Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Decembra otrajā pusē Rēzeknes reģiona publiskajās bibliotēkās nonāks 312 nosaukumu grāmatas 1577 eksemplāros Kultūras ministrijas projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” ietvaros par kopējo summu 14630,43 eiro. 

 

     Grāmatas saņems Rēzeknes pilsētas, kā arī Rēzeknes un Viļānu novada publiskās bibliotēkas (kopskaitā 38 bibliotēkas). Šis ir nozīmīgs pienesums publiskajām bibliotēkām.

 

     Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, Latvijas valdība 2020. gada 16. jūnijā pēc Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 eiro apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai.

 

     Lai grāmatu iepirkuma procedūras rezultātā respektētu katras bibliotēkas individuālās krājuma komplektēšanas vajadzības un izstrādāto profilu, kā arī izvairītos no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēku krājumā, publisko bibliotēku darbinieki izteica vēlmi iesaistīties grāmatu nosaukumu un eksemplāru skaita izvēlē. Bibliotekāri savās bibliotēkās pārbaudīja izdevumu esamību elektroniskajos katalogos, analizēja izsniegumu statistiku, pētīja lasītāju vajadzības utt.

 

     LNB sadarbībā ar Latvijas grāmatizdevējiem, literatūras un nozaru ekspertiem sagatavoja un piedāvāja reģionu galvenajām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo bibliotēkai potenciālo iepērkamo grāmatu sarakstu, kurā tika iekļauti 362 grāmatu nosaukumi 157 151 eksemplārā no 33 izdevniecībām par kopējo summu 1 440 932 eiro. Katrai reģiona galvenajai bibliotēkai, kā arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkai atkarībā no bibliotēku skaita konkrētajā reģionā tika piešķirta konkrēta naudas summa grāmatu izvēlei no piedāvātā grāmatu saraksta.

 

     Apkopojot reģionu galveno bibliotēku un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iesniegto informāciju, grāmatu iepirkuma programmas ietvaros publisko bibliotēku vajadzībām tika iegādātas 362 nosaukumu grāmatas 32 615 eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām.

 

     Lai grāmatas nonāktu pie lasītājiem, tika paveikts apjomīgs darbs. Paldies LNB speciālistiem par projekta organizēšanu un koordinēšanu! Pateicamies Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām par transporta nodrošinājumu, paldies palīgiem par grāmatu “kalna” sanešanu bibliotēkā!

 

     Mīļie lasītāji, varbūt šis ir īstais brīdis, lai garajās svētku dienās laiku pavadītu ar vērtīgu lasāmvielu. Uz tikšanos bibliotēkā! 

 

Projekta ietvaros iegūto grāmatu saraksti:

 

     Grāmatas kā allaž pirms došanās uz bibliotēku iespējams ērti rezervēt e-katalogā. Aicinām izmantot šo iespēju!