tēvs ; Māte ; Jaunā ģimenē ; Izglītība ; Pieminot Maskavas laikus ; Dzīve okupētajā Latvijā ... [u.c.].
        ISBN 978-993-481-351-1.

 

Drukers, Pīters F.
    Efektīvs vadītājs : rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes paradumu apgūšanai / Pīters F. Drukers ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - Jelgava : Zoldnera izdevniecība, 2011. - 220 lpp. - (Biznesa literatūras zelta fonds). - Oriģ. nos.: Effective executive. - Ietver rād.: [213.]-220. lpp.
        ISBN 978-993-480-835-7.

 

Gaisma un noslēpums: Velta Sniķere / sastād. un red. Anita Rožkalne. - Rīga : Pētergailis, 2010. - 160 lpp.
        ISBN 978-9984-333-22-9.

 

Gerčikovs, Iļja.
    Iļja Gerčikovs: būt kopsolī ar laiku / Iļja Gerčikovs ; redaktore Antra Veļķere. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 103 lpp. - (Latvijas veiksmes stāsti).
        ISBN 978-9984-8268-1-3.

 

Jansons, J. A.(Jānis Alberts).
    Latviešu masku gājieni : eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā / Jānis Alberts Jansons ; zinātniskais redaktors, sastādītājs, ievada un komentāru autors Gatis Ozoliņš ; no vācu valodas tulkojušas Austra Vanaga, Margarita Zālīte. - Rīga : Zinātne, 2010. - 383 lpp. : il., faks., notis. - (Folkloristikas bibliotēka). - Ietver bibliogr.: 349.-354. lpp. un rād.: 377.-383. lpp. - Orig. nos.: Lettischen Maskenumzüge. - Virstit.: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve.
        ISBN 978-9984-8088-1-9.

 

Jolkina, Aleksandra.
    Piesmietā misis Eiropa / Aleksandra Jolkina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 584, [16] lpp. iel. : il. - Ietver bibliogr.: [570.]-584. lpp.
        ISBN 978-993-401-551-9.

 

Kalniņš, Arvīds.
    Medniecība : mednieka rokas grāmata ar meža zvēru un putnu, kažokādu zvēru audzēšanas, putnu aizsardzības, medību saimniecības, medību piederumu, medību veidu un ar medībām saistīto noteikumu apskatu / Arvīds Kalniņš. - Faksimilizd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 703, [1] lpp. : il., kartes, notis, tab. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs) un rād.: 697.-[704]. lpp. - "Faksimilizdevums sagatavots pēc 1943. gadā "Latvju Grāmatā" publicētā darba, saglabājot šī izdevuma īpatnības"--Titlp. 2. pusē.
        ISBN 978-993-401-713-1.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis: biobibliogrāfija / sastādītājas Ize Barone, Dagnija Ivbule ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 191, [3] lpp. : il. - (Latvijas zinātnieki). - Titullapa, priekšvārds, ievads, satura rādītājs un virsraksti paralēli latviešu, angļu, krievu val. - Ietver bibliogr.: 73.-179. lpp. un rād.: 184.-191. lpp.
        ISBN 978-9984-452-75-3.

 

Leģendas :Nora Bumbiere. - Rīga : MicRec, 2010. - 1 CD (56:41) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - Piel. anot. latviešu val.
        Viss nāk un aiziet tālumā / R. Pauls ; Par pēdējo lapu / L. Vāczemnieks ; Laternu stundā ; Mēmā dziesma (Tava balss) ; Rudacīte ; Lūgums ; Caur manu naivu sirdi ; Rudenī vēlu, vēlu / R. Pauls ; J. Peters -- Papu, saki mammai pats ; Cik klusa nakts ; Kāpēc? / R. Pauls ; A. Krūklis -- Vēju stundā / R. Pauls ; J. Peters -- Dūdieviņš / I. Kalniņš ; V. Belševica -- Ķiršu lietus / Z. Liepiņš ; A. Krūklis -- Atvadas vasarai / R. Pauls ; A. Krūklis -- Vokalīze "Lietus lāses" / R. Pauls -- Papildus: Es gribu dejot bugi : Roberta Lejasmeijera remikss / F. Dostal ; R. Soja.

 

Madalāne, Valda.
    Veselības grāmata / Valda Madalāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 95 lpp. : il. - Žurnāla "Praktiskais Latvietis" pielikums.
        ISBN 978-9984-8277-8-0.

 

Mazvērsīte, Daiga.
    Pusvārdā. Jānis Zābers / Daiga Mazvērsīte. - Rīga : Mansards, 2010. - 463 lpp. : il. , fotogr.
        ISBN 978-9984-8128-4-7.

 

Norbekovs, Mirzakarīms.
    Ķermeņa un gara trenēšana / M. Norbekovs ; no kr. val. tulk. Jānis Rozenieks. - Rīga : Vieda, 2011. - 155 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Тренировка тела и духа.
        ISBN 978-9984-7822-4-7.

 

Fasta, Tatjana.
    Juris Podnieks : Vai viegli būt elkam? / Tatjana Fasta ; no krievu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 335 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-355-41-2.

 

Sarunas ar Normundu Skauģi par biznesu un laiku/ [redaktore Antra Veļķere]. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 111 lpp. : il. - (Latvijas veiksmes stāsti).
        ISBN 978-9984-8267-4-5.

 

Šie skaistie 10 gadi: Latvijas Agronomu biedrības biedru atmiņas par konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts" / Latvijas Agronomu biedrība. - Rīga : Ražība, 2008. - 107 lpp. : il.

        ISBN 978-9984-99413-0.

 

Šmits, Andris.
    Digitālā fotogrāfija : Adobe Photoshop Lightroom lietotāja rokasgrāmata / Andris Šmits. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 320 lpp. : il. - Ietver rād.: 310.-320. lpp.
        ISBN 978-993-401-421-5.

 

Ūdris, Jānis.
    Ulmanis : Lielā Kārļa testaments / Jānis Ūdris. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 502, [2] lpp., [16] lpp. iel. : il. - Ietver bibliogrāfiju: [492.]-502. lpp.
        ISBN 978-993-401-682-0.

 

Zirnīte, Māra.
    Aizslēgtais krasts [Videoieraksts] = The closed coast / Māra Zirnīte, [scenārijs un režija] ; Vairas Strautnieces foto, kino un audio materiāli, 1984.-1988 ; audio vizuālo kompozīciju sagatavoja Mikus Čavarts, Marts Mihailovs ; lībiešu valodas konsultants Valts Ernštreits. Burinieku gadsimts = The century of sailing ships / Dženeta Marinska, [scenārijs un režija] ; Raimonda Tigula mūzika. - [Latvija] : Latvijas Nacionālais parks, 2009. - 1 DVD (63:59) : skaņa, krāsa ; 12 cm. - DVD. - Valodas: latviešu, lībiešu (fragmentos), angļu. - "Stāsts par cilvēkiem un laikmetiem Ziemeļkurzemes piekrastē Latvijā"--Uz ietveres.

 

Žimants, Aivars.
    Aivars Žimants: ar skatu uz pasauli / Aivars Žimants. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 94 lpp. - (Latvijas veiksmes stāsti).
        ISBN 978-9984-8268-8-2.

 

Бушин, Владимир.
    Пляски на сковороде : Путин, Медведев и все, все, все / В. Бушин. - Москва : Алгоритм, 2010. - 239 с. - (Проект "Путин").
        ISBN 978-5-926507-30-7.

 

Главная книга о кризисе/ ред.-сост. А. В. Бузгалин. - Москва : Яуза ; ЭКСМО, 2009. - 253, [1] с. : табл. - (Великие депрессии).
        ISBN 978-5-699-25957-1.

 

Городкова, Юлия Ивановна.

    Латинский язык : учебник для студентов медицинских колледжей и училищ, для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Ю. И. Городкова. - Изд. 17-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 315 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование).

        ISBN 978-5-222-18006-8.

 

Еремеева, Наталия А.
    100 игр и упражнений для бизнес-тренингов / Н. А. Еремеева. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2010. - 128 с. - (Лучшие психотехнологии мира).
        ISBN 978-5-938782-26-6.

 

Климкина, Юлия Евгеньевна.
    Создаем команду : секреты подбора персонала для успешного бизнеса / Ю. Е. Климкина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 303 с. : сх., табл. - (Свой бизнес. С чего начать и как преуспеть).
        ISBN 978-5-699-36827-3.

 

Контекстная реклама/ под общ. ред. Алексея Басова. - 2-е изд. - Москва : Питер ; begun, 2011. - 255 с. : ил., табл.
        ISBN 978-5-423-70079-9.  

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

  

 

Aržuni, Jakobs.
    Idioti : piecas pasakas / Jakobs Aržuni ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 143, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Idioten.
        ISBN 978-993-401-102-3.

 

Avotiņa, Daina.
    Melnā saulespuķe : romāns / D. Avotiņa ; il. A. Stankevičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 223 lpp. : il. - (Lata romāns ; 1(139).
        ISBN 978-9984-8278-2-7.

 

Bušnela, Kendaisa.
    Kerijas dienasgrāmatas / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 396, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Carrie diaries.
        ISBN 978-993-401-488-8.

 

Cielēna, Māra.
    Žirafes šalle / Māra Cielēna ; Ilze Ramane [zīmējumi]. - Rīga : Lietusdārzs, [2010]. - 15, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-481-446-4.

 

Krekle, Maija.
    Mīlestības skartie / Maija Krekle. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 287 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8277-6-6.

 

Liepdruviete, Līvija.
    Līpas vērsyunē / Līvija Liepdruviete. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2010. - 68 lpp.
        ISBN 978-9984-291-96-3.

 

Liepiņa, Nadīna.
    Laimes putna paspārnē : dzejoļi / Nadīna Liepiņa. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 112 lpp.
        ISBN 978-9984-291-94-9.

 

Meijo, Stefordija.
    Ļauns mēness : parodija : Krēpu zonas pirmā grāmata / Stefordija Meijo ; no angļu valodas tulkojis Andris Akmentiņš. - Rīga : Egmont Latvija, [2010]. - 224 lpp. - (Krēpu zona ; 1. grām.). - Oriģ. nos.: New moan.
        ISBN 978-9984-433-16-5.

 

Pakraste, Lida.
    Baloži virs torņiem / Lida Pakraste. - Rīga : Pētergailis, [2010]. - 195, [3] lpp. - (Vakara romāns).
        ISBN 978-9984-333-21-2.

 

Plāta, Silvija.
    Stikla kupols / Silvija Plāta ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 375, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bell jar.
        ISBN 978-993-400-365-3.

 

Varanauskiene, Julita.
    Naudas koks : kā ar zināšanām, attapību un pacietību var panākt finansiālu stabilitāti / Julita Varanauskiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lilija Kope. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 245, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pinigų medis.
        ISBN 978-993-401-353-9.

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Андерсон, Пол.
    Камень в небесах ; Игра империи : пер. с англ. / Пол Андерсон. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Валери СПД, 2002. - 399 с. - (Мастера фантастики).
        ISBN 5-699-00142-5.

 

Ахерн, Сесилия.
    Там, где заканчивается радуга : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Э. Меленевской. - Москва : Иностранка, 2010. - 493 с. - Ориг. назв.: Where rainbows end.
        ISBN 978-5-389-01462-6.

 

Басби, Ширли.
    Пурпурная лилия : романы : пер. с англ. / Ширли Басби. - Нижний Новгород : Покровка ; Параллель, 1996. - 634 с. - (Любовно-авантюрный роман).
        Содерж.: Сердце обмануть нельзя ; Пурпурная лилия.
        ISBN 5-86067-037-0.

 

Гришэм, Джон.
    Адвокат : роман / Джон Гришэм ; пер. с англ. Ю. Г. Кирьяка. - Москва : АСТ, 2003. - 350 с. - (Bestseller). - Ориг. назв.: The street Lawyer.
        ISBN 5-17-015621-9.

 

Детектив Франции: [сборник] : пер. с фр. / рис. И. А. Воронина. - Москва : Ренессанс, 1993. - 315,[2] с. : ил.
        Вып. 2.
        ISBN 5-8396-0034-2.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Королева без башни : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2010. - 378 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-45287-3.

 

Катишонок, Елена.
    Жили-были старик со старухой : роман / Елена Катишонок. - Москва : Время, 2011. - 480 с. - (Самое время).
        ISBN 978-5-9691060-5-5.

 

Кивинов, Андрей.
    Высокое напряжение : повести / Андрей Кивинов. - Санкт-Петербург : Валери-СПб ; МиМ-Дельта, 1995. - 509 с. - (Милицейский детектив).
        ISBN 5-7589-0003-6.

 

Клегг, Дуглас.
    За час до темноты : хотите поиграть в Темную игру? / Дуглас Клегг ; пер. с англ. М. Пазиной. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2006. - 411, [1] с. ; 20 см. - (Роман mistique).
        ISBN 5-699-18612-3.

 

Колдуэлл, Йен.
    Правило четырех : [роман] / Йен Колдуэлл, Дастин Томасон ; пер. с англ. С. Самуйлова. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 398 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный детектив) (Мировой супербестселлер).
        ISBN 5-17-028947-2. - ISBN 5-9578204-3-1. - ISBN 5-9578247-4-7.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Антикиллер : роман / Данил Корецкий. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. - 448 с.
        ISBN 5-88475-045-5.

 

Крайтон, Майкл.
    Затерянный мир : [роман] / Майкл Крайтон ; пер. с англ. А. А. Марченко, С. И. Минкина. - Смоленск : Русич, 1996. - 575,[1] с. : ил. - (Сокровищница боевой фантастики и приключений).
        ISBN 5-88590-481-2.

 

Крылов, Дмитрий.

    Бумерангъ : фантазия по мотивам повести Ф. Анстея "Чековая книжка" / Д. Крылов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 215 с. : ил.

        ISBN 978-5-699-42958-5.

 

Март, Михаил.
    Нечеткая грань : роман / Михаил Март. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 350 с. - (Криминал).
        ISBN 978-5-17-060731-0. - ISBN 978-5-271-24438-4.

 

Меррит, Стефани.
    Шепот в темноте : [роман] / Стефани Меррит ; пер. с англ. А. Шульгат. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 381, [2] с. ; 24 см. - (The big book).
        ISBN 978-5-9985100-7-6.

 

Мид, Ричард.
    Поход изгоев : [романы] : пер. с англ. / Ричард Мид. - Минск : АРТААЛ Пресс, 1995. - 511 с. : ил. - (Сокровищница боевой фантастики и приключений).
        ISBN 985-623-005-5.

 

Молчанов, Андрей Алексеевич.
    Крутые парни : [повести, роман] / Андрей Молчанов. - Москва : Торговый дом "Локид", 1994. - 555,[2] с. : ил. ; 21 см. - (Современный российский детектив).
        Содерж.: Кто ответит? : роман ; Повести : Брайтон-Бич авеню ; Дао ; Перекресток для троих.
        ISBN 587952034X.

 

Нацуки, Сизуко.
    Третья дама / Сизуко Нацуки ; пер. с англ. О. Б. Лисицыной. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2006. - 254 с. - (The Bestseller).
        ISBN 5-17-038786-5. - ISBN 5-9713334-8-8. - ISBN 597620497X.

 

Пронин, Виктор(Виктор Алексеевич).
    Банда : роман / Виктор Пронин. - Санкт-Петербург : ВИС, 1995. - 655 с.
        ISBN 5-7451-0010-9.

 

Пронин, Виктор(Виктор Алексеевич).
    Банда 2 : роман / Виктор Пронин. - Санкт-Петербург : ВИС, 1995. - 687 с.
        ISBN 5-7451-0016-8.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Железная маска и граф Сен-Жермен : роман / Эдвард Радзинский. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 398, [1] с.
        ISBN 978-5-699-44072-6.

 

Реванш - 2.- Минск : Баленок и К, 1994. - 495 с. : ил. - (Зарубежный кинороман).
        ISBN 985-611-802-6.

 

Силверберг, Р.
    Ночные крылья ; Человек в лабиринте / Р. Силверберг. Полет лошади / Л. Нивен : пер. с англ. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 536 с. : ил. - (Orion).
        ISBN 5-87671-023-7.

 

Стил, Даниэла.
    Призрак тайны [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 605, [1] с. - Ориг. назв.: The Ghost.
        ISBN 978-5-699-42025-4.

 

Стил, Даниэла.
    Хочу "Оскар"! : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. О. Степашкиной. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 414 с. - Ориг. назв.: Bungalow 2.
        ISBN 978-5-699-44612-4.

 

Шахов, Максим Анатольевич.
    Железные нервы снайпера : [роман] / Максим Шахов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 346, [1] с. - (Группа "Антитеррор").
        ISBN 978-5-699-22379-4.

 

 

 

Līdzīgi raksti