Nozaru literatūra   

Barels, Pols.
    Karaļnama noslēpumi : ...es kalpoju Diānai / Pols Barels ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - 2. izd. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009]. - 494, [1] lpp., [24] lpp. il. iel. - Oriģ. nos.: A Royal duty.
        ISBN 978-993-400-616-6.
 

 

 

 

Berkmans, Markuss.
    Tu būsi tētis! / Markuss Berkmans ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Mortukāne. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009]. - 262, [1] lpp. - Ietver bibliogr.[260.] lpp. - Oriģ. nos.: Fatherhood.
        ISBN 978-9984-406-94-7.
 

 

 

 

Briedis, Raimonds.
    Teksta cenzūras īsais kurss : prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā / Raimonds Briedis. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 183, [1] lpp. - Ietver rād.: 176.-179. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 978-993-480-325-3.
 

 

 

 

 

 

Free entry : laikmetīgās arhitektūras grāmata = book on contemporary architecture / sastādītāja un redaktore Ieva Zībārte. - [Rīga] : Arhitektūras veicināšanas fonds, 2009. - 141 lpp. : il., plāni. - (Process. Laikmetīgās arhitektūras grāmata ; Nr. 2). - Teksts latviešu val., atsevišķas teksta daļas angļu val.
        ISBN 978-9984-399-02-7.
 

 

 

 

Gadumijas grāmata / sakārt. Gundega Sēja ; māksl. Inguna Kļava. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 66, [5] lpp. : il.
        Saturā: Gaidīšanas svētki jeb Adventes laiks; Latviski ēdieni Ziemassvētku galdam; Ziemassvētku dziesmas; Īsi dzejolīši aizņemtiem cilvēkiem; Edieni dažādās zodiaka zīmēs dzimušajiem; Laimes liešana un zīlēšana Vecgada naktī; Dienvidaustrumu Āzijas.
        ISBN 9984-379-17-5.
 

 

 

 

Ilvess, Tomass Hendriks.
    Atvērtā pasaule un nacionālās vērtības : runas, raksti, viedokļi / Tomass Hendriks Ilvess ; no igauņu valodas tulkojusi Marika Muzikante. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 175 lpp., [48] lpp. iel. : il. - (Baltijas bibliotēka).
        ISBN 978-9984-8275-3-7.
 

 

 

 

Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai : pedagoģijas zinātnes rakstu krājums / sastādījis Edgars Kramiņš ; Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība. - Rīga : Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, 2010. - 142 lpp. : il. - Ietver bibliogr. rakstu beigās.
        ISBN 998497800X.
 

 

 

 

Kā rodas laba arhitektūra? / sastādītāja un redaktore Ieva Zībārte. - Rīga : Arhitektūras veicināšanas fonds, 2008. - 222 lpp. : il. - (Process. Laikmetīgās arhitektūras grāmata ; Nr. 1).
        ISBN 978-9984-394-10-7.
 

 

 

 

Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / sastādītāji Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 282, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Ietver bibliogr. nodaļu beigās. - Ievads un kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8087-0-3.
 

 

 

 

Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; sastādītāja, Guna Zeltiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. - 149 lpp. : il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Anotācijas angļu val.
        ISBN 978-9984-396-42-2.
 

 

 

 

Sakņu dārzs : rokasgrāmata dārzkopim iesācējam. - Rīga : Avots, 2010. - 206, [1] lpp. : il., tab.
        ISBN 978-9984-8009-9-8.
 

 

 

 

Selga, Agnese.
    Es i pedzims Ventiņpuse / Agnese Selga. - Ventspils : Biedrība "Zaļā", 2009. - 35 lpp. : il. - Teksts paralēli tāmnieku dialektā.
        ISBN 978-9984-398-54-9.

 

 

Taraborrelli, Dž. Rendijs.
    Maikls Džeksons : biogrāfija / Dž. Rendijs Taraborelli ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 692, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. - Bibliogr.:669.-[670.] lpp.
        ISBN 978-9984-8472-6-9.
 
 

 

 

 

Армстронг, Майкл.
    Практика управления человеческими ресурсами : учебник для слушателей программы "Мастер делового администрирования" / Майкл Армстронг ; пер. с англ. Е. Бугаева ; под общей ред. С. К. Мордовина. - 8-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 831 с. : диагр., ил., таб. - (MBA классика). - Библиогр.: с. 787-818.
        ISBN 978-5-88782-415-4.
 

 

 

 

Брэдфорд, Сара.
    Американская королева : история жизни Жаклин Кеннеди-Онассис / Сара Брэдфорд ; пер. с англ. Н.Н. Власова. - Санкт-Петербург : Афмора, 2009. - 508, [3] с. - (Читать [модно]).
        ISBN 978-5-367-01197-5.
 

 

 

 

Милле, Астра.
    Здесь и в цитадели. Soviet Red. Янис Петерс / Астра Милле ; пер. Виолы Ругайс, Жанны Эзит ; стихотв. пер. Людмилы Азаровой. - Москва : АСТ, 2007. - 478 с. : фото.
        Том 1.
        ISBN 978-5-9713655-5-6.
 

