Uzmanību! Sakarā ar datu aizsardzības un drošības uzlabojumiem tiek mainītas paroles lasītājiem, kuri izmanto reģistrēta lietotāja priekšrocības bibliotēkas e-katalogā.

 

     Aicinām lasītājus, kuriem ir paroles darbam e-katalogā, atnākt uz bibliotēku, lai saņemtu jaunas! Ar vecajām parolēm pieslēgties vairs nevarēs!