Nozaru literatūra

 

Apdraudātūs volūdu i kulturu dokumeņtiešona - nu tradicionalūs pīrokstu da digitalūs resursu: konfereņce veļteita Stefanejis Uļanovskys apceriejuma "Łotysze Inflant Polskich" 120 godim : 4. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Poznaņa, 2011. goda 29.-30. septembris / Rēzeknes Augstskola, A. Mickeviča universitāte Poznaņā, Latvijas Universitāte, Sanktpēterburgas Valsts Universitāte. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 191 lpp. : il., faks., graf., kartes, tab. - (Via Latgalica ; 4). - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts un kopsavilkumi latviešu, latgaliešu, angļu un krievu val. - Virstit.: A. Mickeviča universitate Poznaņā, Latvejis Universitate, Rēzeknis Augstškola, Sanktpīterburgys Vaļsts Universitate.
    ISSN 1691-5569.

 

Jansone, Ilze.
    Zintnieces pieredze / Ilze Jansone. - Rīga : [Autorizdevums], 2013. - 257, [7] lpp. : il. - (Valeoloģija u n naturopātija).
        ISBN 9789984868493.

 

Lagzdiņa, Irēna.
    Izslāpums. Olga Dreģe / Irēna Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 319 lpp. : il.
        ISBN 9789934035067.

 

Latvija [kartogrāfiskais materiāls] : īpaši aizsargājamās dabas teritorijas = specially protected nature territories / LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. - 1 karte. - Atzīmēti nacionālie parki un liegumi.

 

Meli, blefs, avantūra.- Atkārt. izd. - Rīga : Didam ; Atvars-S, 2008. - 251, [1] lpp.
        ISBN 9984755363. . - ISBN 9789984755366.

 

Melnbārde, Helga Ingeborga.
    Veidosim! Septiņi soļi no māla līdz keramikai / Helga Ingeborga Melnbārde ; izmant. Helgas Ingeborgas Melnbārdes, Toma Grīnberga, Ineses Brants u. c. fotogr. - Rīga : Mansards, 2012. - 223, [1] lpp., [16] lp. fotogr. : il., att. - Izmantoto terminu skaidrojums: 222.-223. lpp. . - Bibliogrāfija: [224.] lpp.
        ISBN 9789984872728.

 

Plaudis, Arvīds.
    Es un Tu : sarunas par sievietes un vīrieša attiecībām / Jānis Arvīds Plaudis, Elizabete Ozola. - Rīga : Jumava, [2013]. - 119 lpp.
        ISBN 9789934113017.

 

Rēzeknes un Viļānu novadu, Rēzeknes pilsētas tūrisma karte [kartogrāfiskais materiāls] / foto: E. Medvedevs, A. Tolopilo ; Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu tūrisma informācijas centrs. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta ; Rēzekne : Rēzeknes novada pāšvaldība un Rēzeknes pilsētas dome, [2013]. - 1 karte : krās. ; lp. 98 x 69 cm, saloc. 24 x 14 cm. - Ietver rādītāju, tekstu un krās. fotogr.

 

Vaithērsta, Tesa.
    Tavas mājas baltā maģija / Tesa Vaithērsta ; no angl. val. tulk. Ligita Lukstraupe. - Rīga : Jumava, [2013]. - 215 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 210-212 lpp.
        ISBN 9789934112935.

 

Velokarte [kartogrāfiskais materiāls] : Latvija, Lietuva, Igaunija = Cycling map : Latvia, Lithuania, Estonia / apsekojumi, teksts, foto: Juris Smaļinskis, LLTA "Lauku ceļotājs" ; [kartogrāfija] Jāņa sēta. - Mērogs 1:1 000 000. - Rīga : Lauku ceļotājs, [2010]. - 1 karte : krās. ; lp. 98 x 69 cm, saloc. 23 x 14 cm. - Teksts un apzīmējumi latviešu un angļu val. - Paneļnosaukums. . - Ietver rādītāju, tekstu un krās. fotogr. . - Kartē uzrādīti 14 velo maršruti, 11 laivu braucieni, 403 naktsmītnes Baltijā, 33 NATURA 2000 teritorijas.
        ISBN 9789984986272.

