Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Līdz 16. augustam Latvijas publiskās bibliotēkas tika aicinātas iesniegt projektus Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izsludinātajā projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, aicinājumam atsaucās arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka un Rēzeknes reģiona bibliotēkas

 

     Projekts paredz latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekcijas iepirkumus bibliotēkām, kā arī latviešu autoru vizītes bibliotēkās. Tā mērķis ir sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās, veicināt latviešu rakstnieku un lasītāju intelektuālo mijiedarbību, sniegt iespēju satikt savu lasītāju, sarunāties, gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai. Projektu finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF).

 

     27. augustā eksperti – pārstāvji no VKKF, LNB, LBB un Latvijas Universitātes –  izvērtēja iesniegtos projektus. Kopumā konkursā tika iesniegti 76 projekti, bet atbalstīti – 59. Vērtējot projektus, tika ņemts vērā konkursa nolikumā prasītais, īpaši tika skatīts pamatojums grāmatu kolekcijas nepieciešamībai.

 

     Ar prieku paziņojam, ka atbalstu konkursā ir guvuši arī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (projekta vadītāja M. Sproģe) un Rēzeknes novada Maltas pagasta bibliotēkas (projekta vadītāja A. Belogubova) sagatavotie projekti. Sīkāka informācija par rakstnieku vizītēm, kuras bibliotēkās notiks septembra vidū, sekos tuvākajā laikā.