“Jau brūni pumpuri briest kailos bērzu zaros,

Pa kuriem vēji traucot liegi sīc –

No tālām aizjūrām skrien putni mājup baros,

Uz spārniem pavasari nesot līdz.

(..)”

(A. Brocis.)

 

“Pavasara zaļā vara

Atkal visu dzīvu dara.

Piesaulē jau zaļo mauri,

Pumpuram top mizā šauri.

(..)”

(K. Skalbe.)

 

“Atkal jautrā, dzidrā mēlē

Visi strauti spēlēt spēlē;

Upes čalo skaļā čalā:

Ziema galā! Ziema galā!”

(V. Plūdons.)

 

“Ja gribi, lai sirdī tev pavasars līst,

Tad nomet no pleciem rūpestu slogus

Un atveri, atdari dvēseles logus,

Lai tumšākais kaktiņš top saulgaismas skauts.”

(V. Plūdons.)

 

Dzejoļus meklējiet grāmatā

“Četri vēji” (9., 21. 29. 32. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Vējš gar mežu drīz ūjinot ies,

Zeme kūpēs un garos,

Kamēr pavasars atsauksies

Bērzu brūnajos zaros.

     Sildīs muguru pakalnes,

     Strazdi iesvilpsies liegi,

     Smaidot iešu skatīties es,

     Kā no saules mūk sniegi.

(..)”

(L. Breikšs.)

 

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Dzīve un darbi I” (85. lpp.)

[]

Pārbaudīt pieejamību

 

“Nāk pavasrs ar saules dzirkstīm

un palo pļavu purenēs,

un es kā zāles stiebrs mirkstu

tai straumē, kura mani nes.

(..)”

(L. Brīdaka.)

 

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Magoņu mākoņi” (73. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Sniegi kūstot ūdens elpu dvašo,

Zilgmē ienirst meža zosu bars.

Priežu galos un pār jūru plašo

Saules zeltu sijā pavasars.

(..)”

(V. Belševica)

 

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Raksti I” (44. lpp.)

[]

Pārbaudīt pieejamību

 

“(..)

Viss garo un kūp,

viss kūp un veļas un ceļas

īdēdams, čiepstēdams, dziedādams –

jau miljoniem gadu to klausos,

un ik pavasari sadzirdu

                                       pirmo reiz

(..)”

(B. Bičole.)

 

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Griežos” (51. lpp.)

[]

Pārbaudīt pieejamību

 

“(..)

Pavasaris kūleni pārmet, uztaisa salto,

Un, raugi, jau auglība klāt!

Lieldienu šūpoles lido virs birztalas šalkām,

Papardēs iekņudas cerošana…

Pavasaris. Sirms vecis debesīs raugās –

Cīrulis cīrulieni atkal mīlē uz mākoņu malas!

Kāds tur nu vecums! Jājūdzas arklā.

(..)”

(A. Kūkojs.)

 

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Rēzekne – 2003” (37. lpp.)

[]

Pārbaudīt pieejamību

 

Lai noskaidrotu, kurās bibliotēkās pieejama jūs interesējoša grāmata, klikšķiniet uz saites „Pārbaudīt pieejamību” (atveras E-katalogs). Lai rezervētu grāmatu, E-katalogā klikšķiniet uz saites „Pasūtīt”.