Nozaru literatūra

 

Aidiete, Rima.
    Dekupāžas maģija : vēsture, pamattehnikas, padomi / Rima Audiete ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Nikolaisone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 136 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Dekupažo magija.
        ISBN 978-993-401-341-6.

 

Andersons, Nokss.
    Vēstures vēsture / Nokss Andersons. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2010. - 276, [3] lpp. - (Privātdetektīva bibliotēka).
        ISBN 978-9984-8474-1-2.

 

Bojārs, Juris.
    Starptautiskās privāttiesības / Juris Bojārs. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 423 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).
        1. [daļa].
        ISBN 978-993-401-143-6.

 

Endrūzs, Teds.
    Dziednieka rokasgrāmata : enerģētiskās dziedniecības ceļvedis iesācējiem / Teds Endrūzs ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, [2010]. - 223, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 221.-[224]. lpp. - Oriģ. nos.: Healer's manual.
        ISBN 978-9984-388-02-1.

 

Freida, Anna.
    Ievads bērnu psihoanalīzē / Anna Freida ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 127 lpp. - (Mūsdienu domātāji). - Bibliogrāfija: [125.]-127. lpp. - Grāmatā ir apkopoti divi Annas Freidas darbi: "Einführung in die Technik der Kinderanalyse" 7th edition 1995 un "Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen" 1975/1987.
        ISBN 978-9984-406-47-3.

 

Korels, Verners.
    Kā izprast cilvēkus un pareizi izturēties pret tiem : psiholoģija darbā un ģimenē / Verners Korels ; no vācu val. tulk. Anita Muitiniece. - Rīga : Madris, [2010]. - 247 lpp. : il. - Ietver bibliogr. 243. lpp. - Oriģ. nos.: Menschen durchschauen und richtig behandeln. - Ietver rād.: 244.-247. lpp.
        ISBN 978-9984-311-10-4.

 

Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski : [monogrāfija] / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte ; [lit. red. Ināra Stašulāne ; priekšv. sarakst. Ritma Rungule ; vāka noform. Ieva Tiltiņa ; zin. rec.: Maija Kūle, Andrejs Vilks]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 362 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Kopsav. latv., angļu val.

        ISBN 978-9984-451-42-8.

 

Pārdošana / no angļu valodas tulk. Rita Baroniņa-Maurāna. - Rīga : Lietišķās Informācijas dienests, 2010. - 166 lpp. - (Harvard business review on). - Ietver bibliogr. - Oriģ. nos.: Harvard business review on sales and selling.
        ISBN 978-9984-8268-4-4.

 

Pašdarinātie alkoholiskie dzērieni / sastādījis Jānis Bērziņš ; Rūdolfa Bitenieka zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 157, [1] lpp. : il. - Sast. uzrādīts titlp. 2. pusē.
        ISBN 978-993-401-139-9.

 

Sausiņa, Ilze.
    Žabo : sievišķīgs aksesuārs / Ilze Sausiņa ; aut. zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 48 lpp. : il.
        ISBN 978-993-401-276-1.

 

Uzulāns, Juris.
    Risku vadība projektu kontekstā / J. Uzulāns. - [Rīga] : Drukātava, 2010. - 136 lpp. : il., tab.
        ISBN 978-9984-85313-0.

 

Latvia 2009 : statistics in brief / Central Statistical Bureau of Latvia. - Rīga : Central Statistical Bureau of Latvia, 2009. - 76 lpp. : diagr., tab., k. ; 21 cm. - (Latvijas statistika).
        ISBN 978-9984-06-359-1.
    ISSN 1407-0634.

 

The National Economy of Latvia : a macroeconomic review : 2(39)2009 / Ministry of Economics of the Republic of Latvia, Central Statistical Bureau of Latvia. - [Riga] : Ministry of Economics of the Republic of Latvia ; Central Statistical Bureau of Latvia, 2009. - 15, [1] p. : charts, map.
    ISSN 1407-5334.

