Adrese: “Bekši 7”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4633

Telefons:26009181

E-pasts: anita.eisaka@ozolaine.lv

Bibliotēkas vadītāja: Anita Eisaka

Sigla e-katalogā: 19

 

Darba laiks: 

P. 8.00-16.30
O. 9.30 - 18.00
T. 8.00-16.30
C. 8.00-16.30
P. 8.00-16.30
Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30

Brīvdienas: sestdiena, svētdiena

 

  

 

 

Bibliotēka atrodas Bekšu ciema centrā Ozolaines pagasta tautas nama ēkā. Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

 

Piedāvājums

 • Krājums:

- daiļliteratūra, uzziņu un nozaru literatūra pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem;

Izdevumu veidi:

- grāmatas

- seriālizdevumi: laikraksti, žurnāli

- audiovizuālie resursi: CD, DVD

- galda spēles

- novadpētniecības tematiskās mapes

 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA) – izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām

 • Elektroniskais katalogs: ej.uz/e-katalogs

 • Lietotāju attālinātas autorizācijas datu piešķiršana

 • Attālināta piekļuve e-katalogam, 3td e-grāmatu bibliotēkai

 • Attālināta izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana

 • Uzziņu sniegšana

 • Bezmaksas internets un Wi-Fi

 • 9 datorvietas

 • Datorizdruka, kopēšana, skenēšana

 • Konsultācijas: datorlietošana, e-pakalpojumi

 • Pašvaldības un pagasta pārvaldes informatīvie izdevumi

 • Latvijas filmu portāls www.filmas.lv

 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) digitālā kolekcija

 

 

Ierīkots bērnu stūrītis ar spēlēm, zīmēšanas un krāsošanas piederumiem.

Bibliotēkas telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 

Regulāri tiek rīkotas literatūras izstādes, reizi ceturksnī Jauno grāmatu dienas.

Tiek organizēti literārie un tematiskie pasākumi, bibliotekārās stundas, informācijas dienas, ekskursijas uz bibliotēku.

 

Informācija par bibliotēku interneta vietnēs:

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/ozolaines-pagasta-biblioteka

http://ozolaine.lv/index.php/pagasts/tautsaimnieciba

 

Esat mīļi gaidīti Ozolaines pagasta bibliotēkā!

Bibliotēkas vadītāja Veronika Lazareva