Nozaru literatūra

 

Apceļo Baltijas ezeru zemi/ kartogrāfija: UAB Vingis, Jāņa sēta ; foto: A. Balanda, R. Jasinevičienė, J. Junevičus, A. Gončarovs, R. Leleckas, A. Lebeds, L. Mieželytė. - Mērogs nav uzrādīts. - [Krāslava] : Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", [2007]. - 1 atlants ([32] lpp. spirālē) : 26 krās. Kartes.

 

Blinovs, Edgars.
    "Gribu mīlestību. Īstu!" [Videoieraksts] : videofilma / Edgars Blinovs. - Rēzekne : b.i., 2010. - 1 DVD.

 

Čodrone, Pema.
    Lēciens nezināmajā : kā atbrīvoties no veciem ieradumiem un bailēm / Pema Čodrone ; no angļu valodas tulkojusi Nanete Neimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 108, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Taking the leap.
        ISBN 978-993-401-992-0.

 

Dziesmotā Latgale [Multimediju resurss] / Latgales Centrālā bibliotēka. - Daugavpils : Latgales Centrālā bibliotēka, 2001. - 1 DVD. - Pamatinformācija pieejama latgaliešu un krievu val.
        ISBN 978984980256.

 

Frenks, Prabals.
    Manipulācija ar cilvēkiem : pozitīvā pieeja / Prabals Frenks ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 166 lpp. : il. - Oriģ. nos.: People manipulation.
        ISBN 978-993-401-808-4.

 

Izdzeivuot pīdereibu [Audiovizuāls materiāls] : dzeive gleznuos : veļtejums O. Kūkuoja septiņdesmitgadei / Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis školuotuoju asociacejis nudybynuojums (LVLKSA) ; [filmas režisors] Voldemārs Ivdris ; [montāžas režisors] Māris Justs ; [komponists dziesmām ar A. Kūkoja tekstiem I. Gusāns] Sovvaļnīks. - [Rēzekne] : Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturys viesturis školuotuoju asociacejis nudybynuojums (LVLKSA), 2011. - 1 DVD (32:30) : krāsa, skaņa ; 12 cm. - DVD video. - Dokumentāla videofilma.

 

Kristaps un ES [Videoieraksts] : dokumentālas filmas par Eiropas Savienību / Eiropas Savienības informācijas aģentūra ; Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - Rīga : Eiropas Savienības informācijas aģentūra ; Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2007. - 1 DVD (63 min., 9 sek.) : skaņa, krāsa ; 11,5 cm. - Nosaukums no diska sākumlapas.
        Saturā: ES vēsture ; ES informācijas punkti ; ES Padome, Komisija, Parlaments un Tiesa ; Eiroklubi un līdzdalība.

 

Latviešu - čehu literāro sakaru pieci gadsimti = Pět staletí lotyšsko - českých literárních vztahů / text a bibliografie Pavel Štoll ; projekta kuratore Anda Lamaša. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2006. - 156 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paral. latviešu un čehu val. - Tête bêche formāts.
        1. daļa.

 

Liepiņš, Dainis.
    Mācīsimies dejot! : balles deju pašmācība / Dainis Liepiņš. - Rīga : Jumava, 2011. - 240 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-389-54-7.

 

Literatūra - starpkompetenču un dialoga attīstītāja [Elektroniskais resurss] : skolotāja rokasgrāmata / [Rēzeknes Augstskola ; tulkotājs Juris Cibulis ; latviešu izdevuma redaktori: Ilga Šuplinska, Ingars Gusāns]. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - Pdf formātā. Failu apskatei pievienota Adobe Acrobat Reader programma. - Tulkots no angļu val.

 

Lorencs, Juris.
    Sarunas ceļā / Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, 2011. - 215 lpp : il.,fotogr. +8 lp. krās.il. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 978-9984-389-52-3.