 

The National Economy of Latvia : a macroeconomic review : 3(40)2009 / Ministry of Economics of the Republic of Latvia, Central Statistical Bureau of Latvia. - [Riga] : Ministry of Economics of the Republic of Latvia ; Central Statistical Bureau of Latvia, 2009. - 15, [1] p. : charts, map.
    ISSN 1407-5334.

 

Nature Park "Pape" : handbook / photo: I. Medenis, A.R astiņš, I. Rūce ... [a.o.] ; design Maruta Bože. - [B.v.] : Pasaules Dabas Fonds, 2007. - 56 p. : il., maps, photo. - Grāmata ar spirāli.
        Contents: History of Shoresmen Villages ; Traditional Architecture of Coastal Villages ; Kalnišķi Village ; Natural Values in the Nature Park "Pape" ; Large Herbivores ; Advice On Habital Management For Landowners ; Tourism.

 

Кветной, Игорь Моисеевич.

    Волшебные молекулы здоровья : медицина, которую мы не знаем / И. М. Кветной, С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. - 218 с. - (Круглый стол доктора С. Коновалова).

        ISBN 978-5-938784-55-0.

 

Коллон, Мишель.
    Нефть, PR, война : глобальный контроль над ресурсами планеты / Мишель Коллон. - Москва : Крымский мост-9Д ; Форум, 2002. - 415 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Великое противостояние). - Доп. тит. л. фр.
        ISBN 5-89747-044-8.

 

Моисеева, Нелли Алексеевна.
    Философия / Н. А. Моисеева, В. И. Сороковикова. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2006. - 352 с. : портр. ; 21 см. - (Краткий курс). - Библиогр. в тексте. - На обл. в подзаг.: История философии, основы филос. понимания мира, филос. осмысление глобал. проблем современности, упражнения и задачи, тестовые задания.
        ISBN 5-947238-21-7.

 

Православие в Латвии : исторические очерки / ред. А. В.Гаврилин. - Рига : Филокалия, 2007. - 160 с. : ил.
        Вып.6.
        ISBN 9984-96694-1.

 

Славкина, Мария Александровна.
    Философия : ответы на экзаменационные вопросы / М. А. Славкина, Н. А. Зубавленко, К. Е. Халин. - Москва : Экзамен, 2004. - 190, [1] с. ; 20 см. - (Студенту на экзамен) (Вопрос - ответ). - Библиогр. в конце кн.
        ISBN 5-472-00758-5.

 

Шацкая, Евгения.
    Школа стройности для стервы / Евгения Шацкая. - Москва : АСТ ; Астрель, 2007. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Школа стервы).
        ISBN 517040607X.

 

Юргенс, Астрид.
    255 новых причесок : стрижка, уход и укладка для любого типа волос и лица / Астрид Юргенс, Ютта Юнге ; пер. Л. Прониной. - Москва : Внешсигма, 1997. - 158 с. : ил. - (Секреты от burda).
        ISBN 586291939.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ambroza, Stāra.
    Mīla vasaras naktī : romāns / Stāra Ambroza ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 379, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Lie to me.
        ISBN 978-9984-355-13-9.

 

Grišams, Džons.
    Nepatiesi apsūdzēts / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 382, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Innocent man.
        ISBN 978-993-400-220-5.

 

Erskina, Barbara.
    Čuksti smiltīs / Barbara Erskina ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Jumava, [2010]. - 350, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Whisper in the sand.
        ISBN 978-9984-387-82-6.

 

Koelju, Paulu.
    Brida / Paulu Koelju ; no portug. val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 246 lpp. - Oriģ. nos.: Brida.
        ISBN 978-9984-233-44-4.

 

Kolbergs, Andris.
    Dienasgrāmata / Andris Kolbergs. - Rīga : Pils, 2010. - 381, [1] lpp.
        ISBN 978-993-481-410-5.

 

Konelijs, Maikls.
    Verdikts : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 409 lpp. - Oriģ. nos.: The brass verdict.
        ISBN 978-9984-355-12-2.

 

Makalova, Kolīna.
    Pirmais vīrs Romā / Kolīna Makkalova ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 1215, [1] lpp. : il., kartes. - Oriģ. nos.: First man in Rome.
        ISBN 978-993-400-765-1.

