Nozaru literatūra

 

Beglija, Šārona.
    Prāta treniņš : jaunākie zinātnes atklājumi par cilvēka spēju pārveidot savas smadzenes un mainīt sevi / Šārona Beglija ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Sandra Liniņa ; Dainas Vīķeles makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2023. - 269, [1] lpp. ; 23 cm. - Atsauces 259.-[270] lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934576478.

 

Bikše, Jānis.
    Avoti - svētie, skaistie, veselīgie, pārsteidzošie : ceļojums pa Latvijas un pasaules avotiem / Jānis Bikše ; vāka dizains Una Spektore. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2023. - 304 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Literatūra 294.-297. lpp. . - Personu rādītājs 298.-302. lpp.
        ISBN 9789934543418.

 

Daukste-Silasproģe, Inguna.
    Balsis pār jūru : monogrāfija / Inguna Daukste-Silasproģe ; zinātniskais redaktors Dr.hab.philol. Benedikts Kalnačs ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; recenzenti: Dr.philol. Zanda Gūtmane ; Dr.philol. Raimonds Briedis ; konsultants Vents Zvaigzne ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Vilis Lācītis ; mākslinieks Jānis Esītis ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 468, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Es esmu... Gunars Janovskis). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 454.-[463.] lpp., personu rādītājs: 436.-[448.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Gunars Janovskis.
        ISBN 9789934595929.

 

Deivisa, Keisija.
    Kā sakārtot māju un nepazaudēt sevi / Keisija Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Agita Brazauska ; vāka autors Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2023. - 174 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934292323.

 

Гитман, Александра.
    Я не старею, я меняюсь : разговор с позитивным психотерапевтом / Александра Гитман. - Москва : АСТ, 2023. - 318, [1] с. ; 22 см. - Библиография: с. 316-317.
        ISBN 9785222386842.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Harana, Maeva.
    Itāļu brīvdienas / Maeva Harana ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. - Rīga : Kontinents, [2023]. - 477 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934251016.

 

Henrija, Emīlija.
    Pludmales romāns / Emīlija Henrija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve. - Rīga : Prometejs, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 317, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934553523.

 

Nuts, Zane.
    Praktiskā kokvilna : romāns / Zane Nuts ; Beatrises Birinas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; maketētājs Indulis Martinsons ; foto Ēriks Bērziņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 303 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934292446.

 

Olūts : literaturas almanahs / sastādītājs un redaktors Jānis Elksnis ; grāmatas un vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2023. - Szcecin : Print Group. , ©2023. - 135 lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 135. lpp. - Teksts latgaliešu rakstu valodā. - "ISSN 1407-2076"--Uz 1. vāka. . - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Autori: Aija Mikele-Strušele, Ilze Keiša, Inga Kaļva-Miņina, Arvīds Gļauda, Kristīne Gļauda, Oskars Seiksts, Jūlijs Trōps, Ernests Vilcāns, Magdalēna Vjatere, Voldemārs Voguls, Pīters Meikstums.
        21 (28).
        ISBN 9789984293677.

 

Puriņa, Inga.
    Cīruļputeņu gads / Inga Puriņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/10 (292).
        ISBN 9789934292415.

 

Teilore, K. L.
    Viņas pēdējās brīvdienas : romāns / K.L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 443 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250996.

 

Upmane-Holšteine, Māra.
    Piezīmes uz šaubu malām / Māra Upmane - Holšteine ; redaktore Inga Žolude. - Rīga : Astro Music, [2023]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2023. - 217, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934239076.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.
    Отсроченный шанс, или Подарок из прошлой жизни : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041575229.

 

Афанасьева, Елена.
    Театр тающих теней. Конец эпохи / Елена Афанасьева. - Москва : АСТ, 2023. - 317, [1] с. ; 21 cм. - (Знаковый роман).
        ISBN 9785171493509.

 

Вайнер, Георгий.
    Райский сад дьявола : [роман] / Георгий Вайнер. - Москва : Азбука, 2023. - 666, [1] с. ; 21 см. - (Азбука Premium).
        ISBN 9785389222823.

 

Данилова, Анна.
    Назначаю тебя палачом : роман / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2023. - 317 с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041861315.

 

Джейн, Анна.
    Белые искры снега. Мы - искры / Анна Джейн. - Москва : АСТ, 2023. - 703 с. ; 21 см. - (Мир Анны Джейн).
        ISBN 9785171564162.

 

Донцова, Дарья.
    Бегемот под майонезом : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 384 с. ; 20 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785041651114.

 

Ильина, Наталья.
    Слепая зона : роман / Наталья Ильина. - Москва : АСТ, 2023. - 315, [3] с. ; 21 см. - (Детектив-триллер). (Путеводная нить. Психологический детектив).
        ISBN 9785171523640.

 

Крамер, Марина.
    Ретроградный Меркурий / Марина Крамер, Ольга Пряникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
        ISBN 9785041545673.

 

Михалкова, Елена.
    Мертвый кролик, живой кролик : роман / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2023. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171561475.

 

Романова, Галина.
    Забавы мертвых душ : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Метод Женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785041812683.

 

Тоцка, Тала.
    Забудь меня, Эй! / Тала Тоцка. - Москва : АСТ, 2023. , ©2023. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Только любовь).
        ISBN 9785171559472.

 

Моррис, Хезер.
    Дорога из Освенцима : роман / Хезер Моррис ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 411, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389175631.

 

Līdzīgi raksti