Nozaru literatūra

 

Augļu un ogu konservēšana/ sastādījusi Gundega Anšance. - Rīga : Avots, 2011. - 436, [1] lpp. : il.

        ISBN 978-9984-85935-4.

 

Baltiņš, Māris, 1958.
    Lietišķā epidemioloģija / Māris Baltiņš. - Rīga : Zinātne, 2003. - 354 lpp. : il., sh., tab. - Ietver bibliogrāfiju [352].-354. lpp.
        ISBN 9984-698-46-7.

 

Bario, Karloss.
    Likteņa grāmata : 2012 : seno maiju noslēpumu atminējumi un pareģojums / Karloss Bario, šamanis un maiju vecajo padomes loceklis ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, 2011. - 300, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 300.-[301.] lpp. - Oriģ. nos.: Book of destiny.
        ISBN 978-9984-85933-0.

 

Daugavpils mirkļi: [fotoalbums] / teksts: Miervaldis Brodovs ; sast. Vita Rinkēviča. - [B.v.] : Daugavpils pilsētas dome ; Puse Plus, 2005. - 103 lpp. : il. - Teksts latv., krievu, angļu, vācu val.
        ISBN 998469707X.

 

Geske, Andrejs.
    Izglītības pētniecība : mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem / Andrejs Geske, Andris Grīnfelds. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 261 lpp. : il.
        ISBN 9984-8020-3-5.

 

Havensone, Guna.
    Uztura izpratne / Guna Havensone, Laila Meija. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 77, [3] lpp. : il., ģīm., tab. - (Veselības sērija). - Par autoru: [78.]-[79.]lpp.
        Saturā: Uzturs un organisma funkcijas ; Sabalansēts uzturs ; Vielmaiņa ; Veselīgs-pilnvērtīgs, sabalansēts-uzturs ... [u.c.].
        ISBN 978-9984-8269-5-0.

 

Kraukle, Daina.
    Gadatirgi Latvijā : Latgale / Daina Kraukle. - Rīga : Jumava, 2011. - 119 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 117.-118. lpp.
        ISBN 978-9984-389-12-7.

 

Latgalieša CV: no senlaikiem līdz 21. gadsimtam / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2011. - 48 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 45.-46.lpp.
        ISBN 978-9984-440-68-2.

 

Lietuviešu valoda= Lietuvių kalba : tabulas / sast. Antra Kļavinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2005. - 46, [1] lpp. : tab. - Bibliogr.: [47.] lpp. - Teksts latviešu un lietuviešu val.

 

Mišs, Rohuss.
    Hitlera telefonists, kurjers un miesassargs : pēdējais liecinieks / Rohuss Mišs ; no vācu valodas tulkojis Gunārs Petris. - Rīga : Jumava, [2011]. - 309, [2] lpp., [12] lpp. iel. : il. - Bibliogr.: 309.-[310.] lpp.
        ISBN 978-9984-389-13-4.

 

Nucho, Aina Ozoliņa.
    Mākslas terapija: psihokibernētiskais modelis / Aina Ozoliņa Nucho, Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, 2011. - 241 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 229.-241. lpp.
        ISBN 978-9984-461-60-1.

 

Plaudis, Jānis Arvīds.
    Mūsu dziednieki / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2011. - 167 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-388-75-5.

 

Polis, Jānis.
    Ādolfa Liepaskalna mūža soļi / Jānis Polis. - Alūksne : Selja, 2010. - 293, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., faks. - Bibliogr.: 291.-293. lpp.
        ISBN 978-993-481-471-6.

 

Puķītis, Aldis.
    Gremošanas traucējumi / Aldis Puķītis. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 76, [3] lpp. : il., ģīm. - (Veselības sērija). - Bibliogr.: [77.]lpp.
        ISBN 978-9984-8268-0-6.

 

Seterstrēma, Monika.
    Izšūsim ar prieku / Monika Seterstrēma ; fotogrāfs Nisse Petešons ; no zviedru valodas tulkojusi Madara Bernharda. - Rīga : Madris, 2010. - 128 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Brodera mera.
        ISBN 978-9984-314-70-9.

