Nozaru literatūra

 

Brūvere, Ilona.
    Sniegu ēst nedrīkst : Leimaņu dzimtas stāsts / Ilona Brūvere ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā un zinātniskā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 262, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290022.
        ISBN 9789934290022.

 

Dalailama.
        Grāmata par prieku / Viņa Svētība Dalailama un Arhibīskaps Desmonds Tutu, līdzdarbojoties Duglasam Abramam ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2017. , ©2017. - 353, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Mainīgās pasaules patiesā laime - Uz vāka.
        ISBN 9789934534584.

 

Milēviča, Inga.
    Veiksmes retorika : [mācību līdzeklis] / Inga Milēviča ; [recenzenti Dita Liepa, Renāte Cāne]. - Rīga : Burtene, 2019. - 256 lpp. : ilustrācijas. - Izmantotā literatūra: 239. - 244. lpp. . - Izmantoto daiļliteratūras un folkloras avotu saraksts: 244. - 245. lpp. . - Izmantoto publicistikas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu saraksts: 245. - 246. lpp. . - Izmantoto spēlfilmu, animācijas , televīzijas, dokumentālo filmu un seriālu saraksts: 246. - 251. lpp.
        Saturā: Retorika, komunikācija un kino ; Prezentācija, prezentēšana un PowerPoint ; Orators, tā tēls un uztraukums ; Stils, runa un tās līdzekļi ; Runa, tās plānošana un posmi ; Runas taktikas, riski un manipulācija ; Argumentācija, diskusija un stāstniecība.
        ISBN 9789984833149.

 

Trence, Rita.
    Kamolā tinējs : vēstules Imantam / Rita Trence, Lia Guļevska, Ēriks Hānbergs ; foto materiāli no Ritas Trences privātā arhīva ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Maira Dudareva, vāka fotogrāfija. - Rīga : Jumava, 2021. - 143 lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934205446.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Zīgners,Ingo.
        Mazais pūķis Kokosrieksts / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Līga Lediņa ; literārā konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 118, [1] lpp. :ilustrācijas;22cm..XI.
        ISBN 9789984236117.

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Randela, Katrīna.
    Vilku meitene / Katrīna Randela ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Renāte Punka ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 205 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789984238920.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Grāmata par nonullēšanos : laimes pārdevēja laimes meklējumi / redaktore Inka Mastiņa. - [Rēzeknes novads] : 00000000, [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934235092.

 

Judina, Dace.
    Uz dzīvību un nāvi : detektīvromāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [2] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 15. grāmata).
        ISBN 9789934159985.

 

Judina, Dace.
    Vēstule : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2022 (272). (Inde vīna kausā / Dace Judina ; Pirmā grāmata). - Bibliogrāfija: 220.-221. lpp. - Titullapā: Triloģijas "Inde vīna kausā" 1. grāmata.
        ISBN 9789934290244.

 

Krofta, Ketrina.
    Kamēr tu gulēji / Ketrina Krofta ; red. Solvita Velde ; tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 395, [1] lpp. - Oriģ. nos.: While You Were Sleeping.
        ISBN 9789984358734.

 

Zālītis, Jānis.
    Kam puķe zied... : monogrāfija / Jānis Zālītis ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 423, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Es esmu... Jānis Ziemeļnieks). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 387.-[419.] lpp.
        . Jānis Ziemeļnieks.
        ISBN 9789934595493.

 

Zimnoha, Ruta.
    Romāns virtuvē : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/3 (273). - Romānu konkursa laureāts -- uz vāka. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290275.
        ISBN 9789934290268.

 

Zismans, Vladimirs.
    Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs / Vladimirs Zismans ; tulkojis Gundars Āboliņš ; zīmējumu autore Jevgeņija Dvoskina ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; konsultants Imants Resnis ; vāka dizains: Gunita Kraševska. - Rīga : Upe tuviem un tāliem, 2021. , ©2021. - 319 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī krievu valodā, tulkots no krievu valodas.
        ISBN 9789934895722.

 

Žagariņa (Gaide), Anna.
    Ar Sibīrijas sāpi sirdī : atmiņu stāsti / Anna Žagariņa (Gaide) ; redaktori Aina Rubīna, Andris Rubīns. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 208 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934300073.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

---Pusaudžiem angļu valodā

 

Green, John.
    Looking for Alaska : [a novel] / John Green. - London : HarperCollins Children's Books, 2019. - 262, [26] p. ; 20 cm. - 7.-9. - Uz vāka: The New York Times Bestseller.
        ISBN 9780008384128.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Зверополис. Дело в надежных лапках / перевод и литературная обработка Марии Ульяновой ; ответственный редактор Ю. С. Волченко. - Москва : Эксмо, 2021. - 59, [4] с. : цветные иллюстрации ; 21 см. - (Disney). (Коллекция волшебных историй Disney).
        ISBN 9785041187521.

 

Сказки Малышариков : книжка-панорамка для малышей / главный редактор Мария Корнилова. - Москва : УМка, 2019. - [11] с. : цветные иллюстрации ; 26 см. - (УМка). (Малышарики).
        ISBN 9785506027171.

 

 ---Pusaudžiem krievu valodā

 

Уайт, Дж. Э.    
    Ночные тетради / Дж. Э. Уайт ; перевод с английского А. С. Хромовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 22 см. - 5.-6.
        ISBN 9785040965984.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Гэлбрейт, Роберт.
    На службе зла : [роман] / Роберт Гэлбрейт ; перевод с английского Елены Петровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 604, [1] с. ; 18 см. - (The Big Book).
        ISBN 9785389126824.

 

Рубина, Дина.
    Маньяк Гуревич : жизнеописание в картинках / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 510 с. ; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной). - На переплете: Содержит нецензурную брань!.
        ISBN 9785041549077.

 

Сокол, Лена.
    Сердце на двоих / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2022. , ©2022. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult Инстахит).
        ISBN 9785041575311.

 

Прах, Вячеслав.
    Слова, которые нам не говорили родители : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2020. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Легенда русского Интернета).
        ISBN 9785171211097.

 

Престон, Дуглас.
    Стихи для мертвецов : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн Чайлд ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 411, [1] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389171237.

 

Устинова, Татьяна.
    Судьба по книге перемен : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших). - На переплете: Новое расследование Мани Поливановой.
        ISBN 9785041595258.

 

Хокинс, Пола.
        Тлеющий огонь : роман / Пола Хокинс ; перевод с английского В. Антонова. - Москва : АСТ, 2021. - 348, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171381912.

Янссон, Сюзанна.
    [Offermossen]
    Запретное место : [роман] / Сюзанна Янссон ; перевод со шведского Ольги Констанда. - Москва : АСТ, 2022. - 286, [1] с. ; 17 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171378592.