Nozaru literatūra

 

Ābeltiņa, Marija.
    Profesionālā izdegšana : pamanīt un novērst izdegšanu, atgūt darba efektivitāti un dzīvesprieku / Marija Ābeltiņa ; vāka, dizaina un ilustrāciju autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 258, [3] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.
        ISBN 9789934316807.

 

Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis / sakārtotāji: Ēriks Hānbergs un Ziedoņa muzejs ; redaktore Gundega Blumberga ; ilustrācijas Vilipsons ; dizains un makets Anete Krūmiņa. - [Rīga] : Imanta Ziedoņa fonds "Viegli", 2023. - 247 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934913129.

 

Cimdiņa, Ausma.
    Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss : monogrāfija / Ausma Cimdiņa ; recenzentes: Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone, Dr.hum. Regīna Kvašīte ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu valoda), Antra Legzdiņa (angļu valoda) ; Modra Brasliņa vāka dizains ; maketētājs Oskars Stalidzāns. - Rīga : Zinātne, 2023. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2023. - 223 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 195.-209. lpp. un personu rādītājs: 210.-[217.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Uz vāka Māra Bišofa zīmējums. . - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934599460.

 

Daudziņa, Zane.
    Runā droši : pārliecinoša uzstāšanās jebkuras publikas priekšā / Zane Daudziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 79, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934316272.

 

Foslīna, Liza.
    Pilna sirds : kā justies labi, kad nav labi / Liza Foslīna & Mollija Vesta Dafija ; Lizas Foslīnas ilustrācijas ; tulkojums latviešu valodā: Jana Gavare ; izdevuma redaktores: Anda Kalniņa-Stūrīte, Jana Strogonova. - [Rīga] : Growing, [2022]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2022. - 259 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [233.]-249. lpp. un rādītājs: [251.]-259. lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934914508.

 

Kaģis, Viesturs.
    Lūzuma punkts : kā cīnīties ar stresu un tā radītajām sekām, kā uzvarēt veģetatīvo distoniju un pārvarēt depresiju, kā justies veselam un būt labākajai sevis versijai / Viesturs Kaģis ; redaktore Māra Rūmniece ; mākslinieks Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, 2023. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 145, [4] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934914928.

 

Kraģis, Indars.
    Šis ir mākslas darbs : mākslinieciskā radīšana, uztvere un komunikācija : mācību līdzeklis / Indars Kraģis. - Rīga : Turība, 2023. , ©2023. - 216 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 211.-216. lpp. . - Iekļauto reprodukciju nosaukumi (angļu valodā): 209.-210. lpp. - Ziņas par autoru uz 4. vāka.
        ISBN 9789934543388.

 

Randela, Katrīna.
    Kāpēc bērnu grāmatas jālasa arī tad, kad esam tik veci un gudri / Katrīna Randela ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Inga Karlsberga ; mākslinieciskais noformējums Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes Apgāds, 2023. - 47, [1] lpp. ; 17 cm. - Personu saraksts: 44.-48. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789984239484.

 

Rats, Toms.
    Laimīgs katru dienu : ēd, kusties un atpūties jeb 90 soļi ceļā uz veselīgu dzīvesveidu / Toms Rats ; redaktors Valdis Zoldners ; literārā redaktore Ilze Kļepikova ; no angļu valodas tulkojis Miķelis Kaldurs. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2020 ]. - [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2020]. - [Viļņa] : Balto print. - 126, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - (Sveicamgrāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un nodaļu beigās. - "Attīstībai, izaugsmei, motivācijai"--Uz vāka. . - Grāmatas noformējumā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi.
        ISBN 9789934893209.

 

1991. Liktenīgais gads : hronoloģija / teksti no "Latvijas Mediji" arhīva- Artis Ērglis, Jūlija Dibovska, Juris Lorencs, Didzis Sedlenieks, Viesturs Sprūde u.c. ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; māksliniece Aija Andžāne ; projekta vadītāja Jūlija Dibovska ; hronoloģijas satādītājs Artis Ērglis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2023. - 286, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934291753.

 

Аромштам, Марина.
    Читающий ребенок : о детях и чтении / Марина Аромштам. - Москва : Росмэн, 2023. - 156, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Книги для родителей).
        ISBN 9785353103066.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Blaumanis, Rūdolfs.
    Darbu izlase : proza, dzeja, dramaturģija, raksti par personībām / Rūdolfs Blaumanis ; Līvijas Volkovas sastādījums, komentāri, apceres un ievads; redaktore Ieva Jansone ; vāka dizains: Māris Sīmansons ; iekšlapu dizains: Māris Garjānis. - Rīga : Zinātne, 2023. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2023. - 552 lpp. : faksimili, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Personu rādītājs: 544.-552. lpp. . - Uz vāka nosaukums ar mazo burtu.
        PROZA. Raudupiete ; Sapnis ; Baltais ; Burtnieks ; Smiltainē ; Romeo un Jūlija ; Salna pavasarī ; Andriksons ; Lizete ; Pie aizbiruša avota ; Tev, kas tu saitēs! (Kārlam Š.) ; Kārlis Skalbe ; Tur, kur neviens nav bijis ; Mana bēgšana ; Uz miroņu svētkiem. HUMORISTISKĀ UN SATĪRISKĀ PROZA. Paradīzē ; Latviešu teātrī ; Vai un kā latvietis var izsargāties no dzejošanas? ; Kas tas? ; Filozofiska saruna ; Undupa četrjūgs ; Madām Birķ un Madām Eiķ, I un V ; Vecais cenzors ; Savāda vēstule ; Vienškiles "Sv. Sorokovkas" ordeņa meistara vispaslepenākās domas ; Īsa pamācība mīlēšanā ; Taužu tēva pārskatīšanās ; Izpušierēta laime ; Jocīgi kapu uzraksti. DRAMATURĢIJA. Pazudušais dēls ; No saldenās pudeles ; Pēc pirmā mītiņa ; Sestdienas vakars.
        ISBN 9789934599408.

 

Darels, Džeralds.
    Mana ģimene un citi zvēri : romāns / Džeralds Darels ; no angļu valodas tulkojusi Helma Lapiņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīga redaktore Agnese Strazdiņa ; pēcvārds: Linda Kusiņa-Šulce ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 365, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934291739.

 

Daudziņa, Zane.
    Mans kara gads / Zane Daudziņa ; autores vāka zīmējums ; zīmējumu un priekšvārda autors Vilis Daudziņš ; grāmatas un vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934317194.

 

Nats o Dāgs, Niklass.
    1795 : kriminālromāns / Niklass Nats o Dāgs ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 463, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934316364.

 

Rauds, Reins.
    Saulesraksts : romāns / Reins Rauds ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 413, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984239521.

 

Rīda, Teilore Dženkinsa.
    Evelīnas Hugo septiņi vīri / Teilore Dženkinsa Rīda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Martinsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - 463, [1] lpp. ; 22 cm. - (New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934316869.

 

Rīsa, Džoana.
    Īstās laimes noslēpums : romāns / Džoana Rīsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] ; PNB Print. , ©2023. - 505, [2] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250842.

 

Upīte, Ilze.
    Sirdis puspievērtas / Ilze Upīte ; projekta vadītāja Bārbala Simsone ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 314, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934316012.

 

Ziedonis, Imants.
    Motocikls / Imants Ziedonis ; vāks un dizains: Aigars Truhins ; priekšvārds: Rimants Ziedonis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 102, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmata sagatavota pēc 1965. gada izdevuma.
        ISBN 9789934316616.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья.
    Возмездие леди Гамлет : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2023. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171537067.

 

Алюшина, Татьяна.
    Жизнь на общем языке : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2023. - 349, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041805494.

 

Донцова, Дарья.
    Ананас на елке : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2023. - 315 с. ; 21 см. - (Иронический детектив.). (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785041803858.

 

Кретова, Евгения.
    В ритме страха : роман / Евгения Кретова. - Москва : АСТ, 2023. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Романтический детектив).
        ISBN 9785171543907.

 

Кросс, Джорджина.
    Требуется няня : роман : перевод с английского / Джорджина Кросс. - Москва : АСТ, 2023. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Детектив: новый уровень). (Психологический триллер).
        ISBN 9785171455156.

 

Леонов, Николай.
    Ледяной палач / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2023. - 379, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041802769.

 

Тронина, Татьяна.
    Невеста холодного моря : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).
        ISBN 9785041766825.

 

Хармон, Эми.
    Меняя лица / Эми Хармон ; перевод с английского Алины Яковенко. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2023. - 382, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер).
        ISBN 9785001153610.

 

Līdzīgi raksti