 

Šalkonis, Oļģerts.
    Devītā ģērbtuve / Oļģerts Šalkonis. - Rīga : Mansards, 2011. - 259, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 259. lpp.
        ISBN 978-9984-87203-2.

 

Užkalnis, Andrus.
    Anglija : cilvēki un viņu valsts / Andrus Užkalnis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 253, [1] lpp.
        ISBN 978-993-401-620-2.

 

Vilbers, Kens.
    Visaptverošā teorija / Kens Vilbers ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rīga : Jumava, [2010]. - 228, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Theory of everything.
        ISBN 978-9984-387-50-5.

 

Belarus. Facts, 2010 : справочное издание / сост. А. А. Дылейко. - Минск : БЕЛТА, [2004]. - 127 с. : цв. ил.
        ISBN 978-985-682-852-5.

 

Latgalian CV/ Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2011. - 48 p. : ill.
        ISBN 978-9984-440-69-9.

 

Беларуска-латышскі, латышска-беларускі слоўнік: слоўнік мае каля 40 000 слоў = Baltkrievu-latviešu, latviešu-baltkrievu vārdnīca : vārdnīcā ir ap 40 000 vārdu / укладальнік Абала Мірдза Эдуардаўна ; галоўны рэдактар, аўтар прадмова: Іван Іванавіч Лучыц-Федарэц ; кіраўнік праекта: Алёна Барысаўна Лазарава ; падрыхтоўка матэриялаў да друку: I. I. Лапуцкая, Андрэева А. У. Кірдун А. А., Крупко В. І., Каламійцава В. А. ; атказны рэдактар: Лапуцкая І. І. ; Саюз беларусаў Латвіі. - Рыга : Саюз беларусаў Латвіі, 2010. - 543 с. - Paral. baltkrievu-latviešu, latviešu-baltkrievu val.
        ISBN 978-9984-491-75-2.

 

Беларускае таварыства Прамень/ Саюз беларусаў Латвii ; ред. Л. Шакавец. - Рыга : Беларускае таварыства "Прамень", 2008. - 95 с. : ил.
        ISBN 978-9984-397-57-3.

 

Латвiя - Беларусь: дыялог двух культур: матэрыялы I Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi, [Рыга, Латвiя], 4 снежня 2004 года = [Latvija-Baltkrievija. Divu kultūru dialogs : zin.-praktiskā konference, Rīga, Latvija, 2004. g. 4. dec.] / Саюз беларусаў Латвii ; ред. Л. Г. Шакавец. - [Рыга] : [б. и.], [2004]. - 129, [2] с. : ил.

 

Клизовский, Александр Иванович.
    Основы миропонимания новой эпохи : в 3-х томах / А. Клизовский. - 2-е изд., испр. - Рига : Виеда, 1991. - 318 с.
        Том 1.
        ISBN 5-85745-020-9.

 

Международные Заволокинские чтения. - Рига : [Институт староверия], 2010. - 287 с.
        Сборник 2.
        ISBN 9984-94996-6.

 

Популярная библейская энциклопедия: пер. с англ. / под ред. Тима Даули. - Москва : Российское Библейское общество, 2006. - 240 с. : ил.
        ISBN 978-5-85524-281-2. - ISBN 978-5-85524-285-0.

 

Республика Беларусь: возможности делового сотрудничества / Министерство иностранных дел Республики Беларусь. - Минск : ЮНИПАК, 2010. - 32 с. : ил.
        ISBN 978-985-680-244-0.

 

Рижский старообрядческий сборник: материалы по истории староверия / Рижская Гребенщиковская старообрядческая община. Старообрядческое общество Латвии ; сост. Илларион Иванов. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2011. - 384 с.
        Выпуск 1. Статьи, публикация документов.
        ISBN 978-993-482-160-8.

 

Янсоне, И.
    Природа лечит, природa кормит : советы молодым хозяйкам по созданию здоровой семьи : пер. с латышского / И. Янсоне. - Рига : [б.и.], 1994. - 206, [1] с.
        ISBN 5-7973-0072-9.

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Kad lausks cērt : romāns / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 471, [1] lpp.
        ISBN 978-993-401-724-7.

