Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēkā, Atbrīvošanas alejā 166, 2014. gada 2. decembrī tika uzsākts jauns datorapmācību cikls senioriem. Pirmajā sanākšanas reizē viņi tika iepazīstināti ar interneta lietošanas iespējām.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Šī gada 4. novembrī pilsētas 2. bibliotēku apmeklēja PII „Pasaka” sagatavošanas grupiņas audzēkņi kopā ar skolotāju Svetlanu Panfilovu. Bērni iepazina bibliotēkas bērnu stūrīti, dažāda veida un satura interesantas bilžu grāmatas.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Katru gadu 15. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā baltā spieķa diena. Tā ir diena, kad par redzes invalīdiem, viņu vajadzībām un problēmām tiek informēta plašāka sabiedrība. Pasaulē Starptautisko baltā spieķa dienu sāka atzīmēt kopš 1980. gada, bet ideja par balto spieķi bija pazīstama jau daudz agrāk.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Svinot izcilā sabiedriskā darbinieka, garīdznieka, publicista un literāta Franča Trasuna 150 gadu jubileju, 22. oktobrī pilsētas 2. bibliotēkā skanēja latgaliešu valoda un dzeja.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Sagaidot Starptautisko baltā spieķa dienu, kas būs 15. oktobrī, un veicinot sadarbību starp pilsētas bibliotēkām, Rēzeknes 2. bibliotēka pie sevis ir uzaicinājusi īpašus viesus.