Nozaru literatūra

 

Grībkausks, Sauļus.  

    Padomju "ģenerālgubernatori" : Komunistiskās partijas otrie sekretāri savienotajās republikās / Sauļus Grībkausks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Sirmule ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 351 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934157677.

 

Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts = Intangible Cultural Heritage in Latvia - National Inventory / sastādītāja Gita Lancere ; dizains Zane Ernštreite ; tulkotāja Karlīne Silabriede ; redaktores un korektores Elita Priedīte (latviešu valoda), Dace Veinberga (angļu valoda). - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2019. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2019. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934528378.

 

Plotkins, Bils.  

    Mežonīgais prāts : nepieradinātās cilvēka psihes rokasgrāmata / Bils Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 302, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 279.-299. lpp. - Ziņas par autoru: [301.] lpp. . - Uz vāka: Iesaka Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934086380.

 

Rakeli, Sals.  

    Zeme mostas : vēstījumi un prognozes 2017-2030 / Sals Rakeli ; Intas Blūmas priekšvārds ; tulkotāja Ilze Trēziņa-Zirdziņa. - [Amatas novads] : Sirds Ceļš, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Garīgā literatūra - garīgā ceļa, pašpalīdzības rokasgrāmata, prognozes.
        ISBN 9789934859854.

 

Talebs, Nasims Nikolass.  

    Risks ar savu ādu : ikdienas slēptās asimetrijas / Nasims Nikolass Talebs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 336 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 319.-326.lpp. . - Alfabētiskais rādītājs: 329.-326.lpp. - Tehniskais pielikums angļu valodā: 308.-318.lpp. . - Ziņas par autoru: [327.] lpp. . - Uz vāka: # 1 New York Times Bestsellers. . - Uz vāka: Iesaka Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934088162.

 

Voins, Valdis.  

    Terorisms : mūsdienu problēma un tās risināšanas iespējas / Valdis Voins ; prieksvārds: Andrejs Vilks ; recenzenti: Jānis Teivāns-Treinovskis, Viktors Justickis ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; redaktori: Santa Kugrēna (atbildīgā), Andris Dzenis (literārais). - Rīga : Jumava, 2020. - 286, [2] lpp. : tabulas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Literatūras un avotu saraksts: 266.-[287.] lpp. - Priekšvārds, ievads un nobeigums arī angļu valodā.
        Saturā: Terorisms kā politisko un ideoloģisko mērķu sasniegšanas līdzeklis ; Terorisma draudu potenciāls un to noteicošie faktori Eiropā un Latvijā.
        ISBN 9789934204050.

 

Битти, Мелоди.  

    Спасать или спасаться? : как избавиться от желания постоянно опекать других и начать думать о себе : пронзительные жизненные истории / Мелоди Битти ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Бомбора, 2020. - 349 с. ; 21 cm. - (Психология. Плюс 1 победа). - Библиография: с. 342-349 и в примечание.
        ISBN 9785041021283.

 

Набокова, Ника.  

    #А тому ли я дала? : когда хотелось счастья, а получилось как всегда / Ника Набокова. - Москва : АСТ ; Прайм, 2020. - 251, [5] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171212445.

 

Сазонов, Андрей.  

    Фильтруй! Как работают наши печень и почки / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).
        ISBN 9785171199258.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Čemberlena, Diāna.  

    Īrisa zieds margrietiņu pļavā : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; mākslinieks Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 464 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359786.

 

Devero, Džūda.  

    Skūpstu ezers : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 393 lpp. ; 21 cm. - "The New York Times Bestsellers"--Uz vāka.
        ISBN 9789984359823.

 

Dreika, Dagnija.  

    Taureņu lietus : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2020. - 185 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411309.

 

Džavadi, Negara.  

    Dezorientāliste : romāns / Negara Džavadi ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārais konsultants Dens Dimiņš ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 301, [3] lpp. ; 22 cm. - Ziņas par tulkotāju: [303.] lpp.
        ISBN 9789984237091.

 

Džordano, Rafaella.  

    Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena : [romāns] / Rafaella Džordano ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Dace Markota ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: notici sev un tam, ka viss ir iespējams. . - Par autori: 251. - [252.] lpp.
        ISBN 9789934085383.

 

Gekišs, Nauris.  

    Kad tu smaidi : 100 mīlestības iedvesmoti dzejoļi / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2020. - 108 lpp. ; 20 cm. - Titullapā: Veltījums skaistākajai Kuldīgas pianistei.
        ISBN 9789934888427.

 

Kastena, Mona.  

    Glābiet mani : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 332, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085734.

 

Kūlis, Ēriks.  

   Iezīmētie : romāns / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 230, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204012.

 

Lorka, Federiko Garsija.  

    Lugas / Federiko Garsija Lorka ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice ; grāmatas noformējumam izmantoti autora zīmējumi. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 265, [6] lpp. : zīmējumi ; 21 cm.
        Brīnumainā kurpniece ; Dona Perlimplina un Belisas mīlestība, ko viņu dārzs vien zina ; Asins kāzas ; Jerma ; Bernardas Albas māja.
        ISBN 9789984237688.