 

Rēzeknes rajons [Kartogrāfiskais materiāls] : tūrisma karte = tourism map / makets un foto: Aleksandrs Lebeds ; Rēzeknes rajona padome. - Mērogs [apm. 1:94,000]. - Rēzekne : Jāņa sēta, 2006. - 1 karte : krās. ; 45 x 40 cm, lp. 48 x 69 cm, saloc. 24 x 14 cm. - Teksts un apzīmējumi latviešu un angļu val. - Ietver papildkarti, tekstu, rādītāju, attālumu tabulu un krās. fotogr.

 

Versija [Audiovizuāls materiāls] : LNO. - Rīga : LNO, 2005. - 1 DVD (ap 60 min.) : skaņa, krāsa ; 12 cm. - Ekrāna formāts 4:3 ; skaņa: LPMC stereo.

 

Vides politikas un integrācijas programma Latvijā [Audiovizuāls materiāls] = Environment policy integration programme in Latvia / eea grants, VARAM. - [Rīga : Hansa Media, 2011]. - 1 DVD (44 min.) : krāsa, skaņa ; 12 cm + teksta piel. (8 lp. : il. ; 12 cm.). - Paralēli latviešu un angļu val.

 

Belarus. Facts. 2010 [Videoieraksts] / Ministry of Foreign Affairs of the Republoc of Belarus. - Minsk : BeITA, [2010]. - 1 optiskais disks.

 

Welcome to the Czech Republic [Elektroniskais resurss] = Vítá Vas Česká republika = Добро пожаловать в Чешскую Республику = La République tchéque vous souhaite la bienvenue = La República Checa le da la bienvenida = Die Tschechische Republik heißt Sie willkommen / Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. - Praha : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2005. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - Configuration : Windows 98SE, Windows NT, Windows XP, Windows Me ; Minimal configuration : Pentium 800 MHz, 128 MB RAM, CD-ROM drive 8x, resolution 1024x768 ; Recommended configuration : Pentium 1,2 GHz, 256 MB RAM, CD-ROM drive 32x, resolution 1024x768, Audio Card. - Teksts angļu, čehu, franču, vācu, krievu un spāņu val.

 

Добычинский сборник-2/ ред. Ф. П. Федорова ; ДПУ. Кафедра русской литературы и культуры. - Daugavpils : Saule, 2000. - 139 c.
        ISBN 9984-14-124-1.

 

Добычинский сборник-3/ ред. Ф. П. Федорова ; ДПУ. Кафедра русской литературы и культуры. - Daugavpils : Saule, 2001. - 193 c.
        ISBN 998414156X.

 

Еврейская Латвия: краткий путеводитель / составитель Елена Шпунгина ; фотограф Инета Мазкалниня. - Рига : Совет еврейских общин Латвии, 2008. - 64 с. : ил., карт. ; 20 см. - Загл. с обложки.
        ISBN 978-993-480-555-4.

 

Коляда, Михаил Георгиевич.
    Научные открытия и чудеса техники в истории человечества / М. Г. Коляда. - Донецк : БАО, 2007. - 351 с. : ил. - (Интересно о необычном).
        ISBN 966-338-544-8.

 

Региональные Чудские чтения: сборник материалов 2007-2009 / ред.-сост. Т. Е. Наместникова ; Псковская областная научная библиотека, Гдовская районная центральная библиотека, Региональный центр чтения. - Псков : ЛОГОС, 2010. - 163 с.

 

Рудзитис, Янис.
    Контактная механика поверхностей : в 2-х частях / Янис Рудзитис ; Рижский технический университет. Институт технологии машиностроения. - Рига : Рижский технический университет, 2007. - 193 с. : ил. - Включает библиогр.
        Часть 1. Параметры профиля шероховатости поверхности.
        Микротопография шероховатости поверхности.
        ISBN 978-9984-99641-7.

 

Рудзитис, Янис.
    Контактная механика поверхностей : в 2-х частях / Янис Рудзитис ; Рижский технический университет. Институт технологии машиностроения. - Рига : Рижский технический университет, 2007. - 217 с. : ил. - Включает библиогр.
        Часть 2. Микротопография шероховатости поверхности.
        Микротопография шероховатости поверхности.
        ISBN 978-9984-99642-4.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aljende, Izabela.
    Garu nams / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojusi Guna Pigita. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 526, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Casa de los espíritus.
        ISBN 978-993-400-695-1.