 

 

 

Милле, Астра.
    Здесь и в цитадели. Latvian Red. Янис Петерс / Астра Милле ; пер. Алины Гржбовской, Ольги Суконниковой ; стихотв. пер. Людмилы Азаровой. - Москва : АСТ, 2007. - 560 с. : фото.
        Том 2.
        ISBN 978-5-9713665-6-3.
 

 

 

 

Непомнящий, Николай(Николай Николаевич).
    Сто великих загадок истории / Н. Н. Непомнящий. - Москва : Вече, 2010. - 543 с. : ил. - (100 великих).
        ISBN 978-5-9533447-0-8.
 

 

 

 

Православные посты : рецепты постных блюд, традиции, молитвы / сост. Татьяна Поленова. - Ростов-на-Дону : Владис, 2010. - 639 с. : ил. - (Удобная библиотека).
        ISBN 978-5-9567095-2-8.
 

 

 

 

Рубцов, Юрий.
    Новая книга о штрафбатах / Юрий Рубцов. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2010. - 446 с. - (Вся правда о штрафбатах).
        ISBN 978-5-699-39794-5.
 

 

 

 

Широкорад, Александр Борисович.
    Упущенный шанс Врангеля : Крым, Бизерта, Галлиполи / Александр Широкорад. - Москва : Вече, 2009. - 347, [1] с. : [8] л. ил., портр., к. ; 21 см. - (Военные тайны XX века). - Библиогр.: с. 343-346.
        ISBN 978-5-9533363-7-6.
       

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Ābele, Inga.
    Kamenes un skudras : [stāsti] / Inga Ābele. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 214, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8473-7-5.
 

 

 

Dirģēla, Petrs.
    Slēptais brasls / Petrs Dirģēla ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 333, [2] lpp. - (Baltijas triloģija ; 1. grām.). - Oriģ. nos.: Kūlgrinda. - ""Baltijas triloģijas" pirmā grāmata".
        ISBN 978-9984-8473-6-8.
 

 

 

Dzērvinīks, Vilis.
    Laimeigu īsadūmōt : dzeja, 1993-1999 / Vilis Dzērvinīks. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izd., 2001. - 96 lpp.
        Saturā nod.: Laika vaicōjums; Dzeives vydā; Tei, kura nikod. Veltījumi:mōtei, meitai Austrai [Dzērvinīkai], G.B., I.K., I.M., Jeļenai B., Jevgenijai K., Jōņam Aļņam, Osvaldam Kravaļam, Ontonam Kūkōjam, Elvīrai Rimicānei, Ontonam Slišānam, Ingridai Tāraudai, Andrim Vējānam.
        ISBN 998453989X.
 

 

 

Eglītis, Anšlavs.
    Švābu kapričo : raksti / Anšlavs Eglītis ; Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri. - Rīga : Jumava, 2010. - 369, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.
        ISBN 978-9984-387-10-9.
 

 

 

Kinsela, Sofija.
    Šopaholiķe dodas ceļojumā / Sofija Kinsela ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 398, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Shopaholic abroad.
        ISBN 978-993-400-837-5.
 

 

 

Mežābele, Santa.
    Skaistulis un mežinieka meita : mīlestības drāma ar detektīvstāsta iezīmēm / Santa Mežābele. - [B.v.] : Vītola izd-ba, 2010. - 224 lpp.
        ISBN 978998483512109.
 

 

 

 

Orvels, Džordžs.    Mācītāja meita / Džordžs Orvels ; no angļu valodas tulkojusi Maija Andersone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 286, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Clergyman's daughter.
        ISBN 978-9984-8473-4-4.
 

 

 

 

Rožkalne, Anita.
    Rono. Rono... / Anita Rožkalne. - Rīga : Pētergailis, 2010. - 134, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-333-05-2.
 

 

 

Šmite, Linda.
    Ar māju plecos / Linda Šmite. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 5(131).
        ISBN 978-9984-8275-7-5.
 

 

 

Tārauda, Ingrida.
    Vīgla byušonys ironeja : lirika / Ingrida Tārauda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2001. - 64 lpp.
        ISBN 9984-539-65-2.
 

 

 

Zeibots, Andris.
    Ūdens ķirzaka : dzeju kopa : 20. gadsimta beigas - 21. gadsimta sākums / Andris Zeibots. - Rīga : Mansards, 2010. - 133, [3] lpp.
        ISBN 978-9984-8126-1-8.
   

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Андреева, Юлия Игоревна.
    Последний рыцарь Тулузы / Юлия Андреева. - Москва : Вече, 2009. - 316 с. - (Исторические приключения).
        ISBN 978-5-9533381-6-5.
 

 

 

Арбатова, Мария.
    Визит нестарой дамы : вполне роман / Мария Арбатова. - Москва : Подкова, 1999. - 380, [1] с.
        ISBN 5-89517-033-1.
 

 

 

Белянин, Андрей Олегович.
    Профессиональный оборотень : роман / Андрей Белянин, Галина Черная ; худож. И. Воронин. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2003. - 346,[1] с. : ил.
        ISBN 593556260X.
 

