Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Gan lielie, gan mazie abu  novadu iedzīvotāji  un viesi 2014. gada 22. augustā tika aicināti piedalīties Rēzeknes un Viļānu novada 13. Grāmatu svētkos Feimaņos.


     Iebraucot Feimaņos, svētku viesus sagaidīja atvērta grāmata ar jautriem, krāsainiem burtiem un Feimaņu jaunais bitenieks Jānis Gailišs, kurš piedāvāja šī gada ražas degustāciju un arī iepazīstināja ar dravas darba rīkiem.

 

     No paša rīta varēja ievingrināt roku loku šaušanā, aplūkot latgaļu 11. – 12. gs. tērpus, rotas un ieročus, redzēt seno latgaļu cīņu mākslu,. to visu demonstrēja “Kroma kolna bruoliste”.  Tiem, kas steigā aizmirsa mājās iestiprināties, bija nodrošinātas arī brokastis – Vēsma Ušpele uz ugunskura cepa pankūkas, gribētājiem nācās pat stāvēt rindā…

 

     Jau līdz galvenā pasākuma atklāšanai jebkurš varēja iepazīties ar tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS) “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” dalībnieku darbu ceļojošo izstādi, kā arī ar Feimaņu katoļu baznīcas vēsturisko tekstiliju izstādi.

 

    No plkst. 10.00 ikvienam interesentam bija iespēja iegādāties jaunākās grāmatas no izdevniecībām “Avots”, “Nordik”, “Tapals”, “Lauku Avīze”, “Jumava”,  “Zvaigzne ABC”,  “Apgāds Mansards”, “Divpadsmit”, “Latgales Kultūras centra izdevniecība”. Svētku dienas izskaņā izdevniecības bija sarūpējušas grāmatu loteriju, kurā vērtīgu grāmatu ieguva ne viens vien svētku apmeklētājs.

 

     Pasākuma dalībniekus uzrunāja Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja A. Verčinska,  Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece E. Pizāne un Lauku bibliotēku atbalsta biedrības dibinātāja un ilggadējā vadītāja B. Eglīte, izsakot pateicību par ilggadēju sadarbību Grāmatu svētku atbalstītājiem.

 

     Uz politisko diskusiju „Ceļi un dzelzceļi – Latgales nākotnes veiksmes stāsts” bija ieradušies 11. Saeimas deputāti  Dzintars Zaķis, Jānis Tutins, Juris Viļums un politiķi Edgars Jaunups un Jānis Jurkāns.

 

     Tajā paša laikā bija padomāts arī par bērniem un jauniešiem: pirms pusdienām notika radošās darbnīcas „Jautrās grāmatzīmes ” (vadīja skolotājas I. Upeniece un I. Otikova) un „Muola puorvierteibas” (vad. V. Ušpele). Izdevniecība “Zvaigzne ABC” bija sarūpējusi dāvanas visiem radošo darbnīcu dalībniekiem.

 

     Tie, kam pacietības nav un prāts nesas uz palaidnībām, varēja piedalīties muzikālajā ceļojumā  deju soļos pa dažādām pasaules valstīm kopā ar Karlsonu (bērnu grāmatas varoņa lomā iejutās jauniešu deju grupas  “Ilgrozītes” vadītāja I. Smane). Aizraujošas  nodarbības bija arī tiem, kas interesējas par senlietām (vad. I. Tjarve).

 

     Pēcpusdienā notika  pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu saruna ar iecienīto bērnu rakstnieci V. Štelmaheri (vairāku grāmatu autore, no kurām pazīstamākā ir “Piglas stāsti”,  viņa veidojusi arī patriotiska rakstura grāmatu bērniem “Es dzīvoju Latvijā”), kas uz pasākumu bija ieradusies ar savu sunīti Rafi.

 

     Paralēli tam jauniešiem sadarbībā ar izdevniecību “Jumava notika”  „Stila skola”, nodarbības vadīja  vizāžiste, stiliste  I. Lesīte.  Vērtīgi padomi  par lakatu visplašāko izmantošanu tika demonstrēti praktiski.

 

     Grāmatu svētku ietvaros pēcpusdienā pieaugušajiem notika tikšanās ar atraktīvo rakstnieku, radiožurnālistu Dz. Tilaku. Jāatvainojas tiem, kuri bija noskaņojušies uz tikšanos ar radiožurnālisti A. Toomu, jo viņa slimības dēļ Feimaņos neieradās.

 

     Jauks Grāmatu svētku noslēguma akcents bija šova „Dziedošās ģimenes” uzvarētāju Tihovsku ģimenes  koncerts.


     Paldies par atsaucību un pretimnākšanu Rēzeknes novada pašvaldībai, Feimaņu pagasta pārvaldes darbiniekiem, kas ieguldīja milzīgu darbu, Feimaņu pamatskolas kolektīvam un visiem, kas atsaucās, piedalījās, palīdzēja.

 

     Sevišķa pateicība  tiem, kas vadīja tematiskās nodarbības, un visai darba grupai, kas pielika roku, lai svētki taptu. Par svētku dalībnieku un viesu ēdināšanu paldies E. Vaičukai un viņas palīgiem.


     Paldies arī visiem svētku dalībniekiem, kas ar savu klātbūtni šo dienu padarīja neaizmirstamu, krāsainām noskaņām bagātu.


    
     Lai grāmatas ikvienam ir logi, caur kuriem tiek aplūkota pasaule, neskatoties uz to, ka informācijas tehnoloģijas kļūst arvien populārākas.

 

Informāciju sagatavoja
Erna Ulase,
Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja