Nozaru literatūra

 

Adījumi visai ģimenei/ tulkojusi Ārija Servuta. - Rīga : Jumava, [2011]. - 111 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Stricken für alle.

        ISBN 978-9984-388-85-4.

 

Dokumentu juridiskā spēka likums: Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība / projekta vadītājas: Vineta Liepiņa, Antra Zavele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 62, [2] lpp. : il., tab. - Dokumentu juridiskā spēka likums spēkā no 2010. gada 1. jūlija.
        ISBN 978-993-401-684-4.

 

Jansone, Aija.
    Rucavas rakstaino adījumu mantojums : 19. gadsimta beigas - 21. gadsimta sākums = Heritage of Rucava's patterned knitted articles : late 19th century - early 21st century / Aija Jansone ; Līvijas Vārnas-Uskales tulkojums angļu valodā. - Rīga : Zinātne, 2011. - 200 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 86.-93. lpp. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodās.
        ISBN 978-9984-8088-9-5.

 

Kārnegī, Deils.
    Panākumu māksla : kā iedvesmot sevi un citus lieliem panākumiem / Deils Kārnegijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, [2011]. - 214, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Leadership mastery.
        ISBN 978-9984-388-56-4.

 

Morasa, Ingrīda.
    Burvīgas idejas rotām ar Swarovski kristāla pērlītēm : ar krāsainu paraugu pielikumu : izmantosim radoši / Ingrīda Morasa ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 30, [2] lpp. : il. + paraugu burtnīca 32 lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Zauberhafte schmuck-ideen. - Pielikums iešūts grāmatā.
        ISBN 978-993-401-543-4.

 

Noma 00-10 = Rent 00-10: [izstādes katalogs], 3.06.-15.06.2009 / autori-fotogr.: Reinis Hofmanis, Evita Vasiļjeva, Oskars Pavlovskis u.c. ; tulk. Jānis Āniņš. - [Rīga] : [b.i.], 2009. - 51, [2] lpp. : krās. il. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 993-480-712-2.

 

Plaudis, Arvīds.
    Latvijas zemes dziedinošais spēks : ceļvedis garīgajai spēcināšanai / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2009. - 233, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-387-00-0.

 

Plaudis, Arvīds, dziednieks.
    Nogrimusī Eiropa / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2008. - 294, [1] lpp. - Bibliogr.: 293.-[295.] lpp.
        ISBN 978-9984-385-47-1.

 

Strubergs, Pēteris.
    Āfrika : kristīgā un mežonīgā Etiopija, senā kultūras zeme Ēģipte / Pēteris Strubergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 159 lpp., [48] lpp. iel. : krās. il., kartes. - (Zvaigzne travel). - Ietver bibliogr.: 159. lpp.
        ISBN 978-993-401-648-6.

 

Гродзицкий, Александр.
    Резекне - 725! : история города глазами краеведа / Александр Гродзицкий. - Резекне : [б. и.], 2010. - 37 с. : ил., фотогр.

 

Крулев, Константин.
    Здоровье без таблеток : натуральные заменители химических лекарств / Леонид Рудницкий. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2011. - 248, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Семейный доктор).
        ISBN 978-5-459-00529-5.

 

Не прервется связь времен : материалы Общества краеведов при Печорской районной библиотеке/ Печорская центральная районная библиотека ; сост. В. А. Шуваловой. - Печоры : Печорская центральная районная библиотека, 2009. - 302 с. : ил.
        Вып. 3.

 

Основы русской культуры : учебное пособие для учителя/ сост. Ларисы Щукиной. - Б. м. : Larisa Ščukina, 2011. - 92 c. : ил.
        ISBN 978-9984-490-87-8.

 

Псковская энциклопедия: 903-2003 / Адиева Ф. и др. ; гл. ред. А. И. Лобачёв. - Псков : Псковская энциклопедия, 2003. - 910, [1] с. : ил., портр., табл., цв. ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 904-910. - Указ.
        ISBN 5-901374-01-0.

 

Тетерников, Лев Иванович.
    Искусство экстаза. Желанная женщина / Лев Тетерников. - Москва : Издательский дом Наталии Правдиной, 2008. - 190 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Студия благополучия и успеха Наталии Правдиной).
        ISBN 978-5-912072-24-6.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Imants.
    Maiņu mija : dzeja / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 155, [5] lpp.
        ISBN 978-993-401-723-0.

 

Bērziņš, Māris.
    Titāna skrūves / Māris Bērziņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 261, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8476-5-8.

 

Hanna, Kristīne.
    Atgriezties mājās : romāns / K.Hanna ; no angl. val. tulk. M.Poļakova. - Rīga : Kontinents, 2004. - 429 lpp.
        ISBN 9984-350-46-0.

 

Jakubovska, Māra.
    Akmeņi, akmentiņi... : [romāns] / Māra Jakubovska. - [Rīga] : Drukātava, 2011. - 145 lpp.
        ISBN 978-9984-85324-6.

 

Jakubovska, Māra.
    Zvaigznes un hamburgeri : [romāns] / Māra Jakubovska. - [Rīga] : Drukātava, 2011. - 255 lpp.
        ISBN 978-9984-85325-3.

 

Jankovska-Bētiņa, Milda.
    Dzirksteles : stāsti un pasakas / Milda Jankovska-Bētiņa. - [Īstlansinga] : Gauja, 1979. - 80 lpp. : il.

 

Kalogridisa, Džīna.
    Bordžijas līgava : [romāns] / Džīna Kalogridisa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2007. - 509, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Borgia bride.
        ISBN 978-9984-353-38-8.

 

Laurinoviča-Pronevska, Helene.
    Tymsi mokūni sasavalk / Helena Laurinoviča-Pronevska. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 149 lpp. : il. - 7-9.
        ISBN 978-9984-292-01-4.

 

Lukaševičs, Valentins.
    Bolti burti / Valentins Lukaševičs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 109 lpp. - 7-9.
        ISBN 978-9984-292-02-1.

 

Makinija, Megana.
    Jautrā atraitne / Megana Makinija ; no angl. val. tulk. Maija Brīvere. - Rīga : Kontinents, 2007. - 365 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The merry widow.
        ISBN 978-9984-352-84-8.

 

Montefjore, Santa.
    Tiksimies zem mīlas koka / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2011. - 460, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Meet me under the Ombu Tree.
        ISBN 978-9984-355-49-8.

 

Podnieks, Ivars.
    Vēlā satikšanās : romāns / Ivars Podnieks. - [B. v.] : [b. i.], 2009. - 174 lpp.
        ISBN 978-9984-398-48-8.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бабкин, Борис Николаевич.
    Ожерелье смерти : роман в 3-х томах / Борис Бабкин. - Москва : Локид, 1995. - 518 с. - (Современный российский детектив).
        Книга 1.
        ISBN 5-87952-057-9.

 

Барковский, Вячеслав.
    Русский транзит : трилогия : триллер / Вячеслав Барковский, Андрей Измайлов. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 638 с. : ил. - (Мастера приключенческого жанра).
        Содерж.: Русский транзит ; Печень по-русски ; Russian gold.
        ISBN 5-87671-004-0.

 

Берсенева, Анна.
    Рената Флори / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 347 с. - (Весеннее настроение).
        ISBN 978-5-699-47746-3.

 

Ван Вогт, Альфред.
    Вечный дом ; Мир ноль-а ; Пешки ноль-а : пер. с англ. / Альфред Ван Вогт. - Санкт-Петербург : Библиополис, 1993. - 517 с. : ил. - (Orion).
        ISBN 5-87671-017-2.

 

Вильчинская, Мария.
    Обручальное кольцо : В Москву! В Москву! : самая популярная мелодрама нашего телевидения теперь в виде книги / Мария Вильчинская ; по сценариям В. Лидской и Е. Леттецкой. - Москва : АСТ ; Астрель, 201. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Книга-кино). - На обл. авт. не указан.
        ISBN 978-5-17-069901-8. - ISBN 978-5-271-30613-6.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    В постели с Кинг-Конгом : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2011. - 350 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-48429-4.