 

Bārbale, Marta.
    Sūnekļa alts : dzeja / Marta Bārbale. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2000. - 112 lpp.
        ISBN 9984-539-64-4.

 

Bells, Heinrichs.
    Katarīnas Blūmas zaudētais gods, jeb, Kā rodas vardarbība, un kur var tā novest / Heinrihs Bells ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, [2011]. - 139, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Verlorene Ehre der Katharina Blum oder wie gewahlt entstehen und wohin führe kann.
        ISBN 978-9984-389-10-3.

 

Grūena, Sāra.
    Ūdens ziloņiem / Sāra Grūena ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 430, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Water for elephants.
        ISBN 978-993-401-612-7.

 

Latviešu / krievu dzeja= Латышская / русская поэзия / sastādītājs Aleksandrs Zapoļs. - Rīga : Neputns, [2011]. - 446, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju un īsas ziņas par autoriem. - Ievada teksts un piezīmes latviešu un krievu valodā ; dzeja un proza krievu valodā.
        ISBN 978-9984-8078-1-2.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Альенде, Исабель.

    Любовь и тьма : роман / Исабель Альенде ; пер. с исп. А. Ткаченко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 347, [2] с. ; 25 см. - (The big book).

        ISBN 978-5-389-01337-7.

 

Берк, Синнамон.
    Восторг блаженства : [роман] / Синнамон Берк ; пер. с англ. Т. Л. Черезовой. - Москва : АСТ, 1996. - 414 с. - (Формула любви).
        ISBN 5-88196-933-2.

 

Бессонов, Алексей Игоревич.
    Чертова дюжина ангелов : [роман] / Алексей Бессонов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 380 с. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 5-699-18311-6.

 

Бражский, Максим.
    Каэхон : фантастический роман / Максим Бражский. - Москва : АРМАДА ; АЛЬФА-КНИГА, 2009. - 378, [1] c. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922029-3-9.

 

Вендландт, Астрид.
    На краю света : невероятные приключения французской журналистки / Астрид Вендландт ; пер. с фр. Т. Понятиной. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 319 с. - (Север зовет!).
        ISBN 978-5-17-072935-7. - ISBN 978-5-271-34018-5.

 

Винченци, Пенни.

    Жестокий роман : роман : в 2-х книгах / Пенни Винченци ; пер. с англ. В. М. Заболотного. - Москва : АСТ, 1998. - 475,[1] с. - (Интрига).

        Книга 1.

        ISBN 5-237-01251-5.

 

Винченци, Пенни.
    Жестокий роман : роман : в 2-х книгах / Пенни Винченци ; пер. с англ. В. М. Заболотного. - Москва : АСТ, 1998. - 477,[1] с. - (Интрига).
        Книга 2.
        ISBN 5-237-01252-2.

 

Дашкова, Полина Викторовна.
    Место под солнцем : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 431 с. ; 17 см.
        ISBN 5-17-006567-1. - ISBN 5-271-00074-5.

 

Дойл, Артур Конан.
    Загадка Старка Монро : [роман] / Артур Конан-Дойль ; пер. с англ. М. Антоновой, П. Гелевы. - Москва : Гелеос, 2004. - 314, [2] с. : ил. ; 21 см. - Ориг. назв.: The Stark Munro letters.
        ISBN 5-8189-0370-2.

 

Квиннел, А. Дж.
    Кризи - последняя кровь : роман / А. Дж. Квиннел ; пер. с англ. М. Гурвица. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2004. - 320 с. ; 17 см. - (Криминальное чтиво).
        ISBN 5-7905-2531-8.

 

Коллинз, Уилки.

    Женщина в белом : роман / Уилки Коллинз ; пер. с англ. Т. И. Лещенко-Сухомлиной. - Минск : Юнацтва ; Вильнюс : GALIA, 1992. - 605, [1] с. : ил. - (Библиотека приключений и фантастики).

        ISBN 578800943X.

