Foto no grām. „Latgales kultūras darbinieki”, 2. sēj., 2008

     Pirms 120 gadiem 21. jūlijā pasaulē nāca latgaliešu dzejnieks Seimaņs Putāns. Viņš sarakstījis vairākus simtus dzejoļu, parakstot tos ar ļoti dažādiem pseidonīmiem. S. Putāns ir personība, kura nesa sevī traģismu un skumjas, vairāk par viņu var uzzināt Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā no 16. līdz 30. jūlijam apskatāmajā izstādē. (S. Putāna biogrāfija latgaliski lasāma šeit.)