Nozaru literatūra

 


Alī, Monika.
    Mana bērna attīstības ceļš / Monika Alī ; no vācu valodas tulkojušas Līga Barone-Tamoviča, Klaudija Hēla, Dagnija Ozoliņa. - Rīga : Jumava, 2009. - 93, [2] lpp., [16] lpp. iel. - Bbibliogr.: 87.-[92.] lpp. - Oriģ. nos.: Mein Kind im ersten Lebensjahr.
        ISBN 978-9984-386-93-5.

 

Bahs, Edvards.
    Veselība pašu rokās : par slimību patiesajiem cēloņiem un ārstēšanu / Edvards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Laura Tidriķe. - [Rīga] : Ziedu enerģija, 2009. - 125 lpp. : portr. - Oriģ. nos.: Heal Thyself.
        ISBN 978-993-480-371-0.

 

Lielais, Jānis.
    Dziedināšana un meklēšana / Jānis Lielais. - Rīga : [b.i.], 2009. - 332, [1] lpp. : il., faks. - Ietver. bibliogr.: 326.-328. lpp.
        ISBN 978-9984-397-96-2.

 

Likumu grāmata / sastād. Ilze Korņeva. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2009. - 69, [1] lpp. : il. - Žurnālu "Praktiskais Latvietis" un "AGRO tops" pielikums.
        ISBN 978-9984-8275-1-3.

 

Puisāns, Tadeušs.
    Vēstures mozaīka / T. Puisāns. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 392 lpp. - 7. - 9.
        ISBN 9984-539-04-0.

 

Rožkalne, Regīna.
    Gremošanas orgānu slimību profilakse / Regīna Rožkalne ; māksl. Normunds Pucis. - Rīga : Pētergailis, 2005. - 210 lpp. : il. - (Ceļš uz atveseļošanos). - Bibliogr.: 190.lpp.
        ISBN 9984-331-19-9.

 

Rakstnieks Jānis Sārts / sastādījis Pēteris Liepiņš. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 269 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogr.: 213.-214. lpp. - Grāmatā ietverti Jāņa Sārta izsūtījumā rakstītie tēlojumi, stāsti un vēstules.
        ISBN 978-9984-291-73-4.

 

Bauere, Inguna.
    Lizete, dzejniekam lemtā : Lizetes un Kārļa Skalbes dzīvesstāsts / Inguna Bauere. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2009. - 287 lpp., [32] lpp. il. iel. - I. Baueres biogrāfiskais romāns ir darbs par L. Skalbi (1886-1972), dzejnieka K. Skalbes (1879-1945) sievu, kuru latviešu lasītāji pazīst kā skandināvu un franču literatūras tulkotāju. Romānā līdz ar Lizetes mūža gājumu tiek atklāta arī "klusākā un sirsnīgākā latviešu dzejnieka" K. Skalbes personība pretrunu plosītajā 20. gadsimtā.
        ISBN 978-9984-8274-8-3.

 

Skelets kustībā un veselība / Georgs Jankovskis u.c. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 118 lpp. : il., diagr. - Ietver bibliogr. [118. lpp.]. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 978-9984-451-27-5.

 

Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 533 lpp., [16] lpp. iel. : il., tab. - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-451-59-6.

 

Veselīgam dzīvesveidam : tauki, šķiedrvielas un ogļhidrāti / atbildīgā redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Jumava, 2006. - 124, [3] lpp. : il., tab. - (Aktīvs un vesels).
        ISBN 9984-381-31-5.

