Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

  • „Klāvam Elsbergam – 55” (no 2. janvāra)
  • „Naudas vēsture Latvijā” (no 7. janvāra)
  • „Pasaku zeme” (no 16. janvāra)
  • „Edgaram Po – 205” (no 17. janvāra)
  • „Fotoaparāti agrāk un tagad” A. Mūrnieka fotoaparātu kolekcija (no 29. janvāra)
  • „Margaritai Stārastei – 100” (no 30. janvāra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka