Nozaru literatūra

 

Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934159053.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Olsone, Kristīna.

    Tukšās pils noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2021. - 218, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - 5.-6.

        ISBN 9789934092787.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.

    Bīstamie sakari / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2014. - 435, [8] lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Kliftonu sāga par divu ģimeņu likteņiem.

        ISBN 9789984357379.

 

Bērziņš, Māris.

    Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 415, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Vilis Lācis).

        . Vilis Lācis.

        ISBN 9789934595370.

 

Blodone, Iveta.

    Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/5 (263). - Uz vāka: Neņem galvā, ko par tevi domā citi!. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934158537.

 

Grosa, Maija.

    Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/7 (265).

        ISBN 9789934159190.

 

Gundars, Lauris.

    Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A. / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; dzejas citējumi: Knuts Skujenieks, Gunārs Freimanis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. , ©2021. - 244, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595318.

 

Judina, Dace.

    Nemodiniet mirušos : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 443, [4] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 14. grāmata). - Uz vāka: pārkāpjot sarkano līniju, esi gatavs atdot visu...

        ISBN 9789934159114.

 

Kouls, Daniels.

    Spēle beigusies / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934093463.

 

Nesbē, Jū.

    Karaļvalsts : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 524, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).

        ISBN 9789934093838.

 

Patersons, Džeimss.

    Melnā grāmatiņa / Džeimss Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934093081.

 

Railija, Lūsinda.

    Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 479, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934094583.

 

Zaķe, Ingrīda.

    Jūras valsis : romāns / Ingrīda Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/6 (264). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159022.

        ISBN 9789934159015.

 

Zoldnere, Dina.

    Sniegā / Dina Zoldnere ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 237 lpp.

        ISBN 9789934093661.

 

Žuravska, Dzintra.

    Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 223 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934614002.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pusaudžiem krievu valodā

 

Дёрст, Сара Бет.

    Девочка, которая не видела снов / Сара Бет Дёрст ; перевод с английского Эльзы Фишерман. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. : иллюстрации ; 22 см. - 5.-6.

        ISBN 9785041032074.

 

Уикс, Сара.

    Больше, чем я / Сара Уикс ; перевод с английского А. Пеховой. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 142, [1] с. ; 22 см. - (Юфь). - 7.-9. - На обложке: Прекрасная история о том, что все, в чем мы нуждаемся, спрятано в одном слове... Kirkus.

        ISBN 9785386134907.

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.

    Озерные страсти : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 352 с. ; 20 см.

        ISBN 9785041168865.

 

Водолазкин, Евгений.

    Лавр : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 440, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - На переплете : Премия "Большая книга".

        ISBN 9785170787906.

 

Кинг, Стивен.

    Чужак : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 571, [2] с. ; 21 см. - На обложке: У страха много лиц.

        ISBN 9785171214852.

 

Литвинова, Анна.

    Улыбка смерти на устах / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - На обложке: Убийство сладким не бывает.

        ISBN 9785041159047.

 

Мартин, Чарльз.

    Слезы небес : роман / Чарльз Мартин ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [1] с. ; 20 см. - (Я буду любить тебя вечно. Бестселлеры Чарльза Мартина). - На обложке: Одна ошибка - два пути ее исправить. Какой ты выберешь?.

        ISBN 9785041207304.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.

    Пояс Ориона : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).

        ISBN 9785041139278.

 

Сокол, Лена.

    Водитель для дочери / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. , ©2021. - 317, [1] с. ; 20 см.

        ISBN 9785041221447.

 

Тамоников, Александр.

    Башни немецкого замка : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] c. ; 17 см. - (СМЕРШ - Cпецназ Сталина).

        ISBN 9785041222635.

 

Līdzīgi raksti