 

Vilsa, Judīte.
    Bērnu uzturs / Judīte Vilsa ; no angļu val. tulk. Ilona Brīvmane. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009 (Preses nams). - 286 lpp. : krās. il., tab. - Judītes Vilsas grāmata "Bērnu uzturs" būs noderīga ikvienai ģimenei, kurā aug bērni. Autore sniedz vērtīgas atziņas par veselīgu uzturu bērniem dažādos vecumposmos-no zīdaiņa līdz pat pusaudžu vecumam, pievēršoties arī tādām problēmām kā izvēlīgums ēšanā, liekais svars, atteikšanās no dažām uzturvielu grupām un to iespējamajiem risinājumiem. Grāmatā dotas ēdienu receptes, kas atbilst veselīga uztura piramīdām un sabalansētiem ēdienu plāniem. - Oriģ. nos.: Everyday Eating for Babies and Children.
        Saturs: No pirmā papildu uztura līdz 12 mēnešu vecumam ; Mazuļu un pirmsskolas vecuma bērnu uzturs ; Uzturs, uzsākot skolas gaitas ; Pusaudža gadi ; Bērnu veselība un uzturs no A līdz Z.
        ISBN 978-9984-232-86-7.

 

Vilunas, Jurijs.
    Dzīve bez zālēm : elsojošā elpošana sevis dziedināšanai / Jurijs Vilunas ; no kr. val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2009. - 160 lpp. : il. - Jurijs Vilunas iepazīstina ar unikālu atveseļošanās metodi — elsojošo elpošanu. Šāda elpošana spēj ārstēt daudzas “nedziedināmas” slimības bez zālēm — tikai ar dabisko atveseļošanās mehānismu palīdzību.
        ISBN 978-9984-386-44-7.

 

Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību = Framework convention for the protection of national minorities = Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств / Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts ; Eiropas Padomes Informācijas birojs. - [Rīga : Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts ; Eiropas Padomes Informācijas birojs, 2005?]. - 125 lpp. - Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
        Likums par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību -- Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību -- Komentāri par Vispārējās konvencijas nosacījumiem.

 

Your best holidays in Latgale and Aukštaitija = Ваши самые лучшие выходные в Латгалии и Аукштайтии. - Б.м. : б.и., б.г. - 200 с. : ил. + карта.

 

Балязин, Вольдемар Николаевич.
    Время больших потрясений : нашествие Наполеона, революционный период, эпоха большой литературы / В. Балязин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 255 с. - (1000 занимательных сюжетов).
        ISBN 978-5-373-02311-5.

 

Бушков, Александр Александрович.
    XX век. Загадки, версии, гипотезы : Откуда берутся деньги на революции? Русская интеллигенция - бесы во плоти?! / А. Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 253 с. - (1000 занимательных сюжетов).
        ISBN 978-5-373-03021-2.

 

Балязин, Вольдемар Николаевич.
    Последнее царствование XVIII века : время заговоров, балов, войн и больших научных открытий / В. Балязин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 255 с. - (1000 занимательных сюжетов).
        ISBN 978-5-373-02319-1.

 

Балязин, Вольдемар Николаевич.
    Рождение Великой империи : от древних князей до Екатерины Великой / В. Балязин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 255 с. - (1000 занимательных сюжетов).
        ISBN 978-5-373-02076-3.

 

Балязин, Вольдемар Николаевич.
    Семейные дела Екатерины Великой : заговоры, обручения, свадьбы / В. Балязин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 255 с. - (1000 занимательных сюжетов).
        ISBN 978-5-373-02346-7.

 

Бестано, Аурелия.
    Полная астрологическая энциклопедия : узнай, какая ты личность, по дню рождения / Аурелия Бестано ; пер. с итал. Е. Крамковой. - Москва : Астрель, 2009. - 766, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Золотой оракул). - Ориг. назв.: Conosci la tua personalità.
        ISBN 978-5-271-24422-3.

 

Биддалф, Стив.
    Воспитывать мальчишек... Как? / Стив Биддалф ; пер. с англ. И.А. Литвиновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 222, [1] с. : ил. - Ориг. назв.: Raising Boys. - На обл.: Мировой бестселлер 2008 года.
        ISBN 978-5-386-01168-0.

 

Виннер, Марина.
    Компьютер для женщин / Марина Виннер. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 255 с. : ил. - (Умные книги для умных людей).
        ISBN 978-5-699-36279-0.

 

 

 

Гальперин, Ян.
    Без маски : Майкл Джексон : последние годы жизни / Ян Гальперин ; пер. с англ. А. И. Ахмеровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 349, [2] с. ; 22 см. - (Бестселлер "New York Times" № 1). - Ориг. назв.: Unmasked. The Final Years of Michael Jackson. - Фактическая дата выхода в свет: 2009.
        ISBN 978-5-386-01842-9.

 

Данстервилль, Джейн.
    Роспись по стеклу : Базовый курс / Д. Данстервилль ; пер. с англ. Н.А. Поздняковой. - Москва : АРТ-Родник, 2008. - 126 с. : ил.
        ISBN 978-5-9794011-6-4.

 

Дудченко, Елена Тимофеевна.
    Защита декоративных деревьев и кустарников от вредителей и болезней / Е.Т. Дудченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 255 с. : ил. - (Подворье).
        ISBN 978-5-222-15199-0.

 

Ивли, Тесса.
    Дизайн интерьера : 500 креативных идей / Тесса Ивли ; пер. Елены Зайцевой. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 255 с. : цв. ил.
        ISBN 978-5-699-35051-3.

 

Кунц, Джордж Фредерик.
    Драгоценные камни в мифах и легендах / Джордж Фредерик Кунц ; пер. с англ. Л.А. Игоревского. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 315, [2] с. : ил., табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Ориг. назв.: The Curious Lore of Precious Stones.
        ISBN 978-5-9524344-5-5.

 

Низовский, Андрей Юрьевич.
    Сто великих тайн / А. Ю. Низовский, Н. Н. Непомнящий. - Москва : Вече, 2010. - 479 с. : ил. - (100 великих).
        ISBN 978-5-9533442-0-3.

 

От Рождества до Пасхи : лучшие традиции отмечания православных праздников / авт.-сост. Е. Максимова. - Москва : Эксмо, 2009. - 333, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Мир православия).
        ISBN 978-5-699-32627-3.

 

Сто великих кораблекрушений / авт.-сост. И. Муромов. - Москва : Вече, 2009. - 427 с. : ил. - (100 великих).
        ISBN 978-5-9533440-1-2.

 

Туччилло, Лиз.
    Легко ли быть одной? / Лиз Туччилло ; пер. с англ. В. С. Сергеевой. - Москва : ACT ; Полиграфиздат, 2010. - 348, [2] с., [12] с. фотог. ; 21 см. - На обл. : новая книга от сценариста легендарного сериала "Секс в большом городе"!.
        ISBN 978-5-17-061104-1. - ISBN 978-5-403-02589-8. - ISBN 978-5-421-50054-4.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andžāne-Zvirgzdiņa, Olga.
    Lugu izlase / Olga Andžāne-Zvirgzdiņa. - Rīga : Mācību grāmata, 2010. - 280 lpp. : il.
        Saturs: Tiberijs Grakhs ; Zemgaļi ; Imanta sapnis ; Vija un Linards ; Nezināmais kareivis.
        ISBN 978-9984-18-064-9.

 

Asare, Maira.
    Ceļš uz Tūju / Maira Asare. - [Rīga] : Jumava, [2009]. - 53, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-387-30-7.

 

Begševa, Lūize.
    Zelta putekļi / Lūize Begšeiva ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2008. - 427, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Glitz.
        ISBN 978-9984-354-67-5.

 

Cik grūti tagad zagt : jautrāko anekdošu izlase / apkopojis Andris Tiļļa ; mākslinieks Gatis Šļūka. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2010. - 159 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8275-5-1.

 

Frenča, Nikija.
    Zaudēt tevi / Nikija Frenča ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010]. - 212 lpp. - Oriģ. nos.: Losing you.
        ISBN 978-993-400-814-6.

 

Fridrihsons, Kurts.
    Mala : tā rakstīja Fridrihsons : [vēstules, piezīmes, skices, gleznas] / Kurts Fridrihsons, Gundega Repše ; māksl.: Jānis Spalviņš, Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 268, [3] lpp., [16] lp. il.
        ISBN 978-9984-8472-5-2.

 

Greivsa, Džeina.
    Kāzas Vegasā / Džeina Greivsa ; no angļu valodas tulkojusi Solvita Zemīte. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 409, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Tall tales and wedding veils.
        ISBN 978-9984-355-01-6.

 

Jansone, Ilze.
    Insomnia / Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 205, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8473-0-6.

 

Kūlis, Ēriks.
    Viesu nama romāns / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 231, [1] lpp.
        ISBN 978-993-400-906-8.

 

Mosterte, Nataša.
    Sargātāja / Nataša Mosterte ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 317, [2] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: Keeper.
        ISBN 978-9984-8473-1-3.

 

Neibarts, Aivars.
    Taureņkaraļvalstība / Dzejtaurenis Aivars (Aivars Neibarts) ; māksliniece Inga Ģibiete. - [Rīga] : Neputns, [2009]. - [47] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8075-5-3.

 

Redings, Mario.
    Nostradama pareģojumi / Mario Redings ; no angl. val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 384 lpp. - Oriģ. nos.: The Nostradamus prophecies.
        ISBN 978-9984-354-93-4.

 

Rīzs, Džeimss.
    Drakulas dosjē / Džeimss Rīzs ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, [2009]. - 362 [3] lpp. - Oriģ. nos.: Dracula dossier.
        ISBN 978-9984-8472-3-8.

 

Skalbergs, Atis.
    Kapteiņa gars : publicistika un stāsti / Atis Skalbergs. - Rīga : Timermanis & Vējiņš, 2010. - 327 lpp. : fotogr.
        ISBN 978-993-481-090-9.

 

Skujiņš, Zigmunds.
    Raksti / Zigmunds Skujiņš. - Rīga : Mansards, 2010. - 535, [1] lpp. : il., portr.
        9. sēj. Patiesību karnevāls.
        Siržu zagļa uznāciens : [romāns]; Stāsti: Maiga gaisma caur aizvērtiem plakstiem ; No kādas dzīves ; Salto ar maisu uz galvas ; Atriebība ; Paredzēšanas ; Mēness bezgaisa tuksnešos -- Paralēlās biogrāfijas u.c.
        ISBN 978-9984-8125-7-1. - ISBN 9984-98121-5.

 

Virza, Edvarts.
    Raksti / Edvarts Virza ; sast., priekšv., koment. Anda Kubuliņa. - Rīga : Zinātne, 2009. - 509, [1] lpp. : il., ģīm.
        3. sēj. Brieduma laika dzeja.
        Saturs: Laikmets un lira : dzejoļi. Poēmas: Marselīne Nevermor ; Bretaņas leģenda ; L'Esprit nouveau ; Bēgļa atgriešanās ; Jēkabs Stiprais ; Pavasara poēma ; Hercogs Jēkabs ; Karals Nameitis ; Skaidrība : dzejoļi ; Ariadne ; Dzejas māksla.
        ISBN 978-9984-8087-1-0.

 

Zariņa, Alise.
    Papjēmašē / Alise Zariņa. - [Rīga] : Neputns, 2009. - 94, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8075-6-0.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Академия поэзии : альманах 2009 / ред. В. Иванов. - Москва : Московский писатель, 2009. - 299 с.
        ISBN 978-5-88067-078-9.

 

Андрианова, Анна.
    СердцегрыZы / Анна Андрианова. - Москва : Нева ; Санкт-Петербург, 2007. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Гламур provocative! ОЛМА медиагрупп).
        ISBN 978-5-7654-4975-2.

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.
    Царственная блудница : роман / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Историю пишет любовь).
        ISBN 978-5-699-38008-4.

 

Барикко, Алессандро.
    Шелк / Алессандро Барикко ; пер. с ит. Г. Киселева. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 191 с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-9985020-7-1. - ISBN 978-5-389-00057-5.

 

Бенсон, Энн.
    Дневник черной смерти : [роман] / Энн Бенсон ; пер. с англ. Б. Жужунавы. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2010. - 571 с. : ил. - (Книга-загадка, книга-бестселлер).
        ISBN 978-5-699-39777-8.

