Nozaru literatūra

 

Manteifels, Gustavs.

    Inflantijas kņaziste 17. un 18. gadsimtā : tās ievērojamāko personu apskats / Gustavs Manteifels ; sastādītāja un galvenā redaktore Alīna Romanovska ; literārā redaktore Ingrīda Kupšāne ; tulkotājs Edvards Seliška ; maketētāja Marina Stočka ; vāka dizains: Edgars Smans ; rādītāji un terminu skaidrojumi: Tatjana Bogdanoviča, Heinrihs Soms. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2023. - [Rasmaņi, Olaines pagasts] : Drukātava. , ©2023. - 91 lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 60.-74. lpp. un vietu rādītājs: 75.-88. lpp. - Tulkots no poļu valodas. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789984149905.

 

Zeltiņa, Agnese.

    A-Z / Agnese Zeltiņa ; vāka dizains: Liene Kozlovska ; redaktore Santa Raita. - Rīga : Soulstones by Agnese Zeltina, [2021]. , ©2021. - 272 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - "Šī ir pirmā "Instagram" grāmata Latvijā"--Titullapā.

        ISBN 9789934234989. . - ISBN 9780201379624.

 

Заварина, Антонина.

    Латгальскіе старовѣры : историко-этнографическіе очерки разныхъ лѣтъ / Антонина Александровна Заварина ; редактор-составитель Ил.И. Иванов ; научный редактор Т.Д. Фейгмане ; редактор З.А. Осипова ; художник В.В. Матисоне ; перевод на латышский язык: А. Яне ; Старообрядческое общество Латвии. - Rīga : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2019. , ©2019. - 365, [3] lpp. : ilustrācijas, karte, plāni, portreti, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 349.-[353.] lpp. un piezīmēs nodaļu beigās. - Teksts krievu valodā, anotācija, satura rādītājs un ziņas par autori arī latviešu valodā.

        ISBN 9789934842948.

 

Маттецци, Франческо.

    Марк Ротко. Чудо живописи : биография великого художника : перевод с итальянского / Франческо Маттецци, Джованни Скарделли. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 127 с. : илл. ; 27 см. - (БиоГРАФИЧЕСКИЙ роман).

        ISBN 9785041095444.

 

Петроу, Стивен.

    Глупости, которые я не натворю, когда состарюсь : перевод с английского / Стивен Петроу. - Москва : АСТ, 2023. - 286, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Выход есть). (Бестселлер AMAZON).

        ISBN 9785171516260.

 

Шенгели, Георгий.

    Из зала Московского губернского суда : избранные репортажи (1926-1927) / Г. А. Шенгели ; составление, предисловие и комментарии А. В. Маринина. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2021. - 190, [1] с. : ил. ; 21 cv.

        ISBN 9785446920181.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Urtāne, Rasma.

    Saulīte plaukstās : dzejoļi / Rasma Urtāne. - Jelgava : Jelgavas latviešu biedrība, 2023. - 391, [8] lpp. : il. ; 21 cm.

        ISBN 9789934149740.

 

Urtāne, Rasma.

    Tev skūpstu neizdzēst no lūpām : lirika / Rasma Urtāne ; [māksliniece Mārīte Jevstigņejeva]. - [Jelgava] : Jelgavas Latviešu biedrība, 2016. - Rīga : IBC Print Baltic, 2016. - 177, [5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

        ISBN 9789934824296.

 

Visocka, Evelīna.

    Krāsainās krelles / Evelīna Visocka ; Daces Junemanes makets. - [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2023]. - Polija. , ©2023. - 176 lpp. ; 19 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789934281266.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вострова, Екатерина.

    Хвостатым здесь не место! : роман / Екатерина Вострова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 257, [2] с. ; 22 cм.

        ISBN 9785517049124.

 

Гусейнова, Ольга.

    Путевой светлячок : [роман] / Ольга Гусейнова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 454, [1] с. ; 22 cm.

        ISBN 9785517036568.

 

Донцова, Дарья.

    Коронная роль Козы-дерезы / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).

        ISBN 9785041730833.

 

Жильцова, Наталья.

    Обрученные кровью : сборник / Наталья Жильцова. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 604, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785041719371.

 

Колычев, Владимир.

    Нежный киллер / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).

        ISBN 9785041850012.

 

Лисина, Александра.

    Изоморф. Вор : [роман] / Александра Лисина. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Фантастические миры).

        ISBN 9785171370008.

 

Луганцева, Татьяна.

    Тетя без присмотра / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2023. - 317, [2] с. ; 21 cм. - (Иронический детектив).

        ISBN 9785171546519.

 

Михайлова, Евгения.

    Разбитое небо / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2023. - 318, [2] с. ; 21 см. - (Детектив - событие).

        ISBN 9785041758257.

 

Нола, Марина.

    Квоккоприключения Соли и Лучи. Отпустите маму погулять / Марина Нолл ; иллюстрации Татьяны Рыбаковой. - Silakrogs : PNB Print, 2022. - 32 с. : цветные иллюстрации ; 21 см. - (Квоккоприключения Соли и Лучи).

        ISBN 9781739183905.

 

Оайдер, Юлия.

    По-прежнему болен тобой / Юлия Оайдер. - Москва : Т8 RUGRAM, 2023. , ©2023. - 327 с. ; 22 см. - (Цена притворства).

        ISBN 9785517090119.

 

Тимошенко, Наталья.

    Игра с огнем / Наталья Тимошенко. - Москва : Эксмо, 2023. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Мистические романы Натальи Тимошенко).

        ISBN 9785041591984.

 

Хмелевская, Иоанна.

    Всё красное : [роман] / Иоанна Хмелевская ; перевод с польского В. Селивановой. - Санкт-Перербург : Аркадия, 2022. - 473 с. ; 17 см. - (Приключения пани Иоанны).

        ISBN 9785907500099.Līdzīgi raksti