Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ar Raiņa poētisko aicinājumu „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” šogad daudzveidīgi un plaši tiek atzīmēts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gads. 19. februārī arī Rēzeknes 2. bibliotēka, rīkojot pasākumu bērniem, rosināja atcerēties mūsu dižgarus – Raini un Aspaziju.

 

     Rīta stunda bibliotēkā iesākās, skandējot ļoti labi zināmus Raiņa un Aspazijas dzejoļus bērniem, un acu priekšā iznira sidraba pakaviņi, zili puķu iemauktiņi, cīruļa sniedziņš, zeltītas dzirkstis, kaķenīte, kurai bērni bija, pasaciņa (Jāj pa ceļu pasaciņa)…

 

     Uz pasākumu bija ieradušies PII „Laimiņa” sagatavošanas grupiņas bērni kopā ar skolotāju Inesi Ostrovsku un vecākiem, jo 19. februāris šajā pirmsskolas izglītības iestādē ir Vecāku diena. Vecākiem līdz ar to bija iespēja redzēt bērnu ikdienu, iepazīt bibliotēku un ieklausīties Raiņa un Aspazijas dzejas rindās.

 

     Mūsdienu tehnoloģijām piesātinātajā pasaulē ir visai grūti piesaistīt bērnu uzmanību, lasot dzeju, tādēļ bibliotekāram nākas būt radošam, mazliet izaicinošam, draiskulīgam, vienu vārdu sakot – citādam.

 

     Tā tas bija arī šajā reizē – mazajiem ķipariem tika piedāvātas dažādas galda spēles, grāmatiņas, kas prot runāt un skaisti dziedāt, dažāda satura enciklopēdijas, bilžu grāmatas un bērnu žurnāli. Ir vērts pacensties, jo interese par tekstu un lasīšanu, kas raisīta bērnībā, ieliek neatsveramu artavu tālākajā personības attīstībā.

 

     Fotoieskatu pasākumā skatieties šeit.