Nozaru literatūra

 

 


Agronoms Jānis Auseklis : Latvijas Agronomu biedrības Goda prezidents / sastādītāja un redaktore Agita Pāvule ; Latvijas Agronomu biedrība. - Rīga : Latvijas Agronomu biedrība, 2010. - 181, [2] lpp. : il., portr. - Ietver bibliogr.: 98.-104. lpp. un rakstu beigās.

 

        ISBN 978-9984-490-72-4.

 

Bebrišs, Visvaldis.

    Doma. Spriedze. Slimība : vēstules mīļākajiem / Visvaldis Bebrišs. - Rīga : Jumava, 2010. - 63, [1] lpp. : il.

        ISBN 978-9984-387-43-7.

 

Bītija, Melodija.
    Pārtraukt līdzatkarību : kā, samazinot rūpes par citiem, atgūt pašcieņu un prieku par attiecībām / Melodija Bītija ; no angļu valodas tulkojusi Linda Vītuma. - Rīga : Mansards, 2008. - 317, [2] lpp. - Bibliogr.: 309.-315. lpp. - Oriģ. nos.: Codependent no more.
        ISBN 978-9984-8120-6-9.

 

Būmanis, Jānis.

    Gaismas pils Malnava : skolotāju un 22., 23. un 24. izlaiduma absolventu atmiņas / Jānis Būmanis. - Rīga : Jānis Būmanis, 2001. - 99, [1] lpp. : fotogr.

        ISBN 9984-92330-4.

 

Būmanis, Jānis.

    Tēvzemes sargi : Rudzētu pagasta aizsargu nodaļa, 1920-1940 / Jānis Būmanis. - Rīga : [b.i.], 1998. - 39, [1] lpp., [8] lp. il. - Bibliogr.: 38.-39. lpp.

        ISBN 9984-92331-2.

 

Ceļu satiksmes noteikumi un ceļu satiksmes likums. - Rīga : FCS, 2008. - 127 lpp. + pielikumi.
        ISBN 9984-99284-5.

 

Edeirs, Džons.
    Līderība un motivācija : 50:50 likums un astoņi galvenie principi, kā motivēt citus / Džons Edeirs ; no angļu val. tulk. Evija Rubene. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 136 lpp. : tab. - (Līderība ; 2). - Bibliogr.: 129.-136. lpp. - Oriģ. nos.: Leadership & motivation.
        ISBN 978-9984-99527-4.

 

Krēmers, Ērihs.
    Ēst ar baudu-dzīvot ar prieku : pārtikas produktu nepanesība un to izraisītās alerģijas / Ērihs Krēmers, Dorisa Pāsa ; no vācu val. tulk. Sarmīte Pijola. - Rīga : Jumava, 2009. - 154, [2] lpp. : il., tab. - (Veselības bibliotēka). - Oriģ. nos.: Nahrungsmittelallergien und -Unvertraeglichkeiten.
        Saturs: Slimības aina un sūdzības ; Cēloņi un izraisītāji ; Diagnoze ; Profilakse un ārstēšana ; Sadzīvot ar alerģiju un nepanesību.
        ISBN 978-9984-387-21-5.

 

Mežulis, Arnis.
    Jahtu vadīšana un uzbūve / Arnis Mežulis. - Mārupe : Drukātava, 2007. - 129 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7984-4-8.

 

Pūķis, Māris.
    Pašu valdība : Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums / Māris Pūķis ; priekšv. aut. Māris Mančinskis, Andris Jaunsleinis. - Rīga : Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. - 512,[32] lpp. : il., ģīm., kartes, sh., tab.
        ISBN 978-9984-398-63-1.

 

Sausiņa, Ilze.
    Dekoratīvi auduma ziedi / Ilze Sausiņa ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 48 lpp. : il.
        ISBN 978-993-401-652-3.

 

Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos / izd. sag. LR Satiksmes ministrijas bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Kvalifikācijas daļa. - 7. izd. - Rīga : FCS, 2008. - 215 lpp. : il. + 1 tab. + Pareizo atbilžu tabula.
        ISBN 9984-99283-7.

 

Volkovs, Aleksandrs.
    Tavas naudas maģija : kā pareizi veidot savu budžetu / Aleksandrs Volkovs ; no krievu valodas tulkojusi Marika Saturiņa. - Rīga : Jumava, 2010. - 143, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Все деньги под контролем!.
        ISBN 978-9984-387-45-1.

 

Ziļickis, Oļgerts.
    Baltu tautu civilizācija Eiropā, Āzijā un pasaulē : loģiskā vēsture / O. Ziļickis. - Rīga : autoru izd., 2010. - 391 lpp.
        ISBN 978-9984-491-01-1.

 

Блаво, Рушель.
    Дети Луны / Рушель Блаво. - Санкт-Петербург : Веды, 2011. - 190, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Книга, открывающая тайны).
        ISBN 978-5-389-01257-8.

 

Большая книга поделок : фигурки и игрушки, цветы и сувениры, аксессуары и украшения / Маргрет Коэрц и др. ; рус. текст: О. Соболева и др. - Ярославль : Академия развития, 2010. - 239 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Коллекция для всей семьи).
        ISBN 978-5-7797-1422-8.

 

Брайон, Майк.
    Самые точные психометрические тесты : более 1000 заданий для объективной оценки способностей, знаний, профессиональных качеств и уровня IQ / Майк Брайон ; пер. с англ. И. М. Песковой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 319 с. : ил., табл. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-067399-5. - ISBN 978-5-271-28089-4.

 

Брэдфорд, Сара.
    Лукреция Борджиа / Сара Брэдфорд ; пер. с англ. Н. Омельянович. - Москва : АСТ, 2008. - 443 с., [4] л. фот. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-051470-0. - ISBN 978-5-9713845-1-9.

 

Глоба, Павел(Павел Павлович).
    Знаменитые скорпионы / Павел Глоба, Федор Раззаков. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 638 с. - (Под одной звездой).
        ISBN 978-5-699-45320-7.

 

Дмитриева, Наталья Юрьевна.
    Островок живой природы в вашем доме : идеи для домашнего уюта / Н. Ю. Дмитриева. - Москва : Мир книги, 2008. - 238, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Дом, который построил Я).
        ISBN 978-5-486-02539-6.

 

Зимина, Лариса.
    Солнечные дети с синдромом Дауна / Лариса Зимина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 170, [5] с. : ил. ; 22 см. - (Здоровье ребенка+Луч надежды). - Библиогр. в конце кн.
        ISBN 978-5-699-44077-1.

 

Ильин, Евгений Павлович.
    Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2011. - 508 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 481-501. - Указ.
        ISBN 978-5-423-70143-7.

 

Кугач, Антонина Николаевна.
    Энциклопедия юбилейных торжеств / А. Н. Кугач, С. В. Турыгина. - Ярославль : Академия развития, 2010. - 207 с. : ил.
        ISBN 978-5-7797-1235-4.

 

Макарова, Таисья Васильевна.
    Основы информационных технологий в рекламе : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032401 "Реклама" / Т. В. Макарова, О. Н. Ткаченко, О. Г. Капустина. - Москва : ЮНИТИ, 2009. - 269, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Азбука рекламы). - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 978-5-238-01526-2.

 

Овери, Рональд.
    Французский за три месяца : учебное пособие / Рональд Овери, Жаклин Лёканюэ ; пер. Н. Ю. Безгодовой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 238 с. : ил.
        ISBN 978-5-17-021860-8. - ISBN 978-5-271-08701-1.

 

Почебут, Людмила Георгиевна.
    Социальная психология / Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2010. - 665 с. : ил. - (Мастера психологии).
        ISBN 978-5-498-07556-3.

 

Правдина, Наталия Борисовна.
    Мой ребенок - будущий миллионер! : счастливая семья : гармония и достаток / Наталия Правдина. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 303 с. с. : ил.
        ISBN 5-17-024652-8. - ISBN 5-271-09379-4.

 

Публичные зеркала : плакат Латвии = Public mirrors : Latvian posters : [каталог] / автор концепции выставки, редактор и автор текста Рамона Умблия. - [Рига] : Biedrība Fronda, 2008. - 55 с. : ил. - Текст рус., англ.

 

Пухляк, Олег Николаевич.
    Славянская история Латвии : с древнейших времён до конца ХII века : между войнами и торговыми сделками / Олег Пухляк. - Рига : Союз белорусов Латвии, 2010. - 80 с. : ил.
        ISBN 978-9984-490-95-3.

 

Распутина, Матрена.
    Распутин. Почему? : воспоминания дочери / Матрена Распутина. - Москва : Захаров, 2000. - 382 с. : ил.
        ISBN 581590063X.