 

Bahs, Ričards.

    Tilts pāri mūžībai : romāns / Ričards Bahs ; no angļu val. tulk. Daina Borovska. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 303, [1] lpp. - (Ķengura grāmata). - Oriģ. nos.: The bridge across forever.

        ISBN 978-9984-406-28-2.

 

Di Morjē, Dafne.
    Ābele / Dafne di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Agate Vilde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 92, [1] lpp. - (Zvaigznes mazā klasika). - Oriģ. nos.: Apple tree.
        ISBN 978-993-400-528-2.

 

Eriksone, Kerola.
    Marijas Antuanetes dienasgrāmata : [romāns] / Kerola Eriksone ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2011. - 394,[4] lpp. - Oriģ. nos.: The Hidden Diary of Marie Antoinette.
        ISBN 978-9984-355-64-1.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Tauriņa efekts : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angl. val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 407 lpp. - Oriģ. nos.: Nobody's Baby but Mine.
        ISBN 978-9984-355-66-5.

 

Grišams, Džons.
    Šantāža / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Allens Pempers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 461, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Associate.
        ISBN 978-993-401-841-1.

 

Keita, Lorena.
    Eņģeļu mīlestība / Lorena Keita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 470, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Torment. - "Eņģeļu nakts" triloģijas otrā grāmata.
        ISBN 978-993-402-043-8.

 

Kellija, Ketija.

    Tikai reizi dzīvē / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2011. - 432 lpp. - Oriģ. nos.: Once in a Lifetime.

        ISBN 978-9984-355-65-8.

 

Pīrsona, Alisona.
    Es nezinu, kā viņa to dara / Alisona Pīrsona ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 373, [2] lpp. - Bibliogr.: [375.] lpp. - Oriģ. nos.: I don't know how she does it.
        ISBN 978-993-402-246-3.

 

Reihsa, Ketija.

    Noslēpumainie kauli : [romāns] / Ketija Reihsa ; no angl. val. tulk. Jānis Markots. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 268 lpp. - Oriģ. nos.: Bare Bohes.

        ISBN 978-993-402-189-3.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Смерть на брудершафт : роман-кино / Борис Акунин ; худож. Игорь Сакуров. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 426, [19] с. : ил., портр. - (Роман-кино). - "Смерть на брудершафт"- название цикла из 10 повестей в экспериментальном жанре «роман-кино», призванном совместить литературный текст с визуальностью кинематографа.
        Содерж.: Операция "Транзит" : фильма девятая ; Батальон ангелов : фильма десятая.
        ISBN 978-5-17-075257-7. - ISBN 978-5-271-37052-6.

 

Антропов, Петр (Петр Иванович).
    Я крещен старовером... / Петр Антропов. - Рига : б.и., 2010. - 51 с.

 

Браун, Сандра.
    Серая мышка : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. Е. Лисиченко. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 252 с. ; 17 см. - (Голос сердца).
        ISBN 5-699-04723-9.

 

Вересов, Дмитрий.
    Сны женщины : театральный роман в двух частях / Дмитрий Вересов, Евгений Хохлов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2011. - 246 с. - (Семейный альбом).
        ISBN 978-5-17-073375-0.

 

Вилье, Жерар де.
    Мисс Нокаут : романы : пер. с фр. / Жерар де Вилье. - Москва : Интердайджест, 1994. - 424 с. - (Строго секретно).
        Содерж.: Мисс Нокаут ; Рандеву в Сан-Франциско.
        ISBN 5-86595-100-9.

 

Гилберт, Элизабет.
    Последний романтик : [роман] / Элизабет Гилберт ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 383 c. - (Есть, молиться, любить). - Ориг. назв.: The last American man.
        ISBN 978-5-386-03088-9.

