Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Līdz 2018. gada janvāra beigām Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā var aplūkot 2 izstādes, tās veltītas 2 ievērojamiem mūsu novadniekiem, kuriem janvārī aprit apaļas dzīves jubilejas.

 

     14. janvārī uz 90 mūža gadiem atskatīsies Pēteris Zeile – literatūras un mākslas kritiķis, Latgales kultūrvēstures pētnieks, filozofijas zinātņu doktors, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors. Savukārt 15. janvārī  80 gadu jubileju svinēs Antons Rancāns – koktēlnieks,  pedagogs un Latgales Nacionālo partizānu kustības pētnieks.

 

     Pētera Zeiles pētnieciskā darbība ir bijusi ļoti daudzveidīga. Vairāku gadu desmitu laikā viņš ir pētījis Latgales vēsturi, latgaliešu valodu un etnomentalitātes īpatnības, estētiskās domas vēsturi Latgalē un Latvijā kopumā. Viņš ir izdevis virkni grāmatu un monogrāfiju, sarakstījis priekšvārdus un komentārus daudzām grāmatām, publicējis rakstus atsevišķos krājumos, laikrakstos, žurnālos. 2008. gada maijā P. Zeilem par nopelniem Latvijas valsts labā tika piešķirts V šķiras Atzinības krusts.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas krājumā ir pieejamas šādas P. Zeiles grāmatas:

“Latgales periodika, 1862-2013”,
“Rainis un Latgale”,
“Latgale un tās ļaudis”
“Latviešu kultūra 20.-30. gados”,
“Latgales pirmā atmoda”,
“Latgales glezniecība”,
“Konstantīns Raudive”,
“Meistars no Ušpeļu dzimtas”,
“Ar mīlestību sirdī: versija par Andri Vējānu”,
“Lidija Dombrovska Larsena”,
“Latgales kultūras vēsture: programma – konspekts”,
“Personība un vērtības”
“Latgales kultūras vēsture: no akmens laikmeta līdz mūsdienām”,
“Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijas Republikā (20. - 30.gadi)”,
“Dzīves patiesībai un skaistumam”,
“Senās Ēģiptes kultūra”,
“Estētiskā doma Latvijā”,
“Harmoniskas personības attīstībai”,
“Vertikāles: Osvalds Zvejsalnieks no Zvejsalām”.

 

 

     Antons Rancāns ir daudzu publikāciju autors, pievērsies kultūras, izglītības, politikas un sociāla rakstura jautājumiem. Pateicoties viņa aktivitātei, 20. gs. 90. gadu beigās Latgalē sākās krucifiksu atjaunošana.

 

     A. Rancāns ir rīkojis personālizstādes Rēzeknē, Rīgā, Daugavpilī, Lietuvā, Krievijā, Polijā un citviet, arī kopā ar meitu, gleznotāju Gundegu Rancāni. Par ieguldījumu mākslas un izglītības attīstībā saņēmis daudzus apbalvojumus, bet par sakrālās koktēlniecības attīstīšanu 1996. gadā tika apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas krājumā ir pieejamas A. Rancāna grāmatas

“Kokā cirstās ciešanas”,
“Šaipus, viņpus”,
“Krievināšana”,
“Pievienoti Latvijai”.

 

     Savukārt bibliotēkas novadpētniecības krājumā interesenti var atrast gadu gaitā savāktus materiālus par mūsu izcilo novadnieku dzīvi un darbu.

 

     Nāciet aplūkot literatūras izstādes!