 

Дю Морье, Дафна.
    Мери Энн : [роман] ; Не оглядывайся ; На грани : [рассказы] / Дафна Дю Морье ; пер. с англ. М. Л. Павлычевой. - Москва : Панорама, 1993. - 462 с. : ил. - (Библиотека любовного и авантюрного романа).
        ISBN 585220403X.

 

Жиро де л'Эн, Аликс.

    По ту сторону кровати : [роман] / Аликс Жиро де л'Эн ; пер. с фр. Натальи Васильковой. - Москва : Phantom press, 2008. - 398, [1] с. : ил. ; 20 см. - Ориг. назв.: De lautre côté du lit.

        ISBN 978-5-86471-448-5.

 

Кампуш, Наташа.
    3096 дней / Наташа Кампуш. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 317 с.
        ISBN 978-5-373-04025-9.

 

Касишке, Лора.
    Вся жизнь перед глазами : роман / Лора Касишке ; пер. с англ. Елены Исаковой. - Москва : Иностранка, 2011. - 317, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Life before her eyes.
        ISBN 978-5-389-01455-8.

 

Контурные карты для взрослых: [сборник] / сост. Алмат Малатов. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 278, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-068965-1. - ISBN 978-5-271-29531-7. - ISBN 978-5-226-02946-2.

 

Коултер, Кэтрин.
    Нефритовая звезда : роман / К. Коултер ; пер. с англ. М. А. Крайко. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 317 с.
        ISBN 978-5-17-071770-5. - ISBN 978-5-271-33286-9. - ISBN 978-5-226-03318-6.

 

Макдональд, Росс.
    Двойник мертвеца : пер. с англ. / Росс Макдональд. - Минск : Университетское, 1993. - 447 с. : ил. - (Неизвестный детектив).
        Содерж.: След невидимки ; Три убийства из одного револьвера ; Двойник мертвеца.
        ISBN 5-7855-0704-8.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Мужские игры : роман / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 413, [1] с. - (Александра Маринина - королева детектива).
        ISBN 978-5-699-31568-0.

 

Масси, Суджата.
    Кровавая манга / Суджата Масси ; пер. с англ. Е. А. Копосовой. - Санкт-Петербург : RedFish, 2006. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Приключение антиквара Симуры) (Настоящий японский триллер).
        ISBN 5-942789-68-1.

 

Масси, Суджата.
    Мастер икебаны / Суджата Масси ; пер. с англ. Л. Элтанг. - Санкт-Петербург : RedFish, 2006. - 413, [1] с. ; 20 см. - (Приключение антиквара Симуры) (Настоящий японский триллер).
        ISBN 5-367-00052-5.

 

Новак, Бренда.

    Убежище : роман / Бренда Новак ; пер. с англ. В. П. Аршанской. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 218 с.

        ISBN 978-5-227-02385-8.

 

Планета поэтов -5: [сборник стихов] / ред. Татьяны Житковой, Альберта Снегирева. - Рига : МАПП, 2011. - 512 с.
        ISBN 978-9984-301-89-4.

 

Расселл, Крейг.
    Мастер карнавала : [роман] / Крейг Расселл ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 414 с.
        ISBN 978-5-17-065440-6. - ISBN 978-5-271-32402-4.

 

Спиндлер, Эрика.
    Перешеек : [роман] / Эрика Спиндлер ; пер. с англ. Ольги Лютовой. - Москва : Книжный клуб 36,6, 2010. - 351 с. - (36,6).
        ISBN 978-5-9869721-1-4.

 

Стил, Даниэла.
    НеВозможно : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. С. Володиной. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 348 с.
        ISBN 5-699-12094-7.

 

Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна).
    Зеленый шатер / Людмила Улицкая. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 591 с.
        ISBN 978-5-699-47710-4.

 

Черняк, Виктор Львович.
    Фирма гарантирует : [повести] / Виктор Черняк. - Москва : ЭКСМО, 1995. - 393,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Ягуар).
        Содерж.: Фирма гарантирует ; Бомба ; Заложники.
        ISBN 5-85585-219-9.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti