Latgolas rokstu gaismā

     No 2020. gada 28. maija līdz 8. jūnijam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā būs apskatāma izstāde “Latgolas rokstu gaismā”. Izstāde veidota, izmantojot Rēzeknes Centrālās bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiālus.

 

     Šogad Latgales Kultūras centra (LKC) izdevniecība svin apaļu jubileju – 1. jūnijā tai apritēs 30 gadi. Izdevniecības mērķis ir attīstīt latgaliešu literāro valodu un atbalstīt autorus, kas raksta latgaliski vai par Latgali.

 

     Jau no pašiem pirmsākumiem – 1990. gada – LKC izdevniecības vadīšanu uzņēmās Jānis Elksnis. Sarunvalodā šo izdevniecību nereti tā arī dēvē tās vadītāja J. Elkšņa vārdā.

 

     J. Elksnim interese par grāmatniecību radās jau bērnībā, kad tika dzirdēti nostāsti par Dricānu muižnieku G. Manteifeli, kurš latgaliešu valodā bija izdevis kalendārus. Tas zināmā mērā rosināja arī J. Elksni kļūt par grāmatnieku.

 

     Visu savu mūžu J. Elksnis ir veltījis latgaliešu valodas un literatūras popularizēšanai. Viņa darbs ir novērtēts ar Triju Zvaigžņu ordeni (1994) un Latvijas Valsts aizsardzības fonda Goda zīmi (2003), viņš ir Rēzeknes Goda pilsonis (2004), balvas “Latvijas lepnums 2013”, kā arī grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele 2017” godināšanas balvas par mūža ieguldījumu grāmatniecībā ieguvējs.

 

     30 gadu laikā izdevniecībā J. Elkšņa vadībā ir izdoti vairāk nekā 500 dažāda satura izdevumi – grāmatas, brošūras, bukleti latviešu, latgaliešu, krievu un angļu valodā. Viena no pirmajām LKC izdevniecības izdotajām grāmatām bija Antona Rupaiņa romāns par latgaliešu atmodu Pēterpilī 19. gadsimta 90. gados “Tauta grib dzeivōt”.

 

     Lai veicinātu lasītprasmi, tika izdots Antona Rupaiņa garstāsts “Jaunō skūlōtōja”, Madsolas Jōņa stāsts “Ausmas zeme”, Jāņa Klīdzēja stāsti “Gōjputnu dzīsme”, Norberta Neikšānīša romāns “Myura kolns”. 

 

     Par godu Nikodema Rancāna pieminekļa atklāšanai Rēzeknē LKC izdevniecībā tapa rakstu krājums “Nikodems Rancāns”. Ar rēzeknieša Pētera Keiša atbalstu iznāca Franča Trasuna “Dzīve un darbi” trīs sējumos, ko izdošanai sagatavojis profesors Pēteris Zeile. Ar radinieku atbalstu 1999. gadā izdots Andriva Jūrdža “Myužeigais kalinders” ar filoloģijas doktores Annas Stafeckas ievadu.

 

     LKC izdevniecībā izdotas vairākas profesora Pētera Zeiles grāmatas: “Osvalds Zvejsalnieks no Zvejsalām”, “Latgales kultūras vēsture”, “Meistars no Ušpeļu dzimtas”, “Latgales glezniecība” u. c. Nozīmīga ir mākslas zinātnieka Jāņa Pujāta grāmata “Latgales keramika”, kas izdota 2002. gadā.

 

     30 gadu laikā LKC izdevniecība ir izdevusi daudz grāmatu par vēsturi, kultūras vēsturi, reliģiju, mākslu, vairākus pētījumus par apdzīvotām vietām, piemēram, Varakļāniem, Viļaku, Eglaini u. c.

 

     LKC izdevniecības lepnums ir kultūrvēsturiskā un literārā gadagrāmata “Tāvu zemes kalendars” un literatūras almanahs “Olūts”.

 

     Izdevniecībā tiek izdotas grāmatas arī krievu valodā: latgaliešu autoru darbu tulkojumi (J. Pavlovska darbi baznīcas vēsturē, F. Trasuna dzeja un fabulas), orģināldarbi (J. Šešoļina un V. Aņisimovas dzeja, K. Hendeļa proza, I. Sircova memuāri u. c.).

 

     LKC izdevniecība ir viens no lielākajiem un stabilākajiem bibliotēkas sadarbības partneriem, no kura dāvinājumā tiek saņemtas praktiski visas tajā izdotās grāmatas. Rēzeknes Centrālā bibliotēka sveic izdevniecību 30 gadu jubilejā un visu lasītāju vārdā pateicas par grāmatu dāvinājumiem! Visas dāvinājumos saņemtās grāmatas ir pieejamas mūsu lasītājiem.

 

     Laipni gaidīti bibliotēkā!