Skaties!

     100 bilžu grāmatiņas – 100 dzejoļi bērniem. Mūsdienu mākslinieki ilustrē visu paaudžu iemīļotos bērnu dzejoļus – no Rūdolfa Blaumaņa līdz Kārlim Vērdiņam. Vienai no šādām grāmatiņām ilustrācijas zīmējusi arī mūsu novadniece, maltēniete Jurika Bakāne.

 

     No 9. jūnija Maltas pagasta bibliotēkā skatāma mākslinieces J. Bakānes izstāde „No ilustrācijas līdz grāmatai”. Izstādē eksponētas ilustrācijas Astrīdes Ivaskas bērnu grāmatiņai “Skaties!”, kura nākusi klajā izdevniecībā “Liels un mazs” un rāda pieneņpūku puiku lidojumu pāri pakalniem un pilsētām – uz pļavu, kur uzziedēs atkal jaunas pienenes.