Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

  • „Margarita Stāraste zīmē” Margaritai Stārastei – 100 (no 3. februāra)
  • „Skaists tik tas, kas mīlot dots” A. Skujiņai – 105 (no 3. februāra)
  • „Jaunās informācijas tehnoloģijas – aizraujoši un mūsdienīgi” (no 7. februāra)
  • „Mīlu tevi – ļoti!” (no 10. februāra)
  • „22. Ziemas Olimpiskās spēles ir klāt!” (no 10. februāra)
  • „Putnu pētniekam, rakstniekam K. Grigulim – 130” (no 14. februāra)
  • „Mūzikas skaņas…” (no 17. februāra)
  • „Mans hobijs – vislabākais” (no 24. februāra)
  • „Krievu rakstnieku pasakas bērniem” (no 25. februāra)
  • „Prāta spēles brīviem brīžiem” (no 25. februāra)