Nozaru literatūra

 

Berķis, Aivars.  

     Saplāksnis : no sarkofāga līdz tankkuģim / Aivars Berķis, Andris Ziemelis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 375, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934203152.

 

Dūhiga, Hollija.  

     Izprast un palīdzēt : UDHS, depresija, trauksme, OKT / Holloija Dūhiga ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; māksliniece Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - Rīga : PNB Print. , ©2023. - 119, [1] lpp. ; 24 cm.
        Saturs: Par UDHS ; Par depresiju ; Par trauksmi ; Par OKT.
        ISBN 9789934316678.

 

Džonsone, Ebija.  

     Neplānoti / Ebija Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Ceļmillere ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants Andris Ševels. - [Rīga] : KALA Raksti, 2021. , ©2021. - 283, [3] lpp. ; 24 cm. - (Mieram tuvu grāmata). - Vāka noformējumam izmantota mākslinieces Elitas Patmalnieces glezna "Skatiens".
        ISBN 9789984871912.

 

Hānbergs, Ēriks.  

     Bērzs : "Latvijas finiera" Bērzu programma / Ēriks Hānbergs ; konsultants un līdzdarbinieks Agris Meilerts ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; portreti, gleznas: Andrejs Ģērmanis. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 215, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Dzejas autori: Daina Avotiņa, Marta Bārbale, Leons Briedis, Lija Brīdaka, Valija Brutāne, Māra Cielēna, Skaidrīte Kaldupe, Velga Krile, Aleksandrs Pelēcis, Jānis Peters, Jānis Rokpelnis, Bruno Saulītis, Arvīds Skalbe, Laimonis Vāczemnieks, Kārlis Vērdiņš, Māra Zālīte, Imants Ziedonis.
        ISBN 9789934202865.

 

Hejlskovs-Elvēns, Bū.  

     Rīkojies! Izvērtē! Maini! : mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes / Bū Hejlskovs-Elvēns, Anna Šēlunda ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Meija ; zinātniskās konsultantes: Dace Visnola, Ilze Lielpētere ; literārā redaktore Dace Romanovska ; grafiskais un mākslinieciskais noformējums: Liega Krūklīte, Airi Iliste, Maria Svedberga, Jānis Pavlovskis ; atbildīgie par izdevumu: Liāna Velka, Ivars Velks. - [Rīga] : Velku biedrība, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 245 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 227.-239. lpp. un rādītājs. - Tulkots no zviedru valodas.
        ISBN 9789934827822.

 

Hohnena, Betina.  

     Apbrīnojamās pusaudža smadzenes : viss, kas jāzina, lai atraisītu pusaudža spējas / Betina Hohnena, Džeina Gilmora, Tara Mērfija ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Streips ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2023. - 359 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Ieteicamās literatūras saraksts 344.-359. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934206436.

 

Kā nosargāt savu bērnu : vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv" grāmata par bērnu drošību / galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildziņa ; autori: Gunita Krilova, Sigita Āboltiņa, Inga Akmentiņa-Smildziņa ; dizains un ilustrācijas: Līva Saule ; literārā redaktore Gunita Arnava. - Rīga : Izdevniecība Mammām un tētiem, 2023. - [Rīga] : Poligrāfijas grupa Mūkusala. - 114, [2] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm.

 

Laumanis, Ernests.  

     Vēstules meitai no lēģera Mordovijā / Ernests Laumanis ; Ilutas Koidu mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Brigita Ližbovska, teksts ; Dr.hist. Juris Ciganovs, ievads. - Rīga : Jumava, [2022]. , ©2022. - 277, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934205644.

 

Saulitis, Jānis.  

     Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata. / Jānis Saulītis, Aleksandrs Grigorjevs, Jānis Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 255 lpp. ; 24 cm.
        2. grāmata. Darba vides riska faktoru novērtēšana, darba aizsardzības sistēmas vadība.
        ISBN 9789934316067.

 

Vanems Imanta.  

     Ceļa zīmes : praktiskā ezoterika / Vanems Imanta ; teksta redaktore Rita Elstiņa ; ilustrācijas: Eva Strautkalne ; vāka ilustrācija: Emily Balivet. - [Mārupes novads] : [Imants Dzelme], 2023. - [Jelgava] : Jelgava tipogrāfija. - 249 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 248.-249. lpp.
        ISBN 9789934238062.