 

 

Брайдер, Юрий.
    За веру, царя и социалистическое отечество / Юрий Брайдер, Николай Чадович. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 475,[1] c. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-699-04701-8.
 

 

 

Бушков, Александр Александрович.
    Россия, которой не было 3 : миражи и призраки / Александр Бушков. - Москва : ОЛМА-пресс ; Красный пролетарий, 2004. - 394 с. : ил. - (Досье).
        ISBN 522404846X. - ISBN 5-85197-156-8.
 

 

 

Бушков, Александр Александрович.
    Аргонавт : [роман] / Александр Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 308 с. - (Приключения Алексея Бестужева).
        ISBN 978-5-373-03015-1.
 

 

 

Ванс, Ли.
    Расплата : [роман] / Ли Ванс ; пер. с англ. А. Перминовой. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 362 с.
        ISBN 978-966-343-951-8. - ISBN 978-5-9910041-9-0.
 

 

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Белый конь на принце / Дарья Донцова. И буду век ему верна? / Татьяна Полякова. Там, где нас нет / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2009. - 429, [1] с. ; 21 см. - (Подарок любителю детектива).
        ISBN 978-5-699-39074-8.
 

 

 

Женщина в янтаре : антология латвийской современной прозы : пер. с англ. / сост., коммент., послесл. Яниса Оги. - Москва : Вагриус, 2008. - 238, [1] с.
        ISBN 978-5-9697059-4-4.
 

 

 

Золотые афоризмы : о женщинах, любви и браке / сост. В. Борисова. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2010. - 575 с.
        ISBN 978-5-386-01734-7.
 

 

 

Калинина, Дарья Александровна.
    Наследница английских лордов : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 315 с. - (Смешные детективы).
        ISBN 978-5-699-36997-3.
 

 

 

Корнуэлл, Бернард.
    Спасение стрелка Шарпа : Ричард Шарп и кампания в Буссако, 1810 год : [роман] / Бернард Корнуэлл ; пер. с англ. С. Самуйлова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 461 с. - (Военно-исторический роман).
        ISBN 978-5-699-33768-2.
 

 

 

Маккаммон, Роберт.
    Королева Бедлама : [роман] / Роберт Маккаммон ; пер. с англ. М. Б. Левина. - Москва : ACT, 2009. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Книга-лабиринт). - На обл.: Нью-Йорк начала XVIII века, город порока, страха и преступления.
        ISBN 978-5-17-061232-1. - ISBN 978-5-403-23361-0.
 

 

 

Ньюмарк, Элль.
    Книга нечестивых дел : [роман] / Элль Ньюмарк ; пер. с англ. А. А. Соколова. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2009. - 382, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-060589-7. - ISBN 978-5-226-01688-2.
 

 

 

Пикарди, Жюстин.
    Дафна : роман-загадка, роман-расследование / Жюстин Пикарди ; пер. с англ. М. Абушика. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 363, [1] с. ; 24 см. - (The big book).
        ISBN 978-5-9985023-1-6.
 

 

 

Русанов, Владислав.
    Горячие ветры Севера / Владислав Русанов. - Санкт-Петербург : Крылов, 2005. - 378, [1] с. - (Мужской клуб).
        Книга 1. Рассветный шквал.
        ISBN 5-943717-44-7.
 

 

 

Сад плененных сердец : классическая любовная проза Востока / сост. и примеч. В.И. Брагинского ; ил. Р.В. Халилова. - Москва : Правда, 1989. - 606 с. : ил.
        ISBN 5-253-00039-9.
 

 

 

Скорин, Игорь Дмитриевич.
    Сыщики : [роман и повести] / Игорь Скорин. - Москва : Лирус ; Дрофа, 1994. - 519,[2] с. - (Мастера современного детектива). - На пер. только загл. сер.
        Содерж.: Капля воска: роман; Ребята из УГРО; Ветераны уголовного розыска: повести.
        ISBN 5-87675-034-4.
 

 

 

Толстой, Леонид.
    Кровавая карусель : детективный роман / Леонид Толстой. - Тверь : [Фамилия], 1996. - 363,[4] c. - (Мужские игры).
        ISBN 5-88662-020-6.
 

 

 

Уфимцев, Георгий.
    Проклятая неделя / Георгий Уфимцев. - Москва : АСТ ; Олимп, 1996. - 415,[1] c. - (Новый русский детектив).
        ISBN 573900442X. - ISBN 5-88196-529-9.
 

 

 

Холден, Венди.
    Нелады со звездами : [роман ] / Венди Холден ; пер. с англ. С. Саксина. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 463 с. - (СамаЯ). - Ориг. назв.: Fame fatale.
        ISBN 569908259X.
 

 

 

Шалимов, Александр.
    Охотники за динозаврами / Александр Шалимов. - Москва : АСТ, 2002. - 732,[1] c. - (Классика отечественной фантастики).
        ISBN 5-17-015323-6.
       

 

 

Līdzīgi raksti