Nozaru literatūra

 

Atgriešanās : Janopoles Romeru mantojums : [izstāde un konference Latgales Kultūrvēstures muzejā] / projekta darba grupa Anstasija Strauta, Inese Atpile-Jugane, Dana Zelča, Ināra Krancāne ; fotogrāfs Aleksandrs Bondarenko. - Rēzekne : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2018. - 132 lpp.

 

Hopers, Džordžs S. E. 
    Negribīgais gājums : ticības svētceļojums no homofobijas līdz kristīgajai mīlestībai / Džordžs S. E. Hopers ; tulkojis Matijs Mihelmanis. - [Rīga] : [Jānis Stūrmanis], 2017. - 74 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 73.-74. lpp. - Oriģ. nos.: Reluctant Journey.
        ISBN 9789934193835. . - ISBN 0953116808.

 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa / Latvijas Republikas Satversmes tiesa. - Rīga : Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2017. - 37 lpp.

 

Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos : hroniskas slimības / redaktori Pjotrs Krakovjaks, Dominiks Kšižanovskis, Aleksandra Modliņska ; tulkojums latviešu valodā Uldis Simsons. - Rīga : Zinātne, 2018. - 303 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Przewelkle zhory w domu: poradnik dla opiekunow.
        ISBN 9789934549571.

 

Заболотских, Борис Васильевич. 
    Н. М. Карамзин. Российский Тацит : роман-хроника : [к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина] / Борис Заболотских ; вступительная статья А. Коршикова. - Москва : Классика, 2016. - 395 с. : цв. ил., портр. - Комментированный именной указатель: с. 386-392.
        ISBN 9785913250858.

 

Прогулки по Москве с Василием Львовичем Пушкиным / составители Н. И. Михайлова, Ф. Ш. Рысина ; вступительная статья, аннотации Н. И. Михайловой ; подбор иллюстраций Ф. Ш. Рысиной ; фотографии А. Л. Бомзы. - Москва : Планета, 2016. - 118, [1] с. : иллюстрации, цветные иллюстрации, фотографии.

        ISBN 9785990746640.

 

Типпинг, Колин. 
    Радикальное Прощение : духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации / Колин Типпинг ; перевод с английского Е. Мирошниченко. - Москва : София, 2016. - 353 с.
        ISBN 9785906686817.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina. 
    Soliņš pie Salacas / Daina Avotiņa ; Jāņa Petera ievads. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 236, [1] lpp.
        ISBN 9789934077920.

 

Azimovs, Aizeks. 
    Otrais fonds / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.Second foundation. - Ziņas par autoru: [318.] lpp.
        ISBN 9789934076558.

 

Baha, Tabea. 
    Kamēliju sala : [romāns] / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 254, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ.nos.: Die Kamelien-Insel. - Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934075025.

 

Linužs, Rūdolfs Kōrsovīts. 
    Jūtu labirints : sajūtu pieraksti dzejā / Rūdolfs Linužs Kōrsovīts ; Agneses Piļānes vāka dizains. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - 214 lpp. : portrets ; 19 cm.
        ISBN 9789934558641.

 

Melgalve, Ieva. 
    Vēsais prāts : [romāns] / Ieva Melgalve ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 189, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934071805.

 

Petersa, Paulīne. 
    Rubīnsarkanā istaba / Paulīne Petersa ; no vācu calodas tulkojusi Iveta Galēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 444, [2] lpp.
        ISBN 9789934071164.

 

Railija, Lūsinda. 
    Itāļu meitene : [romāns] / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 461, [2] lpp.
        ISBN 9789934078477.

 

Sabaļauskaite, Kristina. 
    Silva rerum IV : [vēsturisks romāns] / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva rerum.
        ISBN 9789934078422.

 

Vaita, Kārena. 
    Vēlmju koks : [romāns] / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 506 lpp. - Oriģ. nos.: Dreams of Falling.
        ISBN 9789984359267.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аллен, Сара Эдисон. 
    Хранитель персиков / Сара Эдисон Аллен ; пер. с англ. Екатерины Клиповой. - Москва : Иностранка, 2018. - 314, [3] с.
        ISBN 9785389145382.

 

Бронте, Энн. 
    Незнакомка из Уайлдфелл-Холла : [эпистолярный роман] / Энн Бронте ; перевела с английского Ирина Гурова. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Разум и чувства). - Ориг. назв.: The Tenant of Wildfell Hall.
        ISBN 9785386107598.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна. 
    Наш грешный мир : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [2] c. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785040977543.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Врачебная ошибка : [роман] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785040976126.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Шоколадное пугало : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 316 с. - (Иронический детектив). (Татьяна Сергеева. Детектив на диете).
        ISBN 9785040980109.

 

Казаков, Олег. 
    Альтерра. Общий сбор : роман / Олег Казаков. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2017. - 280, [2] с. - (Фантастический боевик ; Вып. 1060).
        ISBN 9785992224450.

 

Кинг, Стивен. 
    Спящие красавицы : [роман] / Стивен Кинг, Оуэн Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2018. - 764, [2] с. - (Темная башня). - Oriģ. nos.: Sleeping Beauties.
        ISBN 9785171059668.

 

Корсакова, Татьяна (Татьяна Викторовна). 
    Серде ночи : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Королева мистического романа).
        ISBN 9785040989010.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Почтовый голубь мертв : [сборник] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040977475.

 

Метлицкая, Мария. 
    В тихом городке у моря : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 409, [2] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785040992577.

 

Михайлова, Евгения. 
    Мужчина несбывшейся мечты / Евгения Михайлова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785040976850.

 

Мюссо, Гийом. 
    Девушка и ночь : [роман] / Гийом Мюссо ; перевод с французского Игоря Алчеева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 347, [1] с. - (Поединок с судьбою. Проза Гийома Мюссо). - Ориг. назв.: La Jeune Fille et la Nuit.
        ISBN 9785040982882.

 

Натт-о-Даг, Никлас. 
    1793 : [история одного убийства : роман] / Никлас Натт-о-Даг ; пер. со швед. С. Штерна. - Москва : Группа Компаний Рипол классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. - 493, [2] с. : ил. - Лучший дебют 2017 по версии Шведской Академии детективных писателей.
        ISBN 9785386121969.

 

Петров, Василий Петрович. 
    Оды ; Письма в стихах ; Разные стихотворения / Василий Петров ; выбор и вступительная статья Максима Амелина. - Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2016. - 383, [1] с., [4] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поэты Москвы).
        ISBN 9785933813682.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    В самое сердце : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040979868.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич). 
    Герой ее романа : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785040976041.

 

Щеголев, Александр. 
    Старый пес : [роман] / Александр Щеголев ; основано на идее Антона Калинкина. - Москва : АСТ, 2018. - 478, [1] с. - (Слово сыщика ; Вып. 5).
        ISBN 9785171106171.

 

Эшер, Нил. 
    Темный разум : [роман] / Нил Эшер ; пер. с англ. Валерии Двининой. - Санкт-Петербург : Фантастика Книжный клуб, 2018. - 510 с. - (FANTASTIKA). - Ориг. назв.: Dark intelligence.
        ISBN 9785918782422.


Līdzīgi raksti