 

Семья : психология, педагогика, социальная работа / под ред. А. А. Реана. - Москва : АСТ, 2010. - 576 с.
        ISBN 978-5-17-066264-7.

 

 

Силберг, Джеки.
    125 развивающих игр для детей от 1 до 3 лет : [простые игры для ускоренного развития мозга малыша] / Джеки Силберг ; пер. с английского П. А. Самсонова. - 7-е изд. - Минск : Попурри, 2008. - 154, [1] с. : ил. - (Здоровый и умный ребенок). - Ориг. назв.: 125 Brain Games for Toddlers and Twos.
        ISBN 978-985-15-0272-7.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Grišams, Džons.
    Laiks nogalināt : [romāns] / Džons Grišams ; no angl. val. tulk. Allens Pempers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 656 lpp. - Oriģ. nos.: A Time to kill.
        ISBN 978993409082.

 

Levins, Aira.
    Rozmarijas bērns / Aira Levins ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 294, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Rosemary's baby.
        ISBN 978-993-400-224-3.

 

Stumbre, Lelde.
    Savienoto trauku likums : [romāns] / Lelde Stumbre ; il. V. Batraks. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 237 lpp. : il. - (Lata romāns ; 12(138).
        ISBN 978-9984-8278-1-0.

 

Verbērs, Bernārs.
    Eņģeļu impērija : romāns / Bernārs Verbērs ; no franču val. tulk. Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 476, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Empire des anges.
        ISBN 978-993-400-764-4.

 

Ziedonis, Imants.
    "Kā laiku un telpu, un bezgalību..." : dzejas izlase / māksl. Eduards Groševs ; red Lolija Soma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 104 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-408-06-4.

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Ароматов, Руслан Васильевич.
    Объектный подход : роман / Руслан Ароматов ; худож. С. А. Григорьев. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 637 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-935569-52-5.

 

Барковский, Вячеслав.
    Последний транзит Боярова / В. Барковский. - Санкт-Петербург : Нева, 1995. - 413 с.
        ISBN 5-7654-0002-7.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Пиранья : Первый бросок : : [роман] / А.Бушков. - Москва : ОЛМА-Пресс. - 429 с. - (Русский проект).
        ISBN 5-224-00657-0.

 

Вилар, Симона.
    Ветер с севера / Симона Вилар. - Харьков : Клуб Семейного досуга ; Белгород, 2010. - 365 с. - (Нормандская легенда).
        ISBN 978-966-14-0637-6. - ISBN 978-5-9910103-6-8.

 

Вилар, Симона.
    Поединок соперниц / Симона Вилар. - Харьков : Клуб Семейного досуга ; Белгород, 2010. - 574 с.
        ISBN 978-966-14-0805-9. - ISBN 978-5-9910117-6-1.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Артистка, блин! : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-068373-4. - ISBN 978-5-17-068370-3.

 

Гилберт, Элизабет.

    Есть, молиться, любить : [роман] / Элизабет Гилберт ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 607 c. - (Империя бестселлеров). - Ориг. назв.: Eat, pray, love.

        ISBN 978-5-386-02473-4.

 

Гилберт, Элизабет.

    Законный брак : [роман] / Элизабет Гилберт ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 383 c. - (Мировой бестселлер). - Ориг. назв.: Committed.

        ISBN 978-5-386-02354-6.

 

Грегори, Филиппа.
    Еще одна из рода Болейн : [роман] / Филиппа Грегори ; пер. с англ. Ольги Бухиной, Галины Гимон. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 783 с. - (Королевы любви) (Романы о великих женщинах).
        ISBN 978-5-699-43935-5.

 

Дири, Уорис.
    Цветок пустыни / Уорис Дири, Кэтлин Миллер ; пер. с англ. Владимира Полякова. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2010. - 317 с. - Ориг. назв.: Dirie, Waris. Desert flower.
        ISBN 978-966-14-0802-8. - ISBN 978-5-9910117-5-4.

 

Гюннек, Катрин.
    Модистка королевы : воспоминания Розы Бертен / Катрин Гюннек ; пер. с фр. Ю. Воркуевой. - Москва : Гелеос, 2006. - 253, [1] с. ; 20 см. - Ориг. назв.: La Modiste De La Reine : Le roman de Rose Bertin.
        ISBN 5-8189-0569-1.

