Foto: Valentīns Isakovs

     Valsts svētku priekšvakarā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pateicības rakstiem par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu darbu pašvaldībā tika sveikti ilggadējie Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) darbinieki.

 

     Atbilstoši Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības ilggadējo darbinieku apbalvošanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtībai darbiniekiem tika piešķirtas naudas balvas.

 

     15 gadu darba jubilejā pateicības rakstu saņēma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ilona Mihailova.

 

  

Foto: Ruta Suseja                                              Foto: Valentīns Isakovs

 

     20 gadu darba jubilejā pateicības rakstu saņēma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja-galvenā bibliotekāre Anna Romanovska.

 

     20 gadu darba jubilejā pateicības rakstu saņēma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas apkopēja Tatjana Kurašova.

 

     25 gadu darba jubilejā pateicības rakstu saņēma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ināra Brokāne.

 

     30 gadu darba jubilejā pateicības rakstu saņēma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonemeta vadītāja Zita Gorsvāne.

 

     40 gadu darba jubilejā pateicības rakstu saņēma Rēzeknes Bērnu bibliotēkas – CB filiāles vadītāja Vija Logina.