Nozaru literatūra

 

Andersone, Pamela.

    Ar mīlestību, Pamela / Pamela Andersone ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 233, [4] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.

        ISBN 9789934321009.

Bērna, Ronda.

    Mīlestības, veselības un naudas noslēpums : meistarklase / Rhonda Byrne ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - xi, 339 lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934315893.

Bērziņš, Valdis.

   Militārais stratēģis Jukums Vācietis laikmetu griežos / Valdis Bērziņš ; redaktore Ināra Stašulāne ; vāka dizains: Andris Nikolajevs ; maketētājs Oskars Stalidzāns. - Rīga : Zinātne, [2024]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2024. - 231 lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 221.-[230.] lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934599545.

Grīns, Roberts.

   Pavedināšana kā māksla / Roberts Grīns ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 223 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 221.-223. lpp.

        ISBN 9789934321801.

Klišāns, Valdis.

   Trakie deviņdesmitie : piedzīvojumi, šķērsojot robežas un veicot pārejas /   Valdis Klišāns ; redaktors Guntis Kalns ; grāmatas dizaina un vāka autors Aigars Truhins ; maketētāja Ilze Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 174, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [4.] lpp.
        ISBN 9789934322211.

   Pārrobežu biznesa modeļa vadība : monogrāfija / Helēna Skadiņa, Rosita Zvirgzdiņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, [2024]. - 119 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka Nr. 77).
        ISBN 9789934543456.

Vasiļevskis, Edgars.

    Autoimūno slimību ārstēšanas ceļvedis : ievads integratīvajā un holistiskajā medicīnā ārstam un pacientam / Dr.med. Edgars Vasiļevskis, Dr.med. Nataļja Kurjāne, Dr.med. Viktorija Ķēniņa, Dr. Guna Vilka, Marina Arisova [un vēl 2 autori] ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.med. Indulis Vanags, Dr.habil.med. Ināra Logina ; literārā redaktore Daina Freimantāle ; maketētājs Pēteris Gricenko ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; priekšvārds: Dr.med.h.c. Pēteris Apinis, Dr.med.habil. Nikolajs Nikolajevs. - Rīga : Medicīnas apgāds, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 134, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Autori arī: Guna Bīlande, Dr. Armands Brants.
        ISBN 9789934573316.

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Āreleida, Kai.

   Klusais okeāns : romāns / Kai Āreleida ; no igauņu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 287 lpp. ; 21 cm. - Baltijas Asamblejas balva literatūrā 2022.

        ISBN 9789934292767.

Auziņš, Arnolds.

    Mīļotā bez pagātnes : romāns / Arnolds Auziņš. - Rīga : Jumava, 2024. - 192 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934206771.

Avotiņa, Daina.

   Melnā saulespuķe : romāns / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2024. - 272 lpp. : il. ; 21 cm.

        ISBN 9789934321368.

Bērziņa, Ruta.

   Dzīve ir ceļš : romāns / Ruta Bērziņa ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2024. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2024. - 189 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934301728.

Hepvorta, Sallija.

    Dvēseles radinieki : romāns / Sallija Hepvorta ; no angļu valodas tulkojusi Dita Katlapa ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Helios, 2024. - 280 lpp. ; 21 cm. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934918186.

Judina, Dace.

    Domgrauži : atziņas / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; maketētājs Arturs Nīmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 173, [3] lpp. ; 20 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete).

        ISBN 9789934292972.

Jungersens, Kristians.

    Tev izgaistot : romāns / Kristians Jungersens ; no dāņu valodas tulkojis Andrejs Vīksna ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - PNB Print : Silakrogs. , ©2024. - 414, [1] lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no dāņu valodas.

        ISBN 9789934292712.

Kārkliņa, Rute.

    Ellīgi skaisti noslēpumi : stāsti / Rute Kārkliņa ; redaktore Anda Ogriņa ; Lindas Valeres ilustrācijas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 124, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

       ISBN 9789934319440.

Kolbergs, Andris.

    Mendela Davidsona briljanti : triloģija / Andris Kolbergs ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 769, [2] lpp. ; 22 cm.

        Saturs: Pulkstenis ar atpakaļgaitu ; Klaunu maršs šausmu tirgū ; Sieviete melnā.

        ISBN 9789934546600.

Konelijs, Maikls.

    Atgriešanās ceļš : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2024]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2024. - 447 lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789934251146.

 

Paļčevska, Jeļena.

    Mājas : romāns / Jeļena Paļčevska ; redaktore Alīna Belhane ; tulkojusi Maira Ādmine ; māksliniece Svetlana Bloom ; noformējums: Žanna Škuļeva ; dizainere: Nadežda Maslova. - [Ropažu novads] : [Jeļena Grigorjeva], 2024. - 208 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934922114.

Rīda, Teilore Dženkinsa.

     Deizija Džonsa & the Six : romāns / Teilore Dženkinsa Rīda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Martinsone ; redaktore Elīna Vanaga ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 398, [1] lpp. ; 22 cm. - Skatieties orģinālo seriālu "Prime video" -- uz vāka.
        ISBN 9789934322396.

Šova, Elsī.

     Zirnekļa tīkls : romāns / Elsī Šova ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2024. - 409 lpp. ; 21 cm. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934251108.

Zabužko, Oksana.

    Planēta vērmele / Oksana Zabužko ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārais redaktors Vilis Kasims ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto Reinis Hofmanis. - Rīga : Neptuns, 2024. - 239 lpp. ; 21 cm. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934601798.

Žuravska, Dzintra.

    Viss izmainījās vienā naktī : romāns / Dzintra Žuravska ; Ērika Tomsone: vāka dizains. - Rīga : Sol Vita, [2024]. , ©2024. - 199 [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934614149.

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья.

    Пророчество Пятой скрижали / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2024. - 318, [1] с. ; 21 cm. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171578817.

Арсеньева, Елена.

    Русская лилия / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО, 2024. - 320 с. ; 20 см. - (Русская красавица).
        ISBN 9785041957650.

Бьорк, Самюэль.

    Хитра : [роман] / Самюэль Бьорк ; перевод с норвежского Марии Назаровой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2024. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Звезды скандинавского триллера).

        ISBN 9785171492625.

Климова, Юлия.

    Сто лет без тебя : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Верю, надеюсь, люблю. Романы Ю. Климовой).

        ISBN 9785041861216.

Леонов, Николай.

    Смертельный звонок / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2024. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041901745.

Литвинова, Анна.

    Она исчезла / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2024. - 316, [1] c. ; 21 см. - (Звездный тандем российского детектива).

        ISBN 9785041960124.

Миронова, Александра.

     По имени Ветер : [роман] / Александра Миронова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785041878030.

Михайлова, Евгения.

     Жажда расплаты / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2024. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Детектив - событие).

        ISBN 9785041980115.

Полякова, Татьяна.

    Тайна всегда со мной: [роман] / Татьяна и Анна Поляковы. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с.; 21 см. - (Авантюрный детектив).

        ISBN 9785041814069.

Трауб, Маша.

    Пополам / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785041901370.

Шарапов, Валерий.

    Стажер нелегальной разведки / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2024. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Контрразведка. Романы о секретной войне СССР).

        ISBN 9785041902483.

Юнина, Наталья.

    Эксперимент : [роман] / Наталья Юнина. - Москва : АСТ, 2024. - 383 с. ; 21 см. - (Твоя любовь).

        ISBN 9785171607463.