Foto: A. Krūza

     Lasīšanas veicināšanas projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” ietvaros Maltas pagasta bibliotēkas lasītājiem tika organizēta ekskursija uz Rīgu. Šādas aktivitātes projekta ietvaros bibliotēka organizē katru gadu. Tā ir intelektuāla izklaide lasīšanas veicināšanai un tās popularizēšanai, lieliska iespēja pildīt programmā ietvertos mērķus, kā arī celt kultūras līmeni un pašapziņu sava novada ļaudīm.

 

     Maltas pagasta bibliotēkas aktīvākie lasītāji bija atsaucīgi un labprāt piedalījās ekskursijā. Braucienam pieteicās gandrīz visi žūrijas dalībnieki. Tie bija gan pirmsskolas vecuma bērni, gan jaunieši vidusskolēni, kā arī bērnu vecāki. Ceļojumā visi devās agrā jaukā rudens rīta dienā.

 

     Ekskursijas galvenais apmeklējuma mērķis bija Latvijas Nacionālā bibliotēka, mūsu tautas Gaismas pils, dēvēta arī par Stikla kalnu. Skaista, moderna un mūsdienīga ēka, kas, jau iebraucot pilsētā, pamanāma paceļamies virs Daugavas. Ieejas plašajā hallē ierīkots konferenču centrs, interneta kafejnīca, grāmatu veikals, izstāžu zāles. Tiek veidots arī grāmatniecības muzejs.

 

 

     Aiz augstās, slīpās stikla sienas atrodas milzu grāmatu plaukts 5 stāvu augstumā, kuru piepilda tautas dāvinātās grāmatas. Skatoties uz iespaidīgo grāmatu sienu, maltēnieši bija lepni, ka arī viņu dāvātās grāmatiņas ir starp tām, kas Grāmatu draugu ķēdē no rokas rokā ceļoja uz šo mājvietu.

 

     Gida pavadībā tika apmeklēti visi astoņi ēkas līmeņi, kuros izvietotas dažādas bibliotēkas nodaļas. Bija iespēja apskatīt arī izstādes un dažādus eksponātus. Tie bija dažādi vēsturiski iespieddarbi. Varēja aplūkot lielāko un smagāko grāmatu, kā arī ļoti mazas, miniatūras grāmatiņas.

 

     Protams, daudziem visinteresantākais likās Dainu skapis – latviešu tautasdziesmu krātuve. Tas izraisīja īpašas emocijas, jo šogad Dainu tēvam Krišjānim Baronam apritētu 180 gadu un bibliotēkas lasītājiem tika rīkoti šim notikumam veltīti pasākumi.

 

 

     Patika un sajūsmu radīja Bērnu literatūras nodaļa. Atraktīvi iekārtota un krāsaina. Kā dekoratīvs un izzinošs elements tur uzstādīts Lielais lasāmkoks. Plaši pārstāvēta periodika, grāmatiņas viena par otru skaistākas un interesantākas. Arī citās telpās ir interesants, ļoti pārdomāts iekārtojums un moderns dizains, radoša un darboties rosinoša atmosfēra.

 

     Ar liftu uzbraucot augšstāvos, pavērās neaprakstāmi skaists panorāmas skats uz Rīgu, rudens rotā tērptu. Tiešām, tā ir būšana pašā Stikla kalna virsotnē.

 

     Izmantojot iespēju, tika apmeklēts arī Dzelzceļa muzejs, kas atrodas pavisam netālu no Gaismas pils. Tas ir eksponātiem bagāts un plašs muzejs. Brīvdabas ekspozīcijā dažādu laiku vilcienu lokomotīves, vagoni un citi interesanti eksponāti. Ekskursanti varēja uzzināt vēsturiskus faktus par ceļošanu un dzelzceļa vēsturi Latvijā. Varēja apskatīt ceļojošo vilcienu maketu, kurā mazi, miniatūri vilcieni ceļo no stacijas uz staciju.

 

     Iegriežoties pēcpusdienai, tika domāts par mājupceļu. Sakot ardievas Rīgai, jaunie lasītāji iegriezās Lido atpūtas centrā. Diena likās jauka un piepildīta.

 

     Bibliotēka saka paldies Maltas pagasta pārvaldei par atbalstu un transportu. Paldies ekskursijas organizētājiem un dalībniekiem par iespēju un kopā būšanu. Šis brauciens ir kā pateicība un balva aktīvākajiem lasošajiem bērniem, jauniešiem un vecākiem. Nāciet mūsu pulkā un līdz nākamajai reizei!

 

Informāciju sagatavoja Elvīra Pinka,
Maltas pagasta bibliotēkas bibliotekāre