Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Dirgēla, Toms.
    Pazudušās slotas lieta / Toms Dirgēla ; ilustrācijas: Rīts Daukants ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marija Bebre ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 190, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Doms un Toms / Toms Dirgēla ; [1]). - X.
        ISBN 9789934310621.

 

Sigsgors, Jens.
    Palle viens pats pasaulē / Jens Sigsgors ; no dāņu valodas tulkojusi Elija Kliene ; mākslinieks Arne Ungermanis ; redaktore Dace Rudzīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 47 lpp. : il. - IX.
        ISBN 9789934067822.

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Torns, Džeks.
     Harijs Poters un Nolādētais bērns : luga : pirmā un otrā daļa / pēc Dž.K. Roulingas, Džona Tifanija un Džeka Torna oriģinālstāsta motīviem Džeka Torna luga ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 355, [1] lpp. : ģenealoģiska tabula ; 24 cm. - 5.-6.
        1.-2. daļa.
        ISBN 9789934311758.

 

Minecraft : vairāk nekā 20 aizraujošu projektu / sarakstījis Thomas McBrien ; ilustrācijas: Ryan Marsh ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. - Rīga : Story House Egmont, [2022]. - Itālija. , ©2022. - 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Minecraft). - 5.-6. - Tulkots no angļu valodas.
        . Miniatūrās būves.
        ISBN 9789934271083.

 

Verns, Žils.
    Kapteiņa Granta bērni : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Ēvalds Juhņēvičs ; Eduāra Riū ilustrācijas ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Lolija Soma. - [2. izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 702, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - (Lasītprieks! , 14073730). - 7.-9. - Sagatavots pēc 1970. gada izdevuma.
        ISBN 9789984370903.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Aizsila, Ilze.
    Solis līdz altārim : [romāns] / Ilze Aizsila ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 364, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934310669.\

 

Devero, Džūda.
    Attaisnotā slepkavība : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 409 lpp. ; 21 cm. - "The New York Times Bestsellers"--Uz vāka.
        ISBN 9789984359663.

 

Devero, Džūda.
    Skūpstu ezers : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 393 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: The New York Times Bestsellers.
        ISBN 9789984359823.

 

Freimane, Gunita.
    Tur, niedrēs, čukst rīts : romāns / Gunita Freimane ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizaina autore Agnese Piļāne. - Rīga : Ezzerrozes grāmatas, 2022. - 246 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934300370.

 

Judina, Dace.
    Kas lēni nāk... : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 356, [3] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 16. grāmata). - Uz vāka: Nedrīkst būt tā, ka vienam ir labi, bet pārējie cieš.
        ISBN 9789934290770.

 

Korija, Džeina.
    Asinsmāsas : [romāns] / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 443 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Blood sisters.
        ISBN 9789984358826.

 

Makkreita, Kimberlija.
    Veiksmīga laulība : romāns / Kimberlija Makkreita ; no angļu valoda tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 479 lpp. ; 21 cm. - Nosaukums rakstīts ar mazo sākuma burtu.
        ISBN 9789984359939.

 

Pārksa, Adele.
    Lielais laimests : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - Rīga : PNB Print. , ©2020. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Uz vāka: Ja nu laimēt patiesībā nozīmē pazaudēt?.
        ISBN 9789984359908.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Pētera imperatore : vēsturisks romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 397, [1] lpp. ; 21 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934311789.

 

Šadre, Daina.
    Maldugunis / Daina Šadre ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/7 (277).
        ISBN 9789934290749.

 

Vaita, Kārena.
     Lidojuma trajektorija / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 509 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359656.

 

Veika, Džūlsa.
        Sestdienas rīta skrējiens parkā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 475 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Daži cilvēki tavā dzīvē uzrodas mirklī, kad tev tas ir visvairāk nepieciešams...
        ISBN 9789934250026.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Андерсен, Ганс Христиан.
    Сказки Ханса Кристиана Андерсена / Ханс-Кристиан Андерсен ; пер. с дат. А. Ганзен. - Москва : Самовар, 2021. - 126,[2] с. : ил. ; 21 cm. - (Сказка за сказкой). - XI.
        ISBN 9785978110579.

 

Успенский, Эдуард.
    Гарантийные человечки : Все истории / Эдуард Успенский ; худож.: В. Дмитрюк. - Москва : АСТ ; Малыш, 2022. - 318, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Дошкольное чтение). - XI.
        ISBN 9785171358884.

 

---Pusaudžiem krievu valodā

 

Лавринович, Ася.
    От одного Зайца / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041555122.

 

Сакавич, Нора.
    Лисья нора / Нора Сакавич ; перевод с английского Надежды Сечкиной. - Москва : Popcorn books, 2020. - 332, [3] с. ; 21 см. - (Все ради игры ; Книга 1).
        ISBN 9785604360613.

 

Сиболд, Элис.
    Милые кости : [роман] / Элис Сиболд ; перевод с английского Е. Петровой. - Москва : Эксмо, 2022. - 426, [1] с. ; 18 см. - (Белая птица).
        ISBN 9785041133757.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Володарская, Ольга (Ольга Геннадьевна).
    Страсть под чужим именем : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 17 cm. - (Большие тайны маленьких городов).
        ISBN 9785041038403.

 

Володарская, Ольга.
    Исповедь отшельника : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2022. - 345, [2] с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041683160.

 

Хармель, Кристин.
    Жизнь, которая не стала моей / Кристин Хармель ; перевод с английского Любови Сумм. - Москва : Синдбад, 2021. - 442, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785001313410.