​​
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Novembris ir darbīgs pārdomu laiks. Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienas svētku pasākumiem, pārlasot daudz dzejas krājumu, vēlreiz novērtējam mūsu tautas bagātības, to, kas mums  pieder.

 

     Tie ir mūsu cilvēki, tie ir meži, kuri pārsteidz ar savu krāšņo krāsu gammu tieši rudenī, tās ir upes un ezeri, tā ir mūsu jūra. Atliek tikai notupties smiltīs un vērot to. Un viļņu šalkās skanēs mūzika. Pasaule ir brīnumu, pārsteigumu un nepārtrauktas dzejas pilna. Dzeja un mūzika atver kādas īpašas durvis uz cilvēku sirdi...

 

Ir maza Latvija, ij tad, kad viena,
Priekš divām Latvijām mums zemes trūkst.
Kā  bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,
Tā mums ir viena māte Latvija.
     (Rainis.)

         

     Dzejas un mūzikas gaisotnē, slavinot ģimeni, mājas, dzimto pilsētu Rēzekni un Latviju, noritēja arī mūsu valsts dzimšanas dienai veltītais 13. novembra pasākums Rēzeknes 2. bibliotēkā, kas tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēku.

 

     Latvijas dzimšanas diena ir īpašs un nozīmīgs brīdis ikvienam no mums. Datums, kad notika pasākums, nebija izvēlēts nejauši. Tieši 13. novembris ir Starptautiskā neredzīgo diena.

 

     Jāpiebilst, ka šis datums neredzīgo dienai ir izvēlēts tāpēc, ka pirms 270 gadiem, 1745. gada 13. novembrī, dzimis Valentīns Gajuis – franču skolotājs, kurš pirmais pasaulē atvēra skolu neredzīgiem bērniem, kurā vēlāk sāka mācīties arī Luijs Brails – neredzīgo raksta pamatlicējs.

 

     Šajā dienā neredzīgo bibliotēkas cenšas informēt sabiedrību, ka līdzās dzīvo cilvēki ar ierobežotām iespējām tieši redzes traucējumu dēļ, tai skaitā ar ierobežotām iespējām uztvert informāciju un lasīt.

 

     Neredzīgo bibliotēka arī Rēzeknē un tās apkārtnē nodrošina iespēju šiem cilvēkiem lasīt viņiem pieejamā formātā, sniedz pakalpojumus, kas informē, izglīto, nodrošina kultūrvidi un sociālo komunikāciju visiem tiem, kam apgrūtināta lasīšana.

 

     Arī Rēzeknes 2. bibliotēkā rīkotajā pasākumā piedalījās cilvēki ar ierobežotām iespējām. Viņi ir mums līdzās ikdienā, tikai  jāpaiet solītis pretī, lai atvērtos sirdis un tiktu dāvāts to siltums, radošais gars un talants. Pasākuma dalībnieki skandēja  pašu sacerētus dzejoļus par Latviju un Rēzekni, esejas un atmiņas par Rēzeknē dzīvoto laiku. Un caur dzejas rindām izskanēja patiesība par to, cik mīļa un dārga viņiem ir dzimtā pilsēta Rēzekne, mūsu Latgale un Latvija.

 

     Patiess prieks par Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas  6. klases skolnieci Ieviņu Puzirevsku, kura iesaistās dažādās aktivitātēs, raksta dzeju, piedalās daiļlasīšanas konkursos un tic labajam cilvēkos. Visi klātesošie ar lielu interesi noklausījās viņas eseju “Vēstule Braila raksta grāmatai”, kura izpelnījās arī atzinību konkursā Latvijas mērogā.

 

     Ieviņas novēlējums Latvijai: “Es gan nevaru Latviju samīļot burtiski, taču sūtu lielus apkampienus, kurus Latvija noteikti sajutīs. Es novēlu Latvijai nepazust. Latvija ir maza, taču stipra zeme. Es ticu Latvijai un mīlu no sirds!”

 

     Rēzeknes 2. bibliotēkas kolektīvs saka paldies pasākuma dalībniekiem – Neredzīgo bibliotēkai un tās radošajiem lasītājiem – un novēl būt tikpat radošiem un atvērtiem arī turpmāk, bet pārējiem – būt līdzcietīgiem, pacietīgiem, tolerantiem pret neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem mums līdzās.

 

     Fotoieskats pasākumā – šeit.