Attēls no: gr2014.eu

     2014. gada 1. pusgadā Eiropas Savienības (ES) prezidējošā valsts ir Grieķija. Rēzeknes Centrālā bibliotēkas lasītavā no 14. līdz 28. janvārim būs apskatāma izstāde „Grieķija pie stūres”.

 

     Grieķiju dēvē par vienu no Eiropas civilizācijas šūpuļiem, jo senatnē tur zinātnieki spēruši milzīgus soļus filozofijā, medicīnā, matemātikā un astronomijā. Grieķijas vēsturiskais un kultūras mantojums arvien vēl ir aktuāls arī mūsdienu pasaulē. Ar to sastopamies gan literatūrā, mākslā un filozofijā, gan arī politikā.

 

     Grieķija ir kūrortu zeme un paradīze. Siltā saule un burvīgās pludmales sniedz patiesu atpūtu ikvienam tūristam. Grieķija ir kalnaina, ainaviska, vēsturiski bagāta un šarmanta zeme. Valsts galvaspilsēta Atēnas ir viena no vecākajām pilsētām pasaulē. ES Grieķija ir kopš 1981. gada.

 

     No 2014. gada 1. janvāra uz pusgadu Grieķija ir uzņēmusies vadošo, prezentējošo lomu ES. Tas ir ļoti atbildīgs notikums, ko varētu nosaukt par pagrieziena punktu visā savienības vēsturē. Šī dienvidu valsts jau pirms trīsarpus gadiem nespēja sakārtot savas finanses, lai apmaksātu izdevumus, un Grieķijas iedzīvotāju vidū jūtama neapmierinātība ar vienotās Eiropas politikas uzstādījumiem.

 

Grieķijas prezidentūras prioritātes:

* risināt jauniešu bezdarba samilzušo problēmu,

* uzlabot kredītu pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Prezidentūras laikā paredzēta svarīga augstākā līmeņa sanāksme ar Āfrikas valstīm.

 

Jautājumi, kas būs svarīgi Grieķijas prezidentūras laikā:

* ES prioritāšu cīņā ar organizēto noziedzību 2014. – 2017. gadam ieviešana;

* ES radikalizācijas un teroristu vervēšanas stratēģijas atjaunošana;

* pasākumi ES rīcības plāna migrācijas spiedienu pārvaldībai īstenošanai;

* stratēģiskās diskusijas par Vispārējās pieejas migrācijai un mobilitātei īstenošanu un turpmāko attīstību;

* Vidusjūras darba grupas ziņojumā identificēto pasākumu ieviešana;

* pasākumi ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijas 2013. – 2020. gadam īstenošanai;

* pasākumi cīņā ar cilvēku tirdzniecību, kā arī noziedzības apkarošanai kibertelpā;

* pasākumi informācijas apmaiņas stiprināšanai tiesībaizsardzības iestāžu starpā, arī Prīmes lēmumu ieviešana;

* sarunu turpināšana par vīzu dialogiem, vīzu atvieglojumu līgumiem un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem ar trešajām valstīm.

 

Informācija sagatavota, izmantojot
grām. „Grieķija. Atēnas un kontinentālā daļa” (Zvaigzne ABC, 2003) un www.iem.gov.lv