 

Vilumsone, Monta.  

     Becoming a Human Again : the path of least resistance / Monta Vilumsone. - [Siguldas novads] : [Monta Viļumsone], 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 154 lpp. : portrets ; 20 cm.
        ISBN 9789934233364.

 

Инфантьев, Борис.  

     Русско-латышские литературные связи = Krievu-latviešu literārie sakari / Борис Инфантьев ; составитель Иван-Янис Михайлов. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2022. - 631, [1] с. : портр. ; 22 см. - Публикации Бортса Инфантьева: с. 617-631. . - Personu rādītājs (paralēli latviešu un krievu valodās): 606.-612. lpp. . - Библиография в подстрочных примечаниях.
        ISBN 9789934611049.

 

Кузина, Светлана.  

     Психология влияния и обмана : инструкция для манипулятора / Светлана Кузина. - Москва : АСТ, 2023. - 351 с. ; 21 см.
        ISBN 9785171553272. . - ISBN 9785171117351.

 

Кулик, Анна.  

     Портрет психопата : профайлер о серийных убийцах / Анна Кулик. - Москва : Эксмо, 2022. , ©2022. - 383 с. ; 21 см.
        ISBN 9785041545246.

 

Пилдеговичс, Петерис.  

     Мой китайский дневник / Петерис Пилдеговичс ; перевод с латышского: Елена Пилдеговича ; литературный редактор Татьяна Барышникова ; автор дизайна обложки Байба Лаздиня. - Рига : Академическое издательство ЛУ, 2021. , ©2021. - 445 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē.
        ISBN 9789934186882.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dagneja.  

     Ups, kūki i mes / Dagneja ; redaktore Vija Laganovska ; muokslineica Dana Vasiļjeva ; makets Dagnija Dudarjonoka i Dana Vasiļjeva. - [Līksna, Augšdaugavas novads] : Latgalīšu kulturys kusteiba "Volūda", 2023. , ©2023. - 88 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934907180.

 

Galbraits, Roberts.  

     Piķamelnā sirds : romāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 958, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks / Roberts Galbraits ; [6]).
        ISBN 9789934315695.

 

Hana, Dženija.  

     Vienmēr un mūžīgi / Dženija Hana ; no angļu valodas tulkojusi Krista Betija Samauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 333, [1] lpp. ; 21 cm. - Tagad arī NETFLIX filma -- uz vāka. . - Bestsellera 3. grāmata.
        [3.]daļa.
        ISBN 9789934315343.

 

Hovhannisjans, Anatolijs.  

     Dzejoļi / Anatolijs Hovhannisjans ; tulkojums latviešu valodā: Janīna Dukule ; redaktors Aleksandrs Geronjans. - Rīga : [izdevējs nav zināms], 2023. - [Rīga] : Zelta Rudens. - 60 lpp. : portrets ; 21 cm. - (Laikraksta "Ararat" bibliotēka). - Tulkots no armēņu valodas.

 

Kairiša, Elga.  

     Sveši vēji nāca / Elga Kairiša ; redaktore Iveta Reinsone ; makets: Renārs Reinis Veldre ; vāka dizains: Agnese Piļāne. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 383, [1] lpp. ; 22 cm.
        Instinkti ; Mācība ; Atvars ; Čigāns ; Vecais gredzens ; Slepenā misija ; Zem vilka saules dzimušie ; Vietas gars ; Ne gala, ne malas ; Tā tiešām ir! ; Par mašīnām ; Rulete ; Dziednieks ; Tiešām? ; Zjomītis ; Kāda sagadīšanās ; Slazds vai tīkls? ; Baltais jasmīna zars ; Liktenis ; Kur vēl raibāk ; Nadīna ; Kā es braucu kandžu pirkt ; Mājas ; Kā tik tam cilvēkam neiet ; Mums viss ir labi? ; Pamatinstinkts ; Kā vācieši dzērāju ārstēja ; Krokodilu Dandijs un citi ; Meklētāji ; Pasaka pieaugušajiem - sirds zelta atslēdziņa ; Purva bridēji ; Visiem viena tēvu zeme ; Kaimiņu būšana ; Svešā burtnīca ; Savādāk ne var ; Gulbji ; Dzelžaina loģika ; Sargāsim spārnus ; Reiz bija ; Par mums pašiem ; Ne tie maisi.
        ISBN 9789934301179.