 

Бэгшоу, Тилли.
    Интриганка 2 : продолжение романа Сидни Шелдона / Тилли Бэгшоу ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2010. - 350 с.
        ISBN 978-5-17-063410-1. - ISBN 978-5-403-03028-1.

 

Дюнан, Сара.
    Рождение Венеры : [роман] / Сара Дюнан ; пер. с англ. Т. Азаркович. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 479 с. - (Винтаж).
        ISBN 978-5-699-39817-1.

 

Линдквист, Йон Айвиде.
    Впусти меня / Йон Айвиде Линдквист ; пер. со швед. Н. Банке. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 510 с.
        ISBN 978-5-9985044-5-7.

 

Мид, Райчел.
    Академия вампиров : пер. с англ. / Райчел Мид. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 543 с.
        Книга 3. Поцелуй тьмы.
        ISBN 978-5-699-39444-9.

 

Планета поэтов -3 : [сборник стихов поэтов из 24-х стран] / ред. Владимира Юденко. - Рига : МАПП, 2007. - 456 с.
        ISBN 978-9984-99430-7.

 

Робертс, Нора.
    Прилив : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Rising tides.
        ISBN 978-5-699-37719-0.

 

Робертс, Нора.
    Удержать мечту : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Э. Гришиной. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 414 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Holdihg the dream.
        ISBN 978-5-699-34378-2.

 

7 777 афоризмов на все случаи жизни и по любому поводу / сост. И. В. Булгаковой. - Ростов-на-Дону : Владис, 2010. - 767 с. ; 17 см.
        ISBN 978-5-9567091-6-0.

 

Сойер, Шерил.
    Любовница. Леди и дезертир : [роман] / Шерил Сойер ; пер. с англ. С. Д. Тузовой. - Москва : Мир книги, 2007. - 271 с.
        ISBN 978-5-486-01674-5.

 

Стайн, Роберт Лоуренс.
    Разбитые сердца ; Двойное свидание ; Сводные сестры - 2 ; Предательство : [повести] / Р. Л. Стайн ; пер. с англ. М. Лукашиной, К. Крутских. - Москва : Астрель ; АСТ ; Полиграфиздат, 2009]. - 533, [1] с. ; 21 см. - На обл. : Страх.
        ISBN 978-5-17-062583-3. - ISBN 978-5-271-25813-8. - ISBN 978-5-421-50030-8.

 

Станкова, Мария.
    Лекарство от зла : [роман] / Мария Станкова. - Москва : Астрель ; АСТ ; Олимп, 2008. - 285, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-7390-2209-7. - ISBN 978-5-271-21326-7. - ISBN 978-5-17-054589-6.

 

Трашков, Акинф.
    Западня : роман ; Стихотворения / Анкиф Трашков. - Резекне : [б.и.], 2008. - 102 с.

 

Френч, Джудит Е.
    Мой нежный варвар : роман / Джудит Е. Френч ; пер. с англ. Л. М. Кашубы. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2007. - 350 с. - Ориг.назв.: The Barbarian.
        ISBN 978-966-343-187-1. - ISBN 978-5-9910030-5-6.

 

Хафф, Таня.
    След крови / Таня Хафф ; пер. М. Пазиной. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 427, [1] с. - (Vampires. Легенды о бессмертных).
        ISBN 978-5-699-38936-0.

 

Хейли, Артур.
    Вечерние новости : роман / Артур Хейли ; пер. с англ. Н. Изосимовой, Т. Кудрявцевой. - Москва : АСТ, 2008. - 699 с. - (The International Bestseller).
        ISBN 978-5-17-050715-3. - ISBN 978-5-9713843-4-2.

 

Эриан, Алисия.
    Как на ладони / Алисия Эриан ; пер. с англ. Александры Головиной. - Москва : Иностранка, 2009. - 461, [1] с. ; 21 см. - (Серебро). - Ориг. назв.: Towelhead.
        ISBN 978-5-389-00346-0.