 

Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls / Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 152 lpp. : il., portr., sh. - Kopsav. angļu valodā. - Ietver daļu teksta latgaliešu dialektā.
        Nr. 4.
        ISBN 9771691556008.

 

Zanders, Ulfs.
    Holokausta sarkanā neļķe : Rauls Vallenbergs kā vēsturkultūras simbols / Ulfs Zanders ; no zviedru val. tulk. Aija Dvinska. - Rīga : Atēna, 2012. - 279 lpp. : fotogr. - Bibliogr.: 246.-266. lpp. . - Personu rād.: 269.-277. lpp. - Oriģ. nos.: Förintelsens Röda nejlika.
        Saturs: Rauls Vallenbergs kā paraugs - mainīgā saga ; Rauls Vallenbergs - dzīve, mūža darbs un varoņa slava ; Zvedrija un Rauls Vallenbergs - problemātiskās attiecības ; Raula Vallenberga amerikanizācija ; Mūžības skartais Vallenbergs.
        ISBN 9789984344454.

 

Tourism map [kartogrāfiskais materiāls] : Rēzekne and Viļāni Municipalities, Rēzekne city / photo: E. Medvedevs, A. Tolopilo ; Tourism Information Center of Rēzekne City, Rēzekne and Viļāni Municipalities. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta ; Rēzekne : Rēzekne Municipality and Rēzekne City, [2013]. - 1 karte : krās. ; lp. 98 x 69 cm, saloc. 24 x 14 cm. - Ietver rādītāju, tekstu un krās. fotogr.

 

Валлоттон, Крис.
    Нравственная революция : голая правда о сексуальной чистоте / Крис Валлоттон, Джейсон Валлоттон ; перевод на русский язык Ирины Перемот ; редактор Наталья Визитиу ; автор предисловия, с. 17-18, Билл Джонсон ; художник Роберт Вайткус. - Рига : Tēva Mantojums, 2011. - 218, [4] с. - Библиогр. в конце глав. - Ориг. назв.: Moral revolution.
        ISBN 9789934819919.

 

Подмазов, Арнольд(Арнольд Андреевич).
    Рижские староверы [Elektroniskais resurss] = Rīgas vecticībnieki = Old believers of Riga = Die Altgläubigen von Riga / автор текста Арнольд Подмазов ; перевод, Арта Яне (latviešu versija), Велга Вевере (English version), Елена Лапиня (deutsche Version). - [Rīga] : Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - HTML версия. - Subtitri krievu, angļu, latviešu, vācu val. - "Данное издание осуществлено в рамках проекта "Рижские староверы: 250 лет историко-культурного опыта, реализованного Институтом философии и социологии Латвийского университета, Старообрядческим обществом Латвии"--На вкладыше. . - Загл. с этикетки диска.
        ISBN 9789984490229.

 

Посты церковные: их история, смысл и значение / ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2012. - 108 с.

 

Праздничные дни в Древлеправославной Поморской Церкви/ ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2011. - 116 с.

 

Рижская Гребенщиковская старообрядческая община= Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze = Riga Grebenshchikov Old Believers Community = Die Rigaer Grebenščikov-Gemeinde der Altglaibigen / сост. Илларион Иванов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2010. - 88 с.

 

Туристическая карта [kartogrāfiskais materiāls] : Резекненский и Вилянский края, город Резекне / foto: E. Medvedevs, A. Tolopilo ; Центр туристической информации города Резекне, Резекненского и Вилянского краев. - Рига : Karšu izdevniecība Jāņa sēta ; Резекне : Самоуправления Резекненского края и Резекненская дума, [2013]. - 1 karte : krās. ; lp.

 

Экономический вестник/ Международная гильдия предпринимателей-староверов. - Рига : Международная гильдия предпринимателей-староверов, 2012. - 98 с.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andersone, Lorija Holsa.
    Runāt : [romāns] / Lorija Holsa Andersone ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 198, [1] lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Speak.
        ISBN 9789934030093.

