Foto no: www.thedailygrindtrg.com

     Informējam, ka, sākot ar 2013. gada 16. janvāri, tiks veiktas izmaiņas Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lietotāju apkalpošanas tehnoloģiskajā procesā, pārtraucot izmantot papīra formāta formulārus.

 

     Turpmāk saskaņā ar Bibliotēkas Izmantošanas noteikumu 3.9. punktu bibliotēkas materiālu izsniegšana un saņemšana tiks reģistrēta tikai bibliotēkas informācijas sistēmas datu bāzē. Tas nozīmē, ka lasītājiem vairs nebūs jāparakstās par lietošanai paņemtajiem materiāliem.

 

     Lai apskatītu e-formulāru, kurā ietilpst lasītāja izņemto, pasūtīto un viņam rezervēto grāmatu u. c. materiālu saraksti, aicinām lasītājus, izmantojot lietotājvārdu un paroli, pieslēgties bibliotēkas e-katalogam mūsu mājaslapā.

 

     Ja jums vēl nav e-kataloga autorizācijas datu, tos varat saņemt Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā. Bibliotēkā nepieciešamības gadījumā ikvienam tiek sniegtas arī konsultācijas e-kataloga izmantošanā.

 

     Paņemto bibliotēkas materiālu nodošanas datums kā iepriekš tiks norādīts lasītāja kartēs, un to varēs pārbaudīt arī e-katalogā.