Nozaru literatūra

Bruņinieks, Haralds.
    Nāvi mānot : Sēlijas - Aknīstes, Biržu, Elkšņu, Gārsenes, Saukas, Susējas un Viesītes pagasta nacionālie partizāni, 1944.-1952. gads / Haralds Bruņinieks ; māksliniece Aija Andžāne ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; literārie redaktori: Renāte Kārkliņa, Oskars Lapsiņš, Juta Valdmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 543, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs nodaļu beigās un 487.-527. lpp. . - Bibliogrāfija: 529.-538. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Personu rādītājs: 539.-[544.] lpp.
        ISBN 9789934291258.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

--- Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Viss par robotiem / teksts Andrea Erne ; ilustrācijas: Markus Humbahs ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. - Rīga : Madris, [2023]. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789984313412. . - ISBN 9789984313413.

 

--- Pusaudžiem latviešu valodā

 

Bogdanova, Diana.
    Mana ome un vareņiki : par manu vecmāmiņu, ukraiņu virtuvi un to, kā es nekļuvu par pavāri / Diana Bogdanova ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 118, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934314490.

 

Sedlenieks, Didzis.
    X Ralphi Indrae : neparastā ekspedīcija / Didzis Sedlenieks ; [mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktors Aldis Vēvers]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 204, [3] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934052118.

 

--- Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Debesis visur vienādas : stāsti / Daina Avotiņa ; vāka autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093036.

 

Balode, Ilona.
    Ielu muzikantu piezīmes / Ilona Balode ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 1519, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934095177.

 

Bauere, Inguna.
    Māsa Magda / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 430, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934313578.

 

Bondū, Anna Lora.
    Padejosim? : romāns e-pasta vēstulēs / Anna Lora Bondū, Žans Klods Murlevā ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 250, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934065606.

 

Gaile, Inga.
    Jaukumiņš : [romāns] / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; Elīnas Brasliņas ilustrācijas un dizains ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 261, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595806.

 

Judina, Dace.
    Sešas pēdas : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 352 lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 18. grāmata).
        ISBN 9789934291777.

 

Kalna, Ziedīte.
    Es arī tur biju : romāns / Ziedīte Kalna. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2023. - Rasmaņi : SIA "Drukātava", 2023. - 215, [1] lpp.
        ISBN 9789934300943.

 

Kvinna, Džūlija.
    Mīlas dēka ar Bridžertonu : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 398, [1] lpp. ; 22 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 4. grāmata). - Tulkots no angļu valodas. - "Mīlas dēka ar Bridžertonu" ir ceturtā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934315121.

 

Lācītis, Vilis.
  Oxforda ar skatu uz Universitāti / Vilis Lācītis ; redaktors Kaspars Zalāns ; Ilvas Kalnbērzas vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 186, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595790.

 

Liksoma, Roza.
    Kādreiz pāries... : [fabulas] / Roza Liksoma ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 157, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Väliaikainen.
        ISBN 9789934063589.

 

Puertolā, Romēns.
    Meitenīte, kas norija mākoni Eifeļa torņa lielumā / Romēns Puertolā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 221, [2] lpp. - Oriģ. nos.: La petite fille qui avait avale un nuage grand comme la tour Eifel.
        ISBN 9789934061042.

 

Zētālers, Roberts.
   Viss mūžs / Roberts Zētālers ; no vācu val. tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC,   2017. - 111, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ein ganzes Leben.
        ISBN 9789934057618.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pusaudžiem krievu valodā

 

Кинни, Джеф.
    Роули Джефферсон : oчень милые страшилки / Джефф Кинни ; перевод с английского Ю. Карпухиной. - Москва : АСТ, 2023. - 222, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Дневник слабака). (Дневник Роули, лучшего друга слабака). - 5.-6.
        ISBN 9785171447182.

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Пелагия и черный монах : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2022. - 413 c. : ил. ; 17 см. - (Провинцiальный детективъ ; Книга 2). - Вторая книга трилогии "Провинцiальный детективъ". . - Продолжение романа "Пелагия и белый бульдог".
        ISBN 9785171061661.

 

Алюшина, Татьяна.
    Дом, где исполняются мечты : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2022. - 346, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041657628.

 

Веллер, Михаил.
    Не бойся завтра / Михаил Веллер. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 17 см. - (Книги Михаила Веллера).
        ISBN 9785171174934.

 

Грей, Лиза.
       Без следа : [роман] / Лайза Грей ; перевод с английского Н. Крякиной. - Москва : АСТ, 2021. - 315, [3] c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171274658.

 

Степанова, Татьяна.
    Яд-шоколад : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 346, [1] с. ; 20 см. - (По следам громких дел).
        ISBN 9785041185466.

 

Улицкая, Людмила.
    Бумажный театр : непроза / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 538, [1] с. ; 21 см. - (Улицкая: новые истории). (Новая книга).
        ISBN 9785171326159.

 

Устинова, Татьяна.
    Оплаченный диагноз : роман / Татьяна Устинова ; Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] c. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041572501.