 

Armēņu radio un ne tikai ...: anekdotes un spurainas domas / Dzintras Voitkānes pārstāstījums. - 2. izd., papild. - Rīga : Didam, 2009. - 152 lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 21).
        ISBN 9789984755557.

 

Bargais, Rihards.
    Tenkas / Rihards Bargais. - Rīga : Ascendum, 2012. - 188, [3] lpp. - (Satori bibliotēka).
        ISBN 9789984496634.

 

Draguns, Pēteris.
    Tumšā stundā : [dzejoļu krājums] / Pēteris Draguns. - Rīga : Neputns, 2012. - [62] lpp. : il. - Grāmata lasāma no abām pusēm.
        ISBN 9789934512018.

 

Fiat iustitia: Fiat iustitia, pereat mundus! Lai dzīvo taisnība, kaut pasaule iet bojā! Ķeizara Ferdinanda I (1556-1564) devīze : anekdotes un spurainas domas / Dzintras Voitkānes pārstāstījums. - Rīga : Didam, 2008. - 151 lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 23).
        ISBN 9789984755526.

 

Ikstena, Nora.
    Maldīgas romances / Nora Ikstena. - Rīga : Jumava, [2013]. - 135 lpp.
        ISBN 9789934113130.

 

Krimināltango: anekdotes un spurainas domas / pārstāst. Dzintra Voitkāne. - Rīga : Didam, 2008. - 150, [1] lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 24).
        ISBN 9789984755533.

 

Krustkalne, Ingeborga.
    Folkloriste : romāns / Ingeborga Krustkalne. - [B. v.] : [b. i.], 2009. - 284 lpp. - 7.-9.
        ISBN 9789984396408.

 

Krustkalns, Kārlis.
    Mūža ritumā : [dzeja] / Kārlis Krustkalns. - [B. v.] : Kārlis Krustkalns, 2010. - 145 lpp. : il., ģīm.
        Saturs: Bērnība ; Agrā jaunība ; Es karā aiziedams ; Tālie Austrumi ; Dzimtenē atgriežoties ; Dzīves novakarē.
        ISBN 9789984969022.

 

Lācītis, Vilis.
    Amsterdamas princips / Vilis Lācītis. - Rīga : Mansards, [2013]. - 275, [1] lpp.
        ISBN 9789984872742.

 

Larka, Sāra.
    Kivi aicinājums : triloģija / Sāra Larka ; no vācu val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 503 lpp. - Oriģ. nos.: Der Ruf des Kiwis. - "Lielās Jaunzēlandes dzimtas sāgas" 3. grāmata.
        ISBN 9789934034244.

 

Leja, Jānis.
    Mežanorās : romāns / Jānis Leja. - [B. v.] : [b. i.], [2013]. - 271, [1] lpp.
        ISBN 9789984496726.

 

Līce, Anda.
    Šovakar : 2009-2012 : [dzejoļu krājums] / Anda Līce. - Rīga : Nordik, 2012. - 143, [1] lpp.
        ISBN 9789984854434.

 

Makleina, Paula.
    Parīzes sieva / Paula Makleina ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 349 lpp. - Oriģ. nos.: Paris wife.
        ISBN 9789934031595.

 

Olillā: anekdotes un spurainas domas / sakopojusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne. - 2. izd. - Rīga : Didam, [2010]. - 153 lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 17).
        ISBN 9984755649. . - ISBN 9789984755649.

 

Sagāna, Fransuāza.
    Akordi : romāns / Fransuāza Sagāna ; no franču val. tulk. Mirdza Ersa. - Rīga : Jumava, [2013]. - 175 lpp.
        ISBN 9789934113093.

 

Sarauj!: anekdotes un spurainas domas / sak. un pārstāst. Dzintra Voitkāne. - Atkārtots izd. - Rīga : Didam, 2008. - 147 lpp. - (Spurainas domas ; 21).
        ISBN 9789984755342. . - ISBN 9984755347.

 

Sēle, Laimdota.
    Kaislību pavārgrāmata : [romāns] / Laimdota Sēle. - Rīga : Jumava, 2013. - 432 lpp.
        ISBN 9789934112829.