 

Kopštāla, Dagmāra.  

     Dienasgrāmata 1917-1923 / Dagmāra Kopštāla ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskā redaktore Barba Ekmane ; literārais redaktors Andris Dzenis ; priekšvārds: Ojārs Spārītis ; grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2020. , ©2020. - 205, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Vācu oriģināla ("Tagebuch der Dagmar Kopfstahl") rokraksta atšifrējums: Dītmars un Kristiana Hinci (Dietmar und Christiane Hinz).
        ISBN 9789934204296.

 

Krekle, Maija.  

     rudens šogad būs agrs : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 7 (289). - Bibliogrāfija: [234.] lpp. - Konkursa "Vakara romāns" romānu laureāts, 2023. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934292064.
        ISBN 9789934292057.

 

Moja, Džodžo.  

     Meitene, kuru tu atstāji / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 431, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934316821.

 

Nemiera, Linda.  

     Svēto laiks : romāns / Linda Nemiera ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 270, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934318191.

 

Tan laikmeta dzejas izlase / no ķīniešu valodas atdzejojis Pēteris Pildegovičs ; recenzente Māra Cielēna ; literārās redaktores: Guna Kalniņa, Ruta Puriņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. , ©2022. - 287 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Ilustrācijām izmantoti Marijas Jurso akvareļi.
        ISBN 9789934188534.

 

Torre, A.R.  

     Baltie meli / A.R. Toore ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 320 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934291852.

 

Upīte, Ilze.  

     Fortūnas domino : romāns / Ilze Upīte ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/6 (288). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291937.
        ISBN 9789934291968.

 

Vincents, Bruno.  

     Aiztaupiet to mums! : Harodija ar Bruno Vincentu / [ilustrācijas]: Emanuel Santos ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Rafodija ; maketētāja Ilze Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934319396.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Дворецкая, Елизавета.  

     Огненный волк / Елизавета Дворецкая. - Москва : Эксмо, 2022. - 588, [2] с. ; 22 см. - (Славянское фэнтези). (Князья леса ; 1).
        ISBN 9785041693909.

 

Дуглас, Пенелопа.  

     Панк 57 : роман / Пенелопа Дуглас ; перевод с английского Е. Вительс. - Москва : АСТ, 2023. - 414, [1] с. ; 21 cm. - (Ночь дьявола Пенелопы Дуглас).
        ISBN 9785171556747.

 

Корриган, Ава.  

     Судьба. Сага Винкс. Путь феи : перевод с английского / Ава Корриган. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Netflix. Оригинальный сериал).
        ISBN 9785171351946.

 

Миронова, Александра.  

     Дважды в одну реку : [роман] / Александра Миронова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Вслед за мечтой).
        ISBN 9785041820343.

 

О'Фаррелл, Мэгги.  

     Портрет Лукреции : трагическая история Медичи : роман : перевод с английского / Мэгги О'Фаррелл. - Москва : Inspiria ; Эксмо, 2023. - 347, [2] с. ; 21 cм.
        ISBN 9785041768607.

 

Сухов, Евгений.  

     Тайный узел / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Тревожная весна 45-го).
        ISBN 9785041728168.

 

Те Нэм Джу.  

     Госпожа Ким Чжи Ен, рожденная в 1982 году : [роман : перевод с английского] / Те Нэм Джу. - Москва : Эксмо, 2020. - 189, [1] с. ; 20 см. - (Global books. Книги без границ).
        ISBN 9785041079192.

 

Тоцка, Тала.  

     Бесконтрактная любовь / Тала Тоцка. - Москва : АСТ, 2023. , ©2023. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Только любовь).
        ISBN 9785171547929.

 

Херберт, Дебби.  

     Не лги мне : роман : перевод с английского / Дебби Херберт. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 317, [1]с. ; 21 см. - (Tok. Мировой бестселлер).
        ISBN 9785041687403.

 

Шеперд, Кэтрин.  

     Хранитель : роман / Кэтрин Шеперд ; перевод с немецкого Р. Прокурова. - Москва : Inspiria ; Эксмо, 2023. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Иностранный детектив). (Tok. Национальный бестселлер. Германия).
        ISBN 9785041755546.

 

Līdzīgi raksti