 

Mans mūžs mīlestībai : dzejas izlase / Daiga Akmentiņa, Regīna Andersone, Lidija Bērze, Sandis Edgars Birniks, Līga Lode un vēl [5] ; sastādījusi Anese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2020]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 159, [5] lpp. ; 16 cm. - Autori arī: Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe, Irēna Anna Puķe, Ineta Steļmaka, Astra Tomsone.
        II (2).
        ISBN 9789934587450.

 

Mihaloviča, Ināra.  

    Valentīna Mičule : pa folkloras gaišo ceļu / Ināra Mihaloviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 138, [2] lpp. ; 20 cm. - (Dzimtas romāns).
        ISBN 9789934203985.

 

Nurebeka, Elizabete.  

    Saki, ka tu esi mana : romāns / Elizabete Nurebeka ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 478 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka "Pārliecinošs trilleris. Kā radīts kinoekrānam!".
        ISBN 9789934157073.

 

Rūnija, Sallija.  

    Normāli cilvēki : romāns / Sallija Rūnija ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 253, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934085130.

 

Volkers, Mārtins.  

    Tumšais vīnadārzs : romāns / Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , [2020]. , ©2020. - 317, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - (Izmeklē policijas šefs Bruno / Mārtins Volkers).
        ISBN 9789934085369.

 

Žolude, Inga.  

    Livonijas debesis / Inga Žolude, Tīts Aleksejevs ; Tīta Aleksejeva stāstu no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktores: Gundega Blumberga un Maima Grīnberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 124, [3] lpp. ; 21 cm.
        Marta / Inga Žolude. Adrians / Tīts Aleksejevs.
        ISBN 9789934595066.

 

Žuravska, Dzintra.  

    Nepabeigtā portreta noslēpums : romāns / Dzintra Žuravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; vāka dizains: Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2020]. - 206, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984894911.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вуд, Бенджамин.  

    Станция на пути туда, где лучше : роман / Бенджамин Вуд ; перевод с английского Марины Извековой. - Москва : Phantom press, 2020. - 365, [1] с. ; 21 см. - На пер.: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785864718414.

 

Грин, Ирина.  

    Сети кружевницы / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Переплетение чувств).
        ISBN 9785041104979.

 

Дженофф, Пэм.  

    Пропавшие девушки Парижа : роман / Пэм Дженофф ; перевод с английского Ирины Новоселецкой ; оформление обложки Яны Половцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 477, [3] с. ; 21 см. - (Звезды зарубежной прозы). - Бестселлер New York Times.
        ISBN 9785171189310.

 

Келлерман, Джонатан.  

    Он придет : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2020. - 480 c. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии).
        ISBN 9785041051167.

 

Князева, Анна.  

    Зов темной крови : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785041091651.

 

Мартен-Люган, Аньес.  

    Мы не могли разминуться : [роман] / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2020. - 448 с. ; 21 см. - (Corpvs). (Счастливые люди).
        ISBN 9785171166632.

 

Паланик, Чак.  

    Ссудный день : [роман] / Чак Паланик ; перевод с английского Е. Алексеевой. - Москва : АСТ, 2018. - 382 с. ; 21 cm. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171080938.

 

Пиколт, Джоди.  

    Сохраняя веру : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Марии Николенко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 570, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785389168091.

 

Пикуль, Валентин Саввич.  

    Нечистая сила : роман / Валентин Пикуль ; составление, комментарии А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2019. - 638, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785448414398. . - ISBN 9785444458488.

 

Престон, Дуглас.  

    Город вечной ночи : [роман] / Дуглас Престон, Линкольн Чайлд ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 413, [2] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389169890.

 

Робертс, Нора.  

    Успеть до захода солнца : [роман] / Нора Робертс ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2020. - 576 с. ; 20 cm. - (Мега-звезда современной прозы). (№ 1 New York Times - bestselling author).
        ISBN 9785041089795.

 

Рот, Вероника.  

    Судьба : [роман] / Вероника Рот ; перевод с английского Ю. А. Михайловой-Сдобновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Young Adult от создателя Дивергента, Знак).
        ISBN 9785041048679.

 

Русенфельдт, Ханс.  

    Немая девочка : [роман] / Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт ; перевод со шведского Анны Савицкой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 480 с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171047481.

 

Самаров, Сергей.  

    Как две капли крови : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 352 c. ; 19 cm. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041093990.

 

Самарский, Михаил.  

    #Любовь, или Невыдуманная история : роман / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2020. - 256 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).
        ISBN 9785171205034.

 

Токарчук, Ольга.  

    Последние истории / Ольга Токарчук ; перевод с польского Ирины Адельгейм. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041092863.

 

Трауб, Маша.  

    Или я сейчас умру от счастья : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21 cm. - (Жизнь как в зеркале).
        ISBN 9785041100759.

 

Уайт, Лорет Энн.  

    Девушка в тёмной реке / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского О. Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива).
        ISBN 9785041097318.

 

Līdzīgi raksti