 

Smeļanska, Aļina.
    Reformators / Aļina Smeļanska ; no krievu val. tulk. Marita Freija. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 270, [1] lpp. - (Biznesa romāns). - Par aut.: [271.]lpp. - Oriģ. nos.: Реформатор.
        ISBN 9789984826325.

 

Šperberga, Mārīte.
    Paslēpies biznesā : biznesa romāns / Mārīte Šperberga. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 212 lpp. - (Biznesa romāns).
        ISBN 9789984826523.

 

Temza, ser!: anekdotes un spurainas domas / sakop., pārst. Dzintra Voitkāne. - Rīga : Didam, 2009. - 150, [1] lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 25).
        ISBN 9789984755564.

 

Zandere, Inese.
    Kā lupatiņi mainījās / Inese Zandere ; ilustrējis Reinis Pētersons. - [Rīga] : Liels un mazs ; Atom art, 2011. - 31 lpp. : il. + 1 DVD.
        ISBN 9789984820385.

 

Zīle, Monika.
    Vientuļo spīganu dārzs / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 253 lpp.
        ISBN 9789984878560.

 

Zvjagincevs, Aleksandrs.
    Šī sieviete būs mana : Cette femme sera à moi / Aleksandrs Zvjagincevs ; tulkotāja Anna Frīdenberga. - Rīga : Literārā brālība, 2013. - 334, [1] lpp : il. - Oriģ. nos.: Эта женщина будет моей.
        ISBN 9789934810282.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бинчи, Мейв.
    Хрустальное озеро : [роман] / Мейв Бинчи ; пер. с англ. Е. Каца. - Москва : Слово, 2012. - 483 с.
        ISBN 9785387005404.

 

Браун, Сандра.
    Мисс Паинька / Сандра Браун ; пер. с англ. Е. Горшечниковой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 219 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Long time coming.
        ISBN 9785699614554.

 

Гранже, Жан-Кристоф.
    Пассажир / Жан-Кристоф Гранже ; пер. с фр. Елены Головиной, Александры Ратай. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 671 с. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389045804.

 

Засмотревшийся в озера/ ред.-сост. Александр Якимов. - Лудза : [б. и.], 2013. - 321 с.
        ISBN 9789984496436.

 

Корсакова, Татьяна.
    Час перед рассветом / Татьяна Корсакова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Знаки судьбы).
        ISBN 9785699629176.

 

Михалкова, Елена.
    Котов обижать не рекомендуется : роман / Елена Михалкова. - Москва : Астрель, 2013. - 382 с. - (Настоящий детектив).
        ISBN 9785271457951.

 

Муравьева, Ирина Аркадьевна.
    Полина Прекрасная : [повести] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2013. - 316, [2] с. - (Высокий стиль).
        Содерж.: Полина Прекрасная ; Шестая повесть И. П. Белкина.
        ISBN 9785699626083.

 

Рой, Олег.
    Старьёвщица : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 346, [1] с. - (Мистика судьбы).
        ISBN 9785699621613.

 

Спаркс, Николас.
    Лучшее во мне : [роман] / Николас Спаркс ; пер. с англ. М. Г. Фетисовой. - Москва : АСТ, 2013. - 350 с. - Ориг. назв.: The best of me.
        ISBN 9785170775750.

 

Триста лет нас зовут староверами ...: сборник стихов поэтов-староверов Латвии XX - XXI вв. / составители: Пётр Антропов, Илларион Иванов ; ред. Пётр Иванович Антропов ; руковолитель проекта: Илларион Иванович Иванов ; художник: Виктория Матисоне ; перевод на латышсский язык: Арта Яне. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2012. - 227, [1] c.
        ISBN 9789934821639.

 

Фрэнсис, Дик.
    По заказу : [роман] / Дик Фрэнсис ; пер. с англ. Е. Любимовой. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 377, [2] с. : ил. - (Фаворит). - На обл. в подзаг.: Впервые на русском языке!.
        ISBN 9785699232079.

 

Шелдон, Сидни.
    Ты боишься темноты? : [роман] / Сидни Шелдон ; пер. с английского Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2005. - 318 с. - (The International Bestseller).
        ISBN 5170273673. . - ISBN 5971300245.

 

 

Līdzīgi raksti