 

Громов, Александр.
    Шаг влево, шаг вправо : роман / Александр Громов. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 381 с. ; 17 см. - (Стальная крыса).
        ISBN 569912831X.

 

Добычин, Леонид (Леонид Иванович).
    Полное собрание сочинений и писем / Л. Добычин ; сост., вступ. ст., прим. В. М. Бахтина ; ред. А. К. Славинской, А. Ф. Белоусова. - Санкт-Петербург : Звезда, 1999. - 542 с., [8] л. фотогр.
        ISBN 5-7439-0042-6.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Развесистая клюква Голливуда : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2011. - 382 с. - (Иронический детектив ; Любимица фортуны Степанида Козлова).
        ISBN 978-5-699-43433-6.

 

Капор, Момо.
    Хроника потерянного города : Сараевская трилогия / Момо Капор ; пер. с сербского В. Н. Соколова. - Санкт-Петербург : Скифия, 2008. - 362, [2] с. ; 21 см. - (Славянская карта). - Ориг. назв.: Copojeвско трилогиjо.
        Содерж.: Хранитель адреса ; Последний рейс на Сараево ; Хроника потерянного города.
        ISBN 978-5-903463-14-5.

 

Купер, Александр.
    Ангел мой : роман-таблоид / Александр Купер. - Москва : Время, 2011. - 284, [3] с., [8] л. ил. ; 17 см. - (Документальный роман).
        ISBN 978-5-9691061-3-0.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Прогулки по краю пропасти : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 381 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-38105-0.

 

Мопассан, Ги де.
    Любовь втроем : сборник : пер. с фр. / Ги де Мопассан ; вступ. ст. Исаака Бабеля. - Москва : Олма-Пресс, 1993. - 381, [2] с. - (Купидон).
        ISBN 5-87322-005-0.

 

Ондатже, Майкл.
    Дивисадеро / Майкл Ондатже ; пер. с англ. А. Сафронова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Цвет литературы) (Лауреат Букеровской премии). - Ориг. назСафроновв.: Divisadero.
        ISBN 978-5-389-02186-0.

 

Пендлтон, Дон.
    Поцелуй смерти : пер. с англ. / Дон Пендлтон. Экспресс в рай / Терри Стюарт. Тень маньяка / Роберт Блок. - Минск : Дайджест, 1992. - 389 с. - (Супер криминальный клуб).
        ISBN 5-8284-0013-4.

 

Петрушевская, Людмила Стефановна.
    Конфеты с ликером : (истории из жизни) / Людмила Петрушевская. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 315 c.
        ISBN 978-5-17-073894-6.

 

Рейтэ, Ене.
    Циклон "Блондинка" : роман / Енэ Рейтэ ; пер. с венг. Т. И. Воронкиной. - Москва : Phantom press, 1999. - 256 с. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-192-6.

 

Савицкий, Станислав Николаевич.
    Любовь до последней пули : [роман] / Станислав Савицкий. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 285 с. ; 17 см. - (Русский бестселлер).
        ISBN 5-699-01282-6.

 

Серова, Марина Сергеевна.
    Смешные деньги : [повести] / Марина Серова. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 317 с. ; 17 см. - (Телохранитель Евгения Охотникова).
        Содерж.: Смешные деньги ; С дальним прицелом.
        ISBN 5-699-07231-4.

 

Смит, Лиза Джейн.
    Запретная игра : [роман] / Л. Дж. Смит ; пер. с англ. А. Бабушкиной. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 270, [1] с.
        Книга 1. Охотник.
        ISBN 978-5-699-50783-2.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Генералы шального азарта / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 978-5-699-49666-2.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Короли блефа / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 978-5-699-48335-8.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    С пляжа к алтарю, или Танго курортной страсти / Юлия Шилова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 317 с. - (http://shilova.ast.ru).
        ISBN 978-5-17-073981-3. - ISBN 978-5-17-073987-5.

 

 

 

Līdzīgi raksti