 

Линдсей, Джеффри.
    Декстер во мраке : роман / Джеффри Линдсей ; пер. с англ. Г. Косова, М. Чернышовой. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 345, [2] с.
        ISBN 978-5-17-071569-5. - ISBN 978-5-271-34393-3. - ISBN 978-5-226-03724-5.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Даже ведьмы умеют плакать : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 343 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 5-699-10003-2.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Коллекция страхов прет-а-порте : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 316 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-22089-2.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Ледяное сердце не болит : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-21614-7.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Любовь считает до трех : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 316 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-22476-0.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Оскар за убойную роль : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 348 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 5-699-09950-6.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Пальмы, солнце, алый снег : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-24090-6.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Парфюмер звонит первым : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 348 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-21519-5.

 

Макклеллан, Тьерни.
    Наследница по кривой : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. Е. А. Полецкой. - Москва : Фантом-Пресс, 2000. - 319 с. ; 17 см. - (Белая ворона).
        ISBN 5-86471-226-4.

 

Марр, Мелисса.
    Темное предсказание : [роман] / Мелисса Марр ; пер. с англ. И. Иванова. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2011. - 493 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-49532-0.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Шестерки умирают первыми : [романы] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 1995. - 483, [1] с. : портр. - (Черная кошка).
        ISBN 5-85585-290-3.

 

Мережко, Виктор Иванович.
    Сонька. Конец легенды / Виктор Мережко. - Санкт-Петербург : Амфора, 2011. - 575 с. - (Мурка).
        ISBN 978-5-367-01710-6.

 

Монк, Кэрин.
    Уступить искушению : роман / Кэрин Монк ; пер. с англ. Е. И. Незлобиной. - Москва : АСТ, 2002. - 317, [1] с. ; 17 см. - (мини-Шарм). - Ориг. назв.: Surrender to a stranger.
        ISBN 517013052X.

 

Мортенсон, Грег.
    Три чашки чая / Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин ; пер. с англ. Т. Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 622 с. - (Психология. Зарубежный бестселлер).
        ISBN 978-5-699-43672-9.

 

Паланик, Чак.
    Удушье : роман / Чак Паланик ; пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-019888-7. - ISBN 978-5-9713145-1-6. - ISBN 978-5-17-055339-6.

 

Пехов, Алексей Юрьевич.
    Хроники Сиалы : [трилогия в одном томе] / Алексей Пехов ; послесл. О. Жаковой. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 1151 с.
        ISBN 978-5-9922009-0-4.

 

Пиколт, Джоди.
    Хрупкая душа / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Антона Свинаренко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 541 с. - Ориг. назв.: Vanishing acts.
        ISBN 978-966-14-0913-1. - ISBN 978-5-9910126-3-8.

 

Питерс, Элизабет.
    Черт его знает... : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. Елены Ивашина. - Москва : Фантом-Пресс, 1999. - 351 с. : ил. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-212-4.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Тень стрекозы : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 349 с. ; 17 см. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-42411-5.

 

Робертс, Нора.
    Пляска богов / Нора Робертс ; пер. с англ. Ю. Гольдберга. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 414 с. - (Нора Робертс. Magic Romance). - Ориг. назв.: Dance of the Gods.
        ISBN 978-5-699-46821-8.

 

Самаров, Сергей Васильевич.

    Департамент "Х". Кибер-террор / Сергей Самаров. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 382 с. - (Спецназ ГРУ).

        ISBN 978-5-699-49340-1.

 

Шалыгин, Вячеслав Владимирович.
    Обратный отсчет / Вячеслав Шалыгин. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. : ил. - (S.T.A.L.K.E.R.).
        ISBN 978-5-699-25295-4.

 

Шукшин, Василий Макарович.
    Рассказы / Василий Шукшин ; худож. Т. Курбанова. - Баку : Язычы, 1987. - 224 с. - 7-9.

 

Эксбрайя, Шарль.
    Кьянти и кока-кола : роман / Шарль Эксбрайя ; пер. с фр. Ольги Захаровой. - Москва : Фантом-Пресс, 2001. - 286 с. ; 17 см. - (Белая ворона).
        ISBN 5-86471-252-3.

 

Эксбрайя, Шарль.
    Жвачка и спагетти : роман / Шарль Эксбрайя ; пер. с фр. Ольги Захаровой. - Москва : Фантом-Пресс, 2001. - 319 с. ; 17 см. - (Белая ворона).
        ISBN 5-86471-251-5.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti