Foto; www.rezeknesbiblioteka.lv

     2013. gada 15. novembrī, Latvijas Republikas 95. gadadienu sagaidot, Rēzeknes Kultūras namā tika sumināti radošo (pašdarbības) kolektīvu aktīvākie dalībnieki un pilsētas kultūras darbinieki, – viņu vidū arī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) un tās filiāļu darbinieces Aleksandra Starodubceva, Ineta Kuzņecova un Ruta Suseja.

 

     Aleksandra Starodubceva (2. bibliotēka – RCB filiāle) apbalvota ar Rēzeknes domes Atzinības rakstu par godprātīgu un teicamu darbu sakarā ar 20 gadu darba jubileju bibliotēkā, bet Ineta Kuzņecova (Bērnu bibliotēka – RCB filiāle) un Ruta Suseja (Centrālā bibliotēka) apbalvotas ar Pateicības rakstiem par godprātīgu, apzinīgu, radošu devumu Rēzeknes kultūras dzīvē.

 

     Sveicot kolēģes ar saņemtajiem apbalvojumiem, sakām paldies par viņu ikdienas darbu un ieguldījumu pilsētas bibliotēku attīstībā: Aleksandrai – par kārtības un omulības uzturēšanu bibliotēkas telpās, Inetai – par aktīvo radošo darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem, Rutai – par aktīvo dalību projektos (zibakciju programma „Rēzekne skaita nu Zeimuļa da Goram”, UNESCO LNK iniciatīva „Stāstu bibliotēkas”, „Laipu liekot. Latvijas Tautas frontei – 25”).  Tā turpināt!