Nozaru literatūra

 

Līdums, Gatis.

    Trīs vīri krogā, neskaitot kaķi : ciešanu breviārs / Gatis Līdums ; vāka dizaina autors: Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 95, [1] lpp. ; 19 cm.

        ISBN 9789934314735.

 

Nefa, Kristīna.

    Spēcīgā līdzjūtība pret sevi : kā sievietes var izmantot laipnību, lai izteiktos, pieprasītu sev tiesības un augtu / Kristīna Nefa ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; konsultante Līga Sovere ; redaktore Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, [2023]. - 413 lpp. ; 20 cm. - Piezīmes [365.] - 413. lpp.

        ISBN 9789934590511.

 

Odiņa, Aija.

    Priekškaru paceļot : mani atmiņu stāsti / Aija Odiņa. - Rīga : Zelta grauds, 2022. - 252, [3] lpp. ; 25 cm. - Personu rādītājs: 245.-250. lpp. . - Aijas Odiņas publikācijas: 251.-[253.] lpp. - Teksts latviešu valodā.

        ISBN 9789934914102.

 

Šišoņins, Aleksandrs.

    Veselības medicīna pret slimību medicīnu : cits ceļš : kā atbrīvoties no hipertonijas, diabēta un aterosklerozes : 9 vingrinājumu komplekss mugurkaula kakla daļai / Aleksandrs Šišoņins; Ivetas Boges tulkojums no krievu valodas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 287, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934313288.

 

Данкли, Виктория.

    Положи телефон! : 4-недельный план, который поможет положить конец истерикам, повысить успеваемость / Виктория Данкли ; перевод с английского А. Кияшко. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2023. - 324, [1] с. : цв. ил. ; 25 cm. - (Воспитание без ошибок. Практичные книги).

        ISBN 9785041180874.

 

Киохейн, Джо.

    Код доверия : искусство налаживать полезные связи с новыми людьми / Джо Киохейн ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2023. - 379 с. : ил. ; 21 см. - (Плюс 1 победа).

        ISBN 9785041778699.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bauere, Inguna.

    Māsa Magda / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 430, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934313578.

 

Bērziņa, Ruta.

    Baltās takas : romāns / Ruta Bērziņa ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2023. - 241 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934300899.

 

Hausmane, Romija.

    Mīļais bērns : romāns / Romija Hausmane ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. , ©2023. - 389, [2] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Starptautisks bestsellers. . - Uz vāka: Trilleris.

        ISBN 9789934291562.

 

Jahina, Guzela.

    Zuleiha atver acis / Guzela Jahina ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. - 414, [1] lpp. ; 22 cm. - Yasnaya Polyana balva, 2015. . - Lielās grāmatas balva.

        ISBN 9789934314537.

 

Judina, Dace.

    Sešas pēdas : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 352 lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 18. grāmata).

        ISBN 9789934291777.

 

Kalna, Ziedīte.

    Paaudžu ienaidā : tetraloģija / Ziedīte Kalna. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - 264 lpp. ; 22 cm.

        III daļa. Vara.

        ISBN 9789934300967.

 

Kalnietis, Guntis.

    Psihonauti : parapsiholoģisks piedzīvojumu romāns / Guntis Kalnietis. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. - 389, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934300936.

 

Kišs, Danilo.

    Mirušo enciklopēdija : [stāstu krājums] / Danilo Kišs ; no serbhorvātu valodas tulkojis Arvis Viguls ; literārā redaktore Māra Poļakova. - [Rīga] : Orbīta, [2023]. - 227, [2] lpp. ; 18 cm. - (Orbītas bibliotēka). - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934591198.

 

Kolbergs, Andris.

    Meklējiet sievieti / Andris Kolbergs ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 479, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Nosaukums uz vāka ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934314629.

 

Kvinna, Džūlija.

    Mīlas dēka ar Bridžertonu : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 398, [1] lpp. ; 22 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 4. grāmata). - Tulkots no angļu valodas. - "Mīlas dēka ar Bridžertonu" ir ceturtā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.

        ISBN 9789934315121.

 

Lācītis, Vilis.

    Oxforda ar skatu uz Universitāti / Vilis Lācītis ; redaktors Kaspars Zalāns ; Ilvas Kalnbērzas vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 186, [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934595790.

 

Maseti, Katarina.

    Puisis no blakuskapa : romāns / Katarina Maseti ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 286, [1] lpp. ; 21 cm. - Tulkots no zviedru valodas.

        ISBN 9789934291388.

 

Rimša, Veneranda.

    Atklāsmes / Veneranda Rimša ; Ieva Kasparāne, vāka foto un makets ; Daces Junemanes korekcija. - [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 2022. , ©2022. - 130 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934280948.

 

Šepflina, Gertraude.

    Vētras otrajā pusē / Gertraude Šepflina ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, 2023. , ©2023. - 439 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934206283.

 

Tanpinars, Ahmets Hamdi.

    Sirdsmiers : romāns / Ahmets Hamdi Tanpinars ; no turku valodas tulkojusi Dace Jurjāne-Turkere ; priekšvārds: Agnese Beļajeva, Dce Jurjāne-Turkere ; Ilutas Koidu vāka dizains. - Rīga : Jumava, 2022. - 438, [2] lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no turku valodas.

        ISBN 9789934205729.

 

Virza, Edvarts.

    Straumēni / Edvarts Virza ; [Oskara Norīša ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; priekšvārds: Diāna Jance ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba]. - Riga : Jumava, ©2016. - 231, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934118975. . - ISBN 9789934118982.

 

Žuravska, Dzintra.

    Likteņa krustpunktos : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, [2023]. - 239, [1] lpp.

        ISBN 9789934614101.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья.

    Карты древнего мага : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2023. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).

        ISBN 9785171537111.

 

Барр, Александр.

    Симфония кукол : [роман] / Александр Барр. - Москва : Эксмо, 2023. - 285, [1] с. ; 21 cm. - (Темные секреты. Психологические триллеры о таинственных смертях).

        ISBN 9785041757205.

 

Волчок, Ирина.

    Будешь моей мамой : роман / Ирина Волчок. - Москва : АСТ, 2023. - 318, [1] с. ; 20 см. - (Главный приз).

        ISBN 9785171539702.

 

Горская, Евгения.

    За пеленой лжи : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).

        ISBN 9785041790233.

 

Донцова, Дарья.

    Торт от Ябеды-корябеды : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 315 с. ; 20 см. - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).

        ISBN 9785041757953.

 

Йонассон, Рагнар.

    Затмение : роман / Рагнар Йонассон ; перевод с исландского Татьяны Шенявской. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Цикл о детективе Ари Торе, книга 2. . - Продолжеие романа "Снежная слепота".

        ISBN 9785389223448.

 

Посняков, Андрей.

    Тайна синих озер / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 60-х.

        ISBN 9785041758578.

 

Райли, Люсинда.

    Семь сестер : потерянная сестра / Люсинда Райли ; перевод с английского Кирилла Савельева. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 666, [3] с. ; 24 см. - Седьмая книга цикла Семи сестер.

        Книга 7.

        ISBN 9785041582807.

 

Ронина, Елена.

    Завтра были письма : роман / Елена Ронина. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Близкие люди).

        ISBN 9785041787790.

 

Шарапов, Валерий.

    Самый приметный убийца / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Короли городских окраин).

        ISBN 9785041758592.

 

Līdzīgi raksti