 

Желязны, Роджер.
    Бог света ; Повелитель сновидений : пер. с англ. / Роджер Желязны. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1992. - 382 с. : ил. - (ORION).
        ISBN 5-85990-045-7.

 

Классический авантюрный роман о Диком Западе : [cборник] : пер. с англ. - Москва : Крим-пресс, 1992. - 442,[2] с. : ил. ; 21 см. - (Вестерны). - На пер. : Ущелье Разбитого Сердца / А. Маклин.
        Содерж.: Ущелье разбитого сердца / А. Маклин. Пограничный легион / З. Грей. Ковбои Техаса / А. Донн.
        ISBN 5-86558-009-4.

 

Клив, Крис.

    Однажды на берегу океана : [ роман] / Крис Клив ; пер. с англ. Н. А. Сосновской. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 396 с. - Ориг. назв.: Cleave, Chris. The other hand.

        ISBN 978-5-386-01975-4.

 

Когти : детективные романы / сост. К. Ю. Андронкин ; худож. А. А. Хромов ; пер. С. Сергеева, А. Щипанова. - Москва : РИПОЛ ; Джокер, 1992. - 381, [2] с. : ил. - (Killer).
        ISBN 5-87012-004-8.

 

Колина, Елена Владимировна.
    Барышня и хулиган : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2003. - 317 с. - (Русский романс).
        ISBN 5-17-017760-7.

 

Никитин, Юрий Александрович.
    Зачеловек / Юрий Никитин ; худож. Лео Хао. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 508 с. - Цикл "Трое из леса".
        ISBN 5-699-04608-9.

 

Нуровская, Мария.

    Письма любви : [роман] / Мария Нуровская ; пер. с пол. Л. Л. Машинской. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 251, [1] с. - (Мировой бестселлер). - Ориг. назв.: Listy miłości.

        ISBN 978-5-386-02625-7.

 

Ордынский, Василий.
    Амнистия / Василий Ордынский. - Минск : Сервег, 1997. - 412 с. - (Криминал).
        ISBN 985-627-217-3.

 

Распопов, Дмитрий Викторович.
    Осколки сердец : [фантастический роман] / Дмитрий Распопов. - Москва : Эксмо, 2011. - 412, [2] с. ; 20 см. - (Новые герои). - Фактическая дата выхода в свет: 2010.
        ISBN 978-5-699-46356-5.

 

Рубина, Дина Ильинична.

    Синдром Петрушки : роман / Дина Рубина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 429 с.

        ISBN 978-5-699-45611-6.

 

Самаров, Сергей Васильевич.
    За нейтральной полосой / Сергей Самаров. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 380 с. : ил. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 5-699-08593-9.

 

Семенова, Мария.
    Валькирия : роман, повести / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Терра, 1996. - 460 с.
        ISBN 5-7684-0018-4.

 

Семенова, Мария.
    Волкодав : роман / Мария Семенова. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука, 1999. - 591 с. - (Заклятые мифы).
        ISBN 5-7684-0524-0. - ISBN 5-237-02932-9.

 

Соломатина, Татьяна Юрьевна.
    Акушер-Ха! : роман / Татьяна Соломатина. - Москва : ЭКСМО ; Яуза-Пресс, 2010. - 416 с.
        ISBN 978-5-9955019-5-4.

 

Стил, Даниэла.
    Благословение : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. Е. Ивановой. - Москва : ЭКСМО ; Крон-Пресс, 1994. - 405 с. - (Баттерфляй).
        ISBN 5-8317-0132-8.

 

Стил, Даниэла.
    НеВозможно : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. С. Володиной. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 382 с.
        ISBN 978-5-699-43720-7.

 

Фабицкая, Иоанна.
    Танцы. До. Упаду : истерический любовный роман / Иоанна Фабицкая ; пер. с пол. О. Л. Катречко. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 351 с. - (Потому. Что. Я. Не. Ты.). - Ориг. назв.: Fabicka, Joanna. Ide w tango.
        ISBN 978-5-386-02631-8.

 

Федотова, Юлия Викторовна.
    Чисто семейное дело : роман / Юлия Федотова ; худож. А. Клепаков. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2010. - 474 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922063-5-7.

 

 

Шлинк, Бернхард.
    Обман Зельба : [роман ] / Б. Шлинк ; пер. с нем. Р. Эйвадиса. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 318 с. - Ориг. назв.: Selbs Betrug.
        ISBN 978-5-389-01303-2.
 Līdzīgi raksti