 

Makalova, Kolīna.
    Rēgs : detektīvromāns / Kolīna Makkalova ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 389, [1] lpp. - Oriģ. nos.: On off.
        ISBN 978-9984-407-04-3.

 

Meja, Frānsisa.
    Zem Toskānas saules : romāns / Frānsisa Meja ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 327, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Under the Tuscan sun.
        ISBN 978-993-400-570-1.

 

Mensela, Džila.
    Domājot par tevi : [romāns] / Džila Mensela ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 412, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Thinking of you.
        ISBN 978-9984-355-14-6.

 

Rungulis, Māris.
    Turēt aiz astes laiku : bērnības atmiņas, esejas, uzrunas, intervijas un portretējumi / Māris Rungulis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 294, [1] lpp., [16] lpp. il. iel.
        ISBN 978-993-401-260-0.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Болтунов, Михаил Ефимович.
    Армия на голгофе ; Пролетарское происхождение ; Полночные журавли ; Тебя, как первую любовь / Михаил Болтунов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1996. - 448 с. - (Схватка без правил).
        ISBN 5-88475-078-1.

 

Бутырский, Федор.
    Подземная война Лютого / Федор Бутырский. - Москва : Вагриус, 1998. - 376, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 5-7027-0692-7.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Стервятник : [роман] / Александр Бушков. - Москва : ОЛМА-Пресс ; Санкт-Петербург : Нева, 2000. - 478 с. - (Русский проект).
        ISBN 5-87322-476-5.

 

Гарднер, Эрл Стенли.
    Пройдоха ; Золото поступает в слитках ; Даойная страховка ; Сорвать банк : романы : пер. с англ. / Эрл Стенли Гарднер. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 734 с. - (Весь Гарднер).
        ISBN 978-5-699-38120-3.

 

Гарднер, Эрл Стенли.
    Топор отмщения ; Вороны не умеют считать ; Дураки умирают по пятницам ; Спальни имеют окна : пер. с англ. / Эрл Стенли Гарднер. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 702 с. - (Весь Гарднер).
        ISBN 978-5-699-39328-2.

 

Дарси, Эмма.
    Совсем другая жизнь : романы : пер. с англ. / Эмма Дарси. - Москва : Радуга, 2001. - 333, [2] с. ; 17 см. - (Любовный роман) (Любимый автор). - (Harlequin). - Ориг. назв.: Outback heat ; Fatherhood fever!.
        ISBN 5-05-005209-2.

 

Деверо, Джуд.
    Бархатные горы ; Фальшивая невеста : романы / Джуд Деверо ; пер. с англ. Е. Новицкой, И. Москвиной-Тархановой. - Москва : ОЛМА-Пресс, 1998. - 591 с. - Ориг. назв.: Highland velvet ; Counterfeit lady.
        ISBN 5-87322-769-1.

 

Дрейка, Дагния.
    Пейзаж мечты : стихи / Дагния Дрейка ; пер. стихов Дагнии Дрейки ; худож. Алдис Алекс ; ил. Валентины Зейле ; фото: Дагнии Дрейки, Аксини Михайловой ; пер.: Вячеслава Куприянова, Ларисы Таракановой, Любови Воропаевой ... [и др.] ; болгарские пер. Аксини Михайловой ; польские пер. Кристины Родовской ; украинские пер. Юрия Завгородного]. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 112 с. : ил.
        ISBN 978-9984-410-39-5.

 

Емец, Дмитрий Александрович.
    Мефодий Буслаев. Маг полуночи / Дмитрий Емец ; худож. А. Яцкевич. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 411 с. : ил. - 7-9.
        ISBN 5-699-08234-4.

 

Емец, Дмитрий Александрович.
    Мефодий Буслаев. Свиток желаний / Дмитрий Емец ; худож. А. Яцкевич. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 412 с.
        ISBN 5-699-10198-5.

 

Емец, Дмитрий Александрович.
    Мефодий Буслаев. Третий всадник мрака / Дмитрий Емец ; худож. А. Яцкевич. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 411 с. - (Хулиганское фэнтези!). - 7-9.
        ISBN 5-699-13621-5.

 

Жискар д'Эстэн, Валери.
    Принцесса и Президент : роман / Валери Жискар д'Эстен ; пер. с фр. Д. И. Гарибашвили. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 334, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: La Princesse et le President.
        ISBN 978-5-386-02053-8.

 

Клюева, Варвара.
    Уникум / Варвара Клюева. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 350[1] c. - (Уютный детектив).
        ISBN 522400697X.

 

Кларри, Артур.
    Коммандо : кинороманы : пер. с англ. / Артур Кларри. - Смоленск : Русич, 1993. - 463,[1] с. ; 21 см. - (Сокровищница боевой фантастики и приключений).
        В кн. также: Мыс страха / Джон Макдональд. Золото Маккенны / Уилл Генри.
        ISBN 588590085X.

 

Маккомас, Мэри.
    Поцелуй на бис : роман / Мэри Маккомас ; пер. с англ. Е. Тарасовой. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 281, [1] с. ; 20 см. - (Голос сердца). - Ориг. назв.: Ms Miller and the Midas Man. - Данные тит. л. частично парал. англ.
        ISBN 5-04-008061-1.

 

Настоящая любовь : [сборник] : три новых романа : спец. вып. : пер. с англ. - Москва : Радуга, 2003. - 461, [2] с. ; 17 см. - (Любовный роман) (HARLEQUIN).
        ISBN 5-05-005653-5.

 

Переводы : сборник / пер. с англ. А. Стругацкого, Б.Стругацкого ; послесл. С. Переслегин ; сост. Н. Ютанов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 604, [1] с. - (Миры братьев Стругацких).
        Содерж.: Саргассы в космосе/ А.Нортон. День Триффидов/ Дж.Уиндем. Экспедиция "Тяготение"/ Х.Клементю.
        ISBN 5-237-03255-9. - ISBN 5-7921-0259-7.

 

Пугачев, Сергей Викторович.
    От тюрьмы не зарекайся : [роман] / Сергей Пугачев. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 425, [1] с. ; 21 см. - (Русские разборки). - На обл.: Он сам себе "крыша".
        ISBN 504002682X.

 

Рубина, Дина Ильинична.
    Белая голубка Кордовы : роман / Дина Рубина. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 539 с.
        ISBN 978-5-699-37343-7.

 

Трашков, Акинф.
    Сенчи : поэма ; Стихотворения / Анкиф Трашков. - Резекне : [б.и.], 2010. - 79 с.

 

Уманская, Тамара Михайловна.
    Бегство / Тамара Уманская. - Москва : Олимп ; АСТ, 2002. - 350 с. ; 21 см. - (Граница. Таежный роман).
        ISBN 5-17-012506-2. - ISBN 5-8195-0722-3.

 

Хмелевская, Иоанна.
    Две головы и одна нога / Иоанна Хмелевская ; пер. с польского В. Селивановой. - Екатеринбург : У-Фактория, 2002. - 335 с.
        ISBN 5-941760-47-7.

 

Хоффман, Элис.
    Ледяная королева : [роман] / Элис Хоффман ; пер. с англ. Т. Чернышевой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 300 с. - (Mona Lisa). - Ориг. назв.: The ice queen.
        ISBN 978-5-699-39808-9.

 

Ярославцев, С.
    Дьявол среди людей / С. Ярославцев. Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики / С. Витицкий. Подробности жизни Никиты Врорнцова / С. Ярославцев. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 573 с. : ил. ; 21 см. - (Миры братьев Стругацких). - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 5-17-001538-0. - ISBN 5-7921-0210-4.

 

Ярославцев, С.
    Экспедиция в преисподнюю / С. Ярославцев. Повесть о дружбе и недружбе / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. - 429 с. : ил. ; 21 см. - (Миры братьев Стругацких). - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 5-17-001544-5. - ISBN